Teatteritaide

2.3 Teatteri 

Teatteri-ilmaisun tavoitteena on rohkaista opiskelijaa ilmaisemaan ja välittämään kokemuksiaan, mielipiteitään, aistimuksiaan ja tunteitaan. Opetuksen tarkoituksena on lisätä opiskelijan mielikuvitusta ja kykyä nähdä ja oivaltaa ympärillä tapahtuvia asioita ja ilmiöitä. Tavoitteena on kehittää opiskelijan eläytymis- ja keskittymiskykyä, sekä taitoa toimia vuorovaikutuksessa ryhmän muiden opiskelijoiden kanssa. 
Teatteri-ilmaisun tavoitteena on lisäksi opiskelijan oman, persoonallisen luovuuden tukeminen ja sen eri puolien kehittäminen. Tavoitteena on kehittää tilanteessa olemisen kykyä; herkkyyttä aistia, tuntea, kokea ja eläytyä tilanteessa. 
Opetuksen tarkoituksena on myös tarjota oppilaalle välineitä, joiden avulla hän osaa havaita ja tulkita ihmisen kokonaisviestintää, sekä fyysisiä että verbaalisia viestejä, ja käyttää niitä myös itse. Lisäksi teatteri-ilmaisun tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä ymmärtää teatterin taiteellista luomisprosessia ja kykyä hyväksyä ja vastaanottaa erilaisia taidemuotoja. 
Oulu-opiston taidekoulun teatterin opetussuunnitelman tavoitteet keskittyvät kokonaisvaltaisen kasvun ja ilmaisun tukemiseen ja teatteritaiteen ja taiteellisen ajattelun kehittämiseen.

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetus koostuu kuudesta teatteritaiteen perusteisiin keskittyvästä opintokokonaisuudesta sekä neljästä teemallisesta työpajaopintokokonaisuudesta. 


Opetus koostuu:

  • lähiopetus
  • kotitehtävät
  • tutustuminen toisten esityksiin/ taiteen tekemiseen. 

 
Oulu-opiston taidekoulun teatteritaiteen opintojen rakenne / Alakouluikäisenä aloitetut opinnot (7 – 13 v) 
 
Taso Ikävuosi Tunnit lukuvuodessa Oppitunnin pituus Muuta huomioitavaa 

I 7-8 v 60h 2x45 min perusopinnot I-IV 4 vuotta

II 8-9 v 60h 2x45 min

III 9-10 v 60h 2x45 min

IV 10-11 v 60h 2x45 min

V-VI 11-12 v 90h 3x45 min perusopinnot

V-VI  1 vuosi Teatteritaiteen työpajaopinnot 1-4 

VII-VIII  90 3 x 45 min opintojen kesto 1 v

IX-X  90 3 x 45 min opintojen kesto 1 v 
 
Opintokokonaisuudet 1 – 6 yhteensä 330 tuntia. Ohjeellinen suoritusaika on viisi vuotta. Opintokokonaisuudet 7-10 yhteensä 180 oppituntia. Ohjeellinen suoritusaika 2 vuotta. Opintokokonaisuudet ovat 45 tuntia työpajaopetusta, joka jakautuu kontaktiopetukseen, työpajoihin sekä muuhun työskentely