Yleisöluennot

Luennot pidetään Pohjankartanossa (Leevi Madetojan katu 1). Kaikille luennoille on vapaa pääsy.

Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Tervetuloa!

Historialuennot

Muut historia- ja tiedeluennot

Kasvatus, psykologia ja itsetunto

 

Historialuennot

 • ke 7.9.2022 klo 18.30 (huom.aika) FT,dos Tuomas Tepora, ”Mannerheim-myytti”.
 • ke 5.10.2022 klo 18.00 tohtorikoulutettava Riikka Isoaho-Nousiainen, ”Oululaisen tervaporvarinrouva Jeanette Snellmanin elämä”
 • ke 19.10.2022 klo 18.00 professori Veli-Pekka Lehtola, ”Saamelaisten historiat - kolonialismi ja arki”
 • ke 16.11.2022 klo 18.00 professori Aini Linjakumpu, ”Historian taakoista eroon - uskonnollisen yhteisön tie parantumiseen?
 • ke 23.11.2022 klo 18.00 tohtorikoulutettava Matti Leiviskä:.”Nimistö asutushistoriallisen tutkimuksen lähteenä, esimerkkinä Etelä- Pohjanmaan Kyrönjokilaakso” 

Historia luennot järjestetty yhteistyössä Oulun Historiaseuran kanssa. Paikkana Pohjankartano, luentosali 1.

 

Muut historia- ja tiedeluennot

Vanhat kartat ja Suomen vanhimmat painotuotteet
FM Anna-Maija Pietilä-Ventelä

 • ke 12.10.2022 klo 18.00 Vanhoja karttaerikoisuuksia ja kartantekijöiden oivalluksia
 • ke 8.2.2023 klo 18.00 Suomen vanhimmat painotuotteet ja kirjanpainajat Pohjankartano, luentosali 1
   

Kalevalan tapahtumat Pimiässä Pohjolassa Summassa Sarjolassa
Uusia näkemyksiä Kalevalan tapahtumiin Pimeässä Pohjolassa, Tornionlaaksossa Teknikko, vapaa-ajan Kalevala –tutkija Kalervo Pääkkö

 • ti 28.2.2023 klo 18-20.00 Kalevalaa uusin ajatuksin Pohjankartano, luokka B114
   

Raja-Karjala -luentosarja
Raja-Karjalalla tarkoitetaan yleisimmin sitä Laatokan Karjalan osaa, joka oli ennen vuosien 1939-1944 sotia Salmin kihlakunnan aluetta. Salmin kihlakuntaan luettiin Korpiselän, Soanlahden, Impilahden, Suojärven,.Suistamon ja Salmin kunnat. Merkittävä osa Raja-Karjalan asukkaista oli ortodokseja. 

 • Tiistai 27.9.2022 klo 18.00 "Karjalan kielen uhanalaisuus ja elvytys", Tuomo Kondie FM, Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset  Nuoret Šuomešša ry:n puheenjohtaja (puhuja osallistuu tilaisuuteen etänä ja tilaisuus streamataan suorana)
 • Tiistai 4.10.2022 klo 18.00 ”Oma kieli, oma kulttuuri - väitöstutkimus karjalankielisten evakoiden jälkipolvista”,  Pirja Hyyryläinen FM, YTM   (puhuja tulee paikanpäälle Pohjankartanoon)
 • Tiistai 11.10.2022 klo 18.00 "Karjalaisen kulttuurin jatkumossa - soiva etäluento",  Mika Saatsi KM, muusikko (puhuja osallistu tilaisuuteen etänä ja tilaisuus streamataan suorana)

Luentosarja Vienan Karjalasta
Luennoilla perehdytään erityisesti Vienan Karjalan ja Suomen yhteyksiin 1900-luvulla, kun ihmiset liikkuivat Venäjän ja Neuvostoliiton rajan yli milloin kansallistunnon, sotien, kaupan tai kulttuurin vuoksi. Mitä melskeiset ajat merkitsivät vienalaisille rajan molemmin puolin?

 • ti 31.1.2023 klo 18.00 ”Heimosotien aika Vienan Karjalassa 1918–1922” Sami Kallio FM, KTM, PohjoisViena -seuran varapuheenjohtaja 
 • ti 7.2.2.2023 klo 18.00 ”Palanneita, kotoutuneita ja unohdettuja – Itäkarjalaiset sotienvälisen ajan Suomessa” Seija Jalagin FT, dosentti 
 • ti 14.2.2023 klo 18.00  ”Jatkosodan aika Pistojärven Suvannossa ja kyläläisten evakkomatka Suomeen” Samppa Rohkimainen YTM, MRes

Paikkana Pohjankartano, luokka B114. Luennot toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Viena -seuran kanssa. Pohjankartanon aulassa on  Vienan Karjalaan liittyvä näyttely ajalla: 30.1.2023–14.2.2023.
 

Tieteen evoluutiokuvaa! -luentosarja
FT Teuvo Raiskio

 • ti 20.9.2022 klo 18.00 Alkuräjähdyksiä, jatkuvuutta - astroidi auttoi nisäkkäitä
 • to 22.9.2022 klo 18.00 Darwin loi biologisen evoluutioteorian; darwinismi toi kehitysopin yhteiskuntiin Pohjankartano, luokka A204 Kuusi kuvaa kulttuurievoluutiosta -luentosarja FT Teuvo Raiskio
 • ti 27.9.2022 klo 18.00 Pystyasento erotti ihmisen kehityslinjan kädellisistä evoluutioserkuista 12
 • to 29.9.2022 klo 18.00 Olimme pienissä ryhmissä liikkuvia.savannien.kulkijoita
 • ti 4.10.2022 klo 18.00 Afrikan savanneilta mantereille:.pyyntikeräilijöiden.globalisaatio
 • to 6.10.2022 klo 18.00 Pakko viljellä! Maatalouskulttuurin synty Lähi-Idässä vaati tuekseen uutta ympäristö- ja maailmankuvaa
 • ti 11.10.2022 klo 18.00 Uutta teknologiaa maailmankuvan muutoksessa Euroopassa: löytöretket, uskonpuhdistukset, kaukoputket
 • to 13.10.2022 klo 18.00 Koneellistuva ympäristö- ja maailmakuva: konevoimalla teollistumista, liikennettä - maailmanvalloituksia ja suursotia

Paikkana Pohjankartano, luokka A204.
 

Fysikaalista maailmakuvaa -luentosarja
FT Teuvo Raiskio

 • ti 17.1.2023 klo 18.00 Pyynti-keräilykulttuureissa kaikkeutta selitettiin uskomuksilla - tuki sosioekonomiaa!
 • to 19.1.2023 klo 18.00 Maatalouskulttuuri näki lähiavaruuden ”maitotähtenä”
 • ti 24.1.2023 klo 18.00 Galilei todisti aurinkokeskeisyyden. Newton vahvisti mekaanista maailmankuvaa
 • to 26.1.2023 klo 18.00 Synteettinen evoluutioteoria - mikrokosmosta selitetään atomeilla, hiukkasilla ja pimeällä aineella

Paikkana Pohjankartano, luokka A204.

 

Kasvatukseen, psykologiaan ja itsetuntoon liittyvät luennot

ke 21.9.2022 klo 18.00 YTT, sos.tt ja ratkaisukeskeinen terapeutti Heli Tiirola
Tunnista voimavarasi – kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantaminen Miten jaksat ja huolehdit itsestäsi? Vuosia kestänyt covid-pandemia ja sitä seurannut Ukrainan sota ovat vaikuttaneet meihin eri tavoin. Lisäksi meillä kaikilla on oma henkilökohtainen elämä iloineen ja murheineen. Luennossa käsitellään ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia holistisen ihmiskäsityksen valossa. Teoriatiedon lisäksi luennoitsija tarjoaa mahdollisuuden haastaa kuulijaa pohtimaan keinoja oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantamiseksi voimavaralähtöisen ajattelun pohjalta. Tule virkistymään ja oivaltamaan uutta!

ke 28.9.2022 klo 18.00 KM Eija Keränen: Aivot, viisaus ja addiktiot - hallinnassa vai riippuvuuksissa?
Mieluummin kehity kuin rappeudu! Jokainen on omien aivojensa käyttäjä.


ke 15.2.2023 klo 18.00 KM Eija Keränen Tiedostamattomat ennakkoasenteet - koskeeko minua?
Me kaikki kannamme tiedostamattomia ennakkoasenteita, arvoja ja mielikuvia mukanamme.. Asenteet on hyvä tiedostaa, jotta niiden vaikutuksen voi 
minimoida. Tiedostamattomat ennakkoasenteet ovat osa ihmisen ajattelua, havaintojamme ja arviointikykyämme. Ajattelukykymme näkyy arvoissa, asenteissa, tunteissa ja kokemuksissa, toiminnoissa ja teoissa. Ne vaikuttavat käyttäytymiseemme.

ke 29.3.2023 klo 18.00 YTT, sos.tt ja ratkaisukeskeinen terapeutti Heli Tiirola Sairastamisen merkitys elämänkulussa
Krooninen sairastuminen koskee jossakin elämänkulun vaiheessa meitä kaikkia joko oman tai läheisen sairastumisen myötä. Esimerkiksi syöpään sairastuu noin 30.000 ihmistä vuodessa. Luennossa käsitellään sairastamisen merkitystä sairastuneen ja läheisen näkökulmasta kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen valossa. Ilta antaa näkökulmia myös hyvän elämän mahdollisuuksiin sairastumisesta huolimatta.

Paikkana Pohjankartano, luentosali 1.
 

Autismitietoutta ja kokemuksia -luennot KM, mentoriopettaja, työnohjaaja, kokemusasiantuntija Kirsi Pöykkö

 • to 3.11.2022  klo 18.00 Autismikirjo - kun aivoissa on eri käyttöjärjestelmä - Mitä se tarkoittaa? Mistä kaikesta sen voi tunnistaa?
 • to 10.11.2022 klo 18.00 Lapsen ja nuoren autismikirjo arjessa - Mitä haasteita se asettaa päiväkodille ja koululle? Miten niitä voisi arjessa ratkoa?

Paikkana Pohjankartano, luokka B114.

 

Retkeile Finnmarkissa

 • to 24.11.2022 klo 18.00 Tietokirjailija Harri Ahonen, Finnmarkin päiväretkikohteet

Kauneimmat päiväretkikohteet mm. Altan, Hammerfestin, Porsangin, Tenon ja Varangin niemimaan alueelta, mukana on myös vähemmän tunnettuja kohteita, kuten Sørøya-saaren rikkonaiset tunturinselät tai vuono- ja tunturisaarimaisemassa lepäävä Dønnavar-tunturi. Käytännön tietoa päiväretkeilystä Finnmarkin alueella, kuten jokamiehenoikeuksista, meriliikenteestä, retkikohteiden vaativuustasoista ja kulkuyhteyksistä. Myös kertomuksia, esimerkiksi peikoista ja merirosvoista Ruijan rantamailla 1800-luvun lopulla ja osin Pohjois-Pohjanmaalta sinne suunnanneista kveeneistä. Lisäksi omakohtaisia kokemuksia, niin turskankielistä kuin Barentsinmeren myrskyaallokosta.

Paikkana Pohjankartano, luokka B114.