Muu opetus

Lasten ja nuorten kuvataideryhmät

Kuvataiteessa järjestetään erilaisia kursseja lapsille ja nuorille sekä vanhempi-lapsi –ryhmiä.

Vauvojen ja pienten lasten värikylvyt

Värikylvyt ovat varhaisen taidekasvatuksen menetelmä, jossa tutkitaan moniaistisesti värejä, materiaaleja, muotoja ym. turvallisesti oman vanhemman tai muun lähiaikuisen kanssa. Toiminnan myötä lapset oppivat toimimaan toisten lasten ja aikuisten kanssa. Yhteisöllisyys on toiminnan keskeisiä sisältöjä taidekasvatuksellisten tavoitteiden ohella. Kurssien opettajana toimii värikylpyohjaaja koulutuksen käynyt taidekasvattaja.

Kuvataide

Kuvataideryhmissä tehdään taidetta monipuolisen materiaalin avulla. Ryhmissä maalataan, piirretään, tehdään grafiikkaa ja keramiikkaa sekä toteutetaan omia taideteoksia vaikkapa kierrätysmateriaalia käyttäen. Kuvataiteen ja elokuva-animaation yhdistelmäkursseja järjestetään vaihtelevasti.

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuurikasvatuksen kursseilla tutkitaan muotoja, materiaaleja, rakennuksia ja ympäristöä. Tutustutaan kolmiulotteiseen rakentamiseen ja muotoiluun, sekä arkkitehtuurin peruskäsitteisiin tekemisen kautta.  Kurssit järjestetään yhteistyössä Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA: n kanssa.

Sarjakuva

Sarjakuvakursseilla tehdään hahmosuunnittelua, tutustutaan kuvakerrontaan ja tehdään omia sarjakuvia erilaisia tussaus- ja rasterointimenetelmiä käyttäen.