Yleisluennot Yleisluennot

Historialuennot

 
Historian kuvatutkimuksen luentosarja käsittelee antropologian ja suomalaisen lähetystyön bushmannikuvia eri aikakausina 1870-luvulta 1990-luvulle saakka. Maailmankuva -luentosarja käsittelee ihmisen maailmankuvaa Afrikan savannien keräilykulttuurista viljelyskulttuurien ja löytöretkien kautta teollistumisen aikakauden tieteellisen maailmankuvan syntyyn. Luennot löytyvät kotisivuilta.
 
To 14.9.-5.10.2017 klo 18 FT Teuvo Raiskio, HISTORIAN KUVATUTKIMUS -luentosarja, luokka A210. 
To 11.1.-15.2.2018 klo 18 FT Teuvo Raiskio MAAILMANKUVA -luentosarja, , luokka A210.
 
Ke 27.09.2017 klo 18 FT, professori  Matti Lackman,  ”Miten jaksaa savusauna 100 -vuotiaassa Suomessa? 
Katsaus savusaunan historiaan ja perustiedot saunan rakentamiseksi”. Suomalaisen saunakulttuurin muutos ja tulevaisuuden näkymät erityisesti savusaunan osalta. Pitääkö savusaunan rakentajan seurata orjallisesti perinnettä, vai saako hän soveltaa uusia rakennustekniikoita? Miksi savusaunat palavat? Saako savusaunalle vakuutuksen ja paljonko se maksaa?  
 
To 16.11.2017 klo 18 Professori  Kimmo Rentola, ”Stalin ja Suomi” yhteistyössä Paasikivi-Seuran kanssa.
 
Ti 17.04.2018 klo 18 Dosentti Samu Nyström (Helsingin yliopisto), Suomi ja suomalaiset vuonna 1917
 
Miltä Suomi näytti itsenäistymisen kynnyksellä? Entä mitä vallankumouksen, pulan, toivon ja vihan vuonna oikeasti tapahtui? Miksi itsenäistymistä seurasi synkät sisällissodan kuukaudet? Historiantutkija Samu Nyströmin luento tarjoaa monipuolisen kuvan maailmaan ja tapahtumiin, joiden seurauksena tänä vuonna vietämme itsenäistymisen juhlavuotta. FT Samu Nyström on Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti, joka on erikoistunut mm. ensimmäisen maailmansodan ja Suomen sisällissodan historiaan.
 
Oulu-opiston ja Oulun Historia seura ry:n historialuentosarja pureutuu Suomen itsenäistymisen dramaattisiin ja traagisiin vaiheisiin useasta eri näkökulmasta: Mitä Suomessa oikein tapahtui ja miksi? Mitä siitä seurasi ja kuinka sadan vuoden takaiset tapahtumat ovat kulkeneet mukanamme aina tähän päivään asti?
 
Ke 01.11.2017 klo 18 Professori Pertti Haapala  (Tampereen yliopisto): Vuosi 1917 ja sen jälkiymmärrys
Ke 07.02.2018 klo 18 Dosentti Marko Tikka (Tampereen yliopisto): Sisällissodan punainen ja valkoinen terrori ja 
sen tulkinnat
Ke 14.03.2018 klo 18 VTT Tiina Lintunen (Turun yliopisto): Alman ja Idan kapinat - punaiset naiset sisällissodassa
Ke 18.04.2018 klo 18 Dosentti Marianne Junila (Oulun yliopisto): ”Vailla sääliä - koululaisten kokemukset Suomen sisällissodassa 1918”
 

Kansanperinteen luento ja konsertti

 
Pe 6.10.2017 klo 17.00-18.30  FT Maari Kallberg Vienankarjalainen joiku 
Vienanjoiku on lauluperinteenlaji, jota on vielä viime vuosisadalla laulettu yleisesti Viena Karjalassa. Joikuen on kerrottu nuorten miesten elämästä ennen naimisiinmenoa ja ajankohtaisista tapahtumista. Huomiota herättävä piirre vienanjoiussa on refrenki, jossa laulaja ”hehettää” äänellään. Luennolla kerrotaan joiun historiasta ja nykypäivästä sanoin, kuvin ja sävelin. 
Maari Kallberg on suorittanut taiteellisen Musiikin tohtorin tutkinnon Sibelius-Akatemiassa vuonna 2007. Kallberg tunnetaan esiintyvänä taiteilijana, tutkijana, pedagogina ja säveltäjänä ja kirjoittajana, joka toimii myös Seurasaari soi –festivaalin taiteellisena johtajana ja tuottajana. Katso myös Maari Kallbergin ”Vienanjoiku kurssi Pohjankartanossa 6.-7.10.2017,  kurssinumero 130175 s. 43.
 
Su 8.10.2017 klo 13.00-14.30 Vienalainen rapsodia – lauluja ja starinoita
Vienanakarjalaiset uudet ja vanhat laulut, joiut ja starinat yhdistyvät rapsodiaksi. Arkistoista ja kirjoista löytyneiden laulujen ja starinoiden tulkinnoissa heijastuvat  esittäjän omat kokemukset Vienan Karjalasta. Maari Kallberg: laulu Kaisa Ristiluoma: haitari ja laulu. Liput 10 € ovelta.
 

Kasvatukseen, psykologiaan ja itsetuntemukseen liittyvät luennot

 
KM Eija Keräsen luennot lv 2017-2018
 
Ke 20.9. klo 18   Mitä täällä on oikein meneillään? 
Tosiasiat ovat tosiasioita! Niistä ei voi olla kuin yhtä mieltä. Mielipiteet ovat mielipiteitä. Niistä voidaan keskustella ja olla eri mieltä. Oi, nouse Suomi, herää ja näytä maailmalle – sun päiväs koittaa, oi synnyinmaa! Otetaan käyttöön avoin ja kokeileva kulttuuri ja yhteistyön kehittäminen. Ollaan hereillä ja ajan hermolla. Puhe ei riitä vaan tarvitaan myös käytännön tekoja. Muutosta syntyy, kun ihmiset kuuntelevat toisiaan ja tekevät yhdessä jotakin, mikä helpottaa arkea ja lisää elävöittäviä kokemuksia.
 
Ke 15.11. klo 18   Mikä Suomi?
Suomi on suomalainen! Ihmisoikeus, etuoikeus ja perusoikeus? Mihin suomalaisuus yhdistetään? Millainen tunne on suomalaisuus? Vaivaatko meitä vähättelykulttuuri? Mitä Suomessa puhutaan ja mistä ei saa puhua vaikenemistabujen takia? Mitä itsenäisyys tarkoittaa yksilöille, yhteisöille, ympäristöllemme ja yhteiskunnallemme? Ovatko suomalainen valtio ja kansa erkaantumassa toisistaan? Toiveikkaana Suomi uuteen nousuun yksin ja yhdessä!
 
Ke 24.1. klo 18   Tie, totuus ja elämä – elämä on elämistä varten? Miten pitäisi elää? Elämänfilosofiamme vaikuttaa terveyteen, hyvinvointiin ja kukoistukseen. Elämäntaito koostuu toiminta-alueista; esim. mieliala, tyytyväisyys, nautinnollisuus, käyttäytyminen, positiiviset ja negatiiviset tunteet. Optimismi ja pessimismi elämäntaidon kannalta.  Elämänasenne ratkaisee! Kukoistavan elämänfilosofian lopussa seisoo usein mielenrauha, hyvä elämä ja kiitos.
 
Ke 11.4. klo 18    Suunta, maltti ja valtti vuorovaikuttajana ja viestijänä. Mikä aiheuttaa harmaita hiuksia? Mitä kehonkieli viestittää? Myönteinen, rakentava ja onnistunut vuorovaikutus kasvattaa sosiaalisia ja psykologisia kykyjä. Ajattele ja viesti positiivisesti! Hyvälle ja toimivalle kommunikaatiolle on tärkeää mm. rohkeus, avoimuus, rehellisyys, luottamus, tilanteen miellyttävyys, muiden huomioiminen ja kyky olla oma itsensä, sekä luovuus, joustavuus ja yhteistyön edistäminen.