Tanssi

Tanssi

2.2 Tanssi

Opetuksen tavoitteena on antaa elämyksiä, saada opiskelija kokemaan ja ymmärtämään tanssi fyysisen toiminnan ja luovuuden sekä myös tietojen oppimisen kautta. Itsensä ilmaiseminen ja esiintyminen ovat tärkeä osa tanssinopiskelua. Opetuksen tehtävänä on kannustaa opiskelijaa osallistumaan erilaisiin tanssin tapahtumiin ja esityksiin myös kuulijana ja katsojana sekä antaa valmiuksia käyttää erilaisia ympäristön tarjoamia kulttuuripalveluita.

Taidekoulun tanssi noudattaa taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää, yhteensä 500 tuntia. Opintokokonaisuudet koostuvat yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista.

Oppilas voi valita oman päälajinsa: baletti, nykytanssi, showtanssi tai streetlajit

Yhteiset opinnot/ 3 opintokokonaisuutta (300 t)

  1. Tanssin perusteet, tutustutaan yhdessä iloiten, tanssien ja leikkien
  2. Tekniikkaopinnot, yhdessä harjoitellen kehitetään eri lajeille ominaista tekniikkaa
  3. Syventyen tietoa kasvattaen; taito, taide, kehollinen hyvinvointi

Teemaopinnot/ 2 opintokokonaisuutta (200t)

1. Kaikille yhteiset opinnot

  • taiteiden rajapinnoilla
  • taiteellinen esittäytyminen
  • minä tanssijana
  • yhteisöllinen prosessi

 

2. Valinnaiset opinnot

  • tutkin ja tutustun
  • kiinnostun ja innostun

 
Opiskelija valitsee opintonsa opiston/taidekoulun tarjoamista opintokokonaisuuksista/ tarjotinvalinnasta. Tanssin yleisen oppimäärän opinnot voivat muodostua saman tanssilajin tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista tai eri opintokokonaisuuksien yhdistelmistä.