Rehtorin terveiset

(Oppiminen on) Suurta seikkailua ja innostumisen iloa
 
Suomessa on 185 kansalaisopistoa, jotka toimivat jokaisen kunnan alueella. Koko Suomessa kursseille osallistuu noin 650 000 opiskelijaa, josta yli 11 000 eri henkilöä osallistuu Suomen neljänneksi suurimman, Oulu-opiston yhdelle tai useammalle kurssille. Yksi opistotoiminnan pääperiaatteista on opetuksen tuominen lähelle ihmisiä – Oulu-opiston opetusta järjestetään noin sadassa toimipaikassa eri puolilla Oulua.
Oulu-opistossa opetetaan noin 52 000 tuntia alkavana lukuvuotena. Lukuvuoden kääntyessä kevääksi aloitamme juhlavuoden 2017, jolloin Oulu-opisto juhlii 110-vuotista toimintaansa Suomen viettäessä itsenäisyyden 100-vuotisjuhliaan. Edellisten lisäksi juhlistetaan myös Pohjankartanon 50-vuotista olemassaoloa.
Opiskelu kannattaa aina! Suomi on – jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva – sivistysyhteiskunta. Kansalaisopisto-organisaatiolla on merkittävä roolinsa suomalaisten vapaaehtoisessa itsensä kehittämisessä ja kouluttautumisessa. Kansalaisopiston kursseilla ihmiset viihtyvät yhdessä erilaisten ihmisten seurassa, saavat uusia verkostoja, etsivät ja soveltavat tietoa sekä hyödyntävät teknologiaa. Kansalaisopisto-opinnoissa korostuvat omaehtoisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus. Opinnot perustuvat aina ihmisen omaan haluun oppia ja kehittyä.
Oulu-opiston tavoitteena on vapaan sivistystyön lain mukaan edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Tulevana lukuvuonna on tarjolla jälleen noin 1500 kurssia elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta musiikissa, kädentaidoissa, kielissä, liikunnassa, kuvataiteessa, tanssissa, teatteri- ja sanataiteessa, taide- ja liikuntakouluissa, luennoissa sekä muissa aineissa.
 
”Kyky on se, mitä pystyt tekemään.
Motivaatio määrää sen, mitä teet.
Asenne ratkaisee kuinka hyvin teet sen.”
- Tuntematon -
 
Oulu-opiston koko henkilökunta toivottaa sinut tervetulleeksi sivistyksen seikkailumatkoille toteuttamaan unelmiasi ja innostumaan omista ja kurssitovereidesi onnistumisista.
 
Oulu-opiston henkilöstön puolesta rehtori Outi Lohi