Opiskelu

OPISKELU

Opetusta järjestetään viidessä eri opetuspaikassa, liikuntaryhmiä on Oulunsalon kirkonkylän, Pitkäkankaan, Salonpään ja Niemenrannan kouluilla ja opetus on suunnattu 2-15-vuotiaille lapsille ja nuorille. Lisäksi on palloiluryhmiä.

Liikuntakoulun tavoitteena on kasvattaa ja ohjata lapset ja nuoret koko eliniän jatkuvaan liikunnallisuuteen. Liikuntakoulu tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa ikäkaudelleen sopivaa tavoitteellista ja monipuolista liikuntaa ohjatussa ja turvallisessa ympäristössä. Erityisesti pyritään saamaan mukaan toimintaan lapset ja nuoret, jotka eivät aktiivisesti osallistu urheiluseuratoimintaan ja/tai jotka muuten haluavat kehittää itseään liikunnallisesti. Liikuntakoulu täyttää osaltaan päivittäistä suositeltua liikkumisen tarvetta.

Keskeisenä tavoitteena on myös edistää alueella asuvien lasten ja nuorten hyvinvointia, tarjoamalla ko. kohderyhmälle vapaa-ajan harrastusmahdollisuus edullisesti ammattimaisessa ja turvallisessa ohjauksessa.

Opetus perustuu opetussuunnitelmaan. Henkilökunta on ammattitaitoista. Toimita on lähipalvelua. Käytössä on hyvät tilat ja välineet. Ryhmien koko on enintään 15 oppilasta lapsi/aikuinen ryhmissä ja muissa enintään 20 oppilasta.

PERUSTAITOJAKSO

Perustaitojakso-osio on liikuntakouluun liittymisjakso, jonka aikana liikuntakoululainen saa seuraavien jaksojen edellyttämät perustaidot. Jaksolla kehitetään monipuolisesti lapsen perusliikkumistaitoja keskittymättä mihinkään lajiin. Vaadittava suoritustaso vastaa lapsen (2–12-vuotias) sen hetkistä kehitystasoa. Opetuskertoja perustaitojaksolla on syys- ja kevätlukukaudella kummassakin 15 kertaa. Oppitunnin pituus on 60 minuuttia, lapsi/aikuinen ryhmissä 45 minuuttia.

LAJITAITOJAKSO

Perusliikuntataitojakson jälkeisessä lajitaitojaksossa opiskelija (13-15 vuotias) voi valita lajiryhmäkseen palloilun. Oppitunnin pituus lajitaitojaksolla on 90 minuuttia. Opetuskertoja on syys- ja kevätlukukaudella kummassakin 15.

Lajitaitojaksolla opetuksessa keskitytään palloilulajien – lähinnä salibandyn - hallitsemisen kannalta tärkeimpien perusominaisuuksien kehittämiseen. Liikuntakoulun yleisten tavoitteiden lisäksi lajitaitojakson liikunnallisina tavoitteina ovat lajitaitojen syventäminen sekä fyysisen kunnon kehittäminen ja ylläpitäminen. Lajitaitojaksolla opettajalla on vapaus valita, mihin valitun lajiryhmän lajeihin hän opetuksessaan keskittyy. Tässä vaiheessa nuorille korostetaan erityisesti myös terveellisten elämäntapojen merkitystä. Opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen vaikuttavat oppilaiden kiinnostuksen lisäksi käytössä olevat liikuntatilat.