Yleisluennot

Kaikki luennot pidetään Pohjankartanossa (Leevi Madetojan katu 1 Oulu) ja luennoille on vapaa pääsy.

Historialuennot

Kasvatus, psykologia ja itsetunto

 

 

Oulun Historiaseura ry:n kanssa yhteistyössä

 • ke 10.2.2021 klo 18 Oulun sukututkimusseura ry:n puheenjohtaja Solja Holappa,  Kylä- ja sukututkimus - esimerkkinä Muhoksen Laitasaari
 • ke17.3.2021  klo 18 Kirkkohistorian emeritusprofessori Hannu Mustakallio, Raatin luovuttaminen suojeluskunnalta tuomiokirkkoseurakunnalle syksyllä 1944 
 • ke 21.4.2021 klo 18 Paneelikeskustelu. Dosentti Sirpa Aalto Oulun yliopistosta, professori emerita Sirkka Ahonen Helsingin yliopistosta sekä toimittaja, FT Petri Laukka sanomalehti Kalevasta. Saako tutkija tutkia? Tieteelliseen työhön kohdistunut häirintä ja tekijöiden uhkailu 

 

NOITUUS, TAIKUUS JA TIETÄJYYS POHJOIS-POHJANMAALLA

Arjen taikauskosta mystiikkaan 1600-luvulta 1900-luvun alkuvuosikymmeniin. 

Keitä olivat pohjoispohjalaiset noidat ja tietäjät 1600-1900-luvuilla? Millaista taikauskoista tapakulttuuria Pohjois-Pohjanmaalla on ollut historian saatossa? Miten noituutta, taikuutta ja tietäjyyttä on tutkittu? Luentosarja keskittyy tarkastelemaan erityisesti pohjoispohjalaista noituutta, taikuutta ja tietäjyyttä arkeologian, kulttuuriantropologian ja perinteentutkimuksen näkökulmista. Arkeologi Annemari Tranberg kertoo mm. mitä arkeologia ja makrofossiilitutkimus kertovat taikuudesta ja noituudesta. Kulttuuriantropologi Tiina Mattila puolestaan kertoo mm. noituuteen, taikuuteen ja tietäjyyteen liittyvistä tarinoista ja niiden tutkimuksesta. Luennoilla käsitellään myös niin kotimaista kuin kansainvälistä aiheeseen liittyvää tutkimusperinnettä ja avataan aiheeseen liittyviä keskeisiä käsitteitä.

 • 28.4.2021 klo 18   Annemari Tranberg ja Tiina Mattila, Noituuden, taikuuden ja tietäjyyden tutkimuksen historiaa ja peruskäsitteitä − arkeologian, kulttuurin- ja perinteentutkimuksen näkökulmia. 
 • 5.5.2021 klo 18 Annemari Tranberg, Taikaesinelöytöjä arkeologin silmin. 
 • 12.5.2021 klo 18 Tiina Mattila, Taikuutta ja tietäjyyttä koskevat kertomukset. 
 • 19.5.2021 klo 18 Annemari Tranberg, Käytännön noituutta ja taikuutta esimerkkitapauksin 1600−1700-lukujen Perämeren rannikolta. 
 • 26.5.2021 klo 18   Tiina Mattila, Pohjoispohjalaiset tietäjät ja parantajat 1800−1900-lukujen taitteessa. 

Luennoitsijat: arkeologi, makrofossiilitutkija Annemari Tranberg ja kulttuuriantropologi Tiina Mattila, Oulun yliopisto. Luentosali 1.

 

MAAILMANKUVAT

 • ti 2.2.2021 klo 18 Afrikan savanneilla uskomuksilla selitettiin mytologista maailmankuvaa ja mielikuvaa ympäristöstä.
 • to 4.2.2021 klo 18 Afrikkalaisten pyynti -keräilijöiden sosioekonominen maailmankäsitys alustana kulttuurievoluutiolle Euraasiassa.
 • ti 9.2.2021 klo 18   Kalaharin bushmanneilla tähdet ylisen maailman nuotiotulia. Avaruutta katsottiin kulttuurisidonnaisesti: toisilla maitotie, meillä linnunrata.
 • to 11.2.2021 klo 18 Tieteessä korjausevoluutio: alkuräjähdys, jatkuvuus, pimeää ainetta - universumi syntyi kaikkialla?

FT Teuvo Raiskio Pohjankartano, luokka A204

 

 

 

KASVATUKSEEN, PSYKOLOGIAAN JA ITSETUNTOON LIITTYVÄT LUENNOT

KM Eija Keränen Luentosali 1:

 • ke 24.3.2020 klo 18  Aivot, viisaus ja addiktiot -hallinnassa vai riippuvuuksissa? Mieluummin kehity kuin rappeudut! Jokainen on omien aivojensa käyttäjä.

Aivoterveydessä puhaltavat uudet tuulet mm. aivojen plastisiteettia eli aivojen kykyä muuttaa itseään voidaan ohjata ja parantaa ja näin suhtautua toisin ikääntymiseen, elämäntapoihin, pitkäikäisyyteen ja sairauksiin. Voimme lisätä terveiden vuosien määrää ottamalla elämään uusi ja viisaampi näkökulma. Ikääntyminen ja viisastuminen on prosessi alkiosta kuolemaan. Aivojen resilienssi eli joustavuus on kykyä selviytyä ikääntymisessä. Tee siis erilaisia asioita ja erilailla, näin kognitiivinen kapasiteetti suojaa ja ylläpitää aivoterveyttä. Paljon riippuu myös siitä, miten kohtelemme kehoamme. Mikä on hyväksi sydämelle, on hyväksi myös aivoille! 

Vakava addiktio eli riippuvuuskäyttäytyminen on pakonomaista toimintaa. Ihminen ahdistuu, kun joutuu eroon riippuvuuden aiheuttajasta. Addiktiot kutittavat ja koukuttavat aivoja ja vaikuttavat aivotoimintaan. Riippuvuuksiin, esim. peli-, alkoholi-, huume-, tupakka-, lääke-, seksi-, some- tai ruokariippuvuus, liittyy paljon ongelmia ja vakavia lieveilmiöitä ilmaantuu sitä enemmän, mitä pidempään riippuvuudet ovat kestäneet. Aivojen mielihyväkeskuksen toimintaa voidaan tasapainottaa ja siten auttaa irrottautumaan riippuvuutta aiheuttavasta toiminnasta. Riippuvuuksien tilalle löytyy vähitellen uusia elämänsisältöjä ja tunne elämään ja sen hallintaan palautuu. Mene niitä asioita kohti, jotka pitävät sinut kasassa.