Tanssi

2.2 Tanssi

Opetuksen tavoitteena on antaa elämyksiä, saada opiskelija kokemaan ja ymmärtämään tanssi fyysisen toiminnan ja luovuuden sekä myös tietojen oppimisen kautta. Itsensä ilmaiseminen ja esiintyminen ovat tärkeä osa tanssinopiskelua. Opetuksen tehtävänä on kannustaa opiskelijaa osallistumaan erilaisiin tanssin tapahtumiin ja esityksiin myös kuulijana ja katsojana sekä antaa valmiuksia käyttää erilaisia ympäristön tarjoamia kulttuuripalveluita.

Oulu-opiston taidekoulun tanssin opintojen rakenne

Tarjotinvalinnasta valitaan 10 opintokokonaisuutta, vähintään yhteensä 500 tuntia.

Opintokokonaisuus Ikä Oppitunnin  pituus Kesto Tunnit lukuvuodessa Muuta huomioitavaa

1. Taidetanssin  perusteet 7-8 v 45 min 30 vk 30 h

  • Tutustumista taidetanssin lajeihin

2. Päälajivalinta 9-10 v 60 min 30 vk 40 h

  • Näistä voi valita yhden tai kaksi kokonaisuutta

3. Sivulajivalinta 9-10 v 60 min 30 vk 40 h

4. Nykytanssi 10-12 v 90 min 30 vk 60 h

  • Tavoitteet etenevät iän mukaan, mahdollisuus valita useampi kokonaisuus.

5. Syventävä I  Nykytanssi 13-14 v 90-120 min 30 vk 60-90 h

6. Syventävä II Nykytanssi 15-18 v 180 min 15 vk 60h/ lukukausi Lukuvuodessa 2 opintokok.120 h

7. Baletti 10-12 v 90 min 30 vk 60 h 

8. Syventävä I Baletti 13-14 v 90-120 min 30 vk 60-90 h 

9. Syventävä II Baletti 15-18 v 180 min 15 vk 60 h/ lukukausi, lukuvuodessa 2 opintokok. 

10. Show- ja jazztanssi 10-12 v 90 min 30 vk 60 h 

11. Syventävä I  Show- ja jazztanssi 13-14 v 90-120 h 30 vk 60-90 h 

12. Syventävä II Show- ja jazztanssi 15-18 v 180 min 15 vk 60h/ lukukausi, lukuvuodessa 2 opintokok.

13. Streetdance 10-12 v 90 min 30 vk 60 h 

14. Syventävä I Streetdance 13-14 v 90-120 min 30 vk 60-90 h 

15. Syventävä II Streetdance 15-18 v 180 min 15 vk 60h/ luku-kausi, lukuvuodessa 2 opintokok. 

16. Koreografiatyöpajat, syventävä jakso  90 min  30h/ lukukausi 

17. Esiintymistoiminta Syventävä jakso    30h/ lukukausi + yhteistyömuodot erilaisten esiintyvien ryhmien kanssa; musiikki, teatteri

18.Taiteiden välisyys    40-60 h Oppilas valitsee taidekokonaisuustarjonnan toisen taiteenlajin alalta 

 
Opiskelija valitsee opintonsa opiston/taidekoulun tarjoamista opintokokonaisuuksista/ tarjotinvalinnasta. Tanssin yleisen oppimäärän opinnot voivat muodostua saman tanssilajin tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista tai eri opintokokonaisuuksien yhdistelmistä.