Yleisöluennot

Luennot pidetään Pohjankartanossa (Leevi Madetojan katu 1). Kaikille luennoille on vapaa pääsy.

Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Tervetuloa!

Historialuennot

Muut historia- ja tiedeluennot

Kasvatus, psykologia ja itsetunto

 

Historialuennot
 

 • ke 25.1.2023 klo 18.00 Dos. Marja-Liisa Hentilä ja prof. emeritus Seppo Hentilä,  Tasavallan ensimmäiset, Ester ja Kaarlo Juho Ståhlberg
 • ke 22.2.2023 klo 18.00 Prof. Helena Ruotsala, "Siitä kaikesta on niin hirveän kauan kun nyt ajattelee." Lappilaisten evakkokokemuksia Ruotsissa 1944 - 1945     
 • ke 5.4.2023 klo 18.00 FT Ilari Taskinen, Suomalaisten sotilaiden kirjeenvaihto ja ihmissuhteet toisessa maailmansodassa 
 • ke 12.4.2023 klo 18.00 Kuusrock-festivaalin promoottori Markku Hänninen, Musiikillinen matka Hiski Salomaasta Kuusrockiin 1973 - 1987
 • ke 3.5.2023  klo 18.00 FT Timo Ylimaunu. Otsikkona: Muistin paikkoja ja jälkimuistia Pohjois-Suomessa

Historia luennot järjestetty yhteistyössä Oulun Historiaseuran kanssa. Paikkana Pohjankartano, luentosali 1.

 

Muut historia- ja tiedeluennot
 

Oulu-opisto ja Oulun Paasikivi-seura järjestää keskiviikkona 18.1.2023 klo 18.00 paneeli- ja yleisötilaisuuden

Tästä eteenpäin Suomi

Paneelissa ovat mukana:

 • Maakunnan edustaja maakuntajohtaja Pauli Harju
 • Sotilaallisen maanpuolustuksen asiantuntija eversti evp Heikki Hiltula
 • Kirkon edustaja piispa Jukka Keskitalo
 • Yhteiskunnan tarkkailija toimittaja Yrjö Rautio

Jokaisella panelistilla on ensin 5 – 10 minuutin puheenvuoro. Tämän jälkeen panelistit keskustelevat keskenään ja yleisön kanssa alustetuista aiheista. Puheenvuoroissa ja keskustelussa on tarkoituksena käsittellä sitä, miten Suomea tulisi rakentaa tilanteessa, jossa sota on suistanut koko Euroopan hämmennyksen tilaan ja uhkaavaan talouskriisiin ja miten voimme määritellä pitemmän tähtäyksen kansallisen visiomme ja mitä meidän pitäisi tehdä sen toteuttamiseksi.

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Paikkana Pohjankartano, luentosali 1. Tilaisuusteen on vapaa pääsy!

 
 • ke 8.2.2023 klo 18.00 Suomen vanhimmat painotuotteet ja kirjanpainajat Pohjankartano, luentosali 1. FM Anna-Maija Pietilä-Ventelä.
   

Kalevalan tapahtumat Pimiässä Pohjolassa Summassa Sarjolassa
Uusia näkemyksiä Kalevalan tapahtumiin Pimeässä Pohjolassa, Tornionlaaksossa Teknikko, vapaa-ajan Kalevala –tutkija Kalervo Pääkkö

 • ti 28.2.2023 klo 18-20.00 Kalevalaa uusin ajatuksin Pohjankartano, luokka B114.
   

Luentosarja Vienan Karjalasta
Luennoilla perehdytään erityisesti Vienan Karjalan ja Suomen yhteyksiin 1900-luvulla, kun ihmiset liikkuivat Venäjän ja Neuvostoliiton rajan yli milloin kansallistunnon, sotien, kaupan tai kulttuurin vuoksi. Mitä melskeiset ajat merkitsivät vienalaisille rajan molemmin puolin?

 • ti 31.1.2023 klo 18.00 ”Heimosotien aika Vienan Karjalassa 1918–1922” Sami Kallio FM, KTM, PohjoisViena -seuran varapuheenjohtaja 
 • ti 7.2.2.2023 klo 18.00 ”Palanneita, kotoutuneita ja unohdettuja – Itäkarjalaiset sotienvälisen ajan Suomessa” Seija Jalagin FT, dosentti 
 • ti 14.2.2023 klo 18.00  ”Jatkosodan aika Pistojärven Suvannossa ja kyläläisten evakkomatka Suomeen” Samppa Rohkimainen YTM, MRes

Paikkana Pohjankartano, luokka B114. Luennot toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Viena -seuran kanssa. Pohjankartanon aulassa on  Vienan Karjalaan liittyvä näyttely ajalla: 30.1.2023–14.2.2023.

 

Fysikaalista maailmakuvaa -luentosarja
FT Teuvo Raiskio

 • ti 17.1.2023 klo 18.00 Pyynti-keräilykulttuureissa kaikkeutta selitettiin uskomuksilla - tuki sosioekonomiaa!
 • to 19.1.2023 klo 18.00 Maatalouskulttuuri näki lähiavaruuden ”maitotähtenä”
 • ti 24.1.2023 klo 18.00 Galilei todisti aurinkokeskeisyyden. Newton vahvisti mekaanista maailmankuvaa
 • to 26.1.2023 klo 18.00 Synteettinen evoluutioteoria - mikrokosmosta selitetään atomeilla, hiukkasilla ja pimeällä aineella

Paikkana Pohjankartano, luokka A204.

 

Kasvatukseen, psykologiaan ja itsetuntoon liittyvät luennot

 

ke 15.2.2023 klo 18.00 KM Eija Keränen Tiedostamattomat ennakkoasenteet - koskeeko minua?
Me kaikki kannamme tiedostamattomia ennakkoasenteita, arvoja ja mielikuvia mukanamme.. Asenteet on hyvä tiedostaa, jotta niiden vaikutuksen voi 
minimoida. Tiedostamattomat ennakkoasenteet ovat osa ihmisen ajattelua, havaintojamme ja arviointikykyämme. Ajattelukykymme näkyy arvoissa, asenteissa, tunteissa ja kokemuksissa, toiminnoissa ja teoissa. Ne vaikuttavat käyttäytymiseemme.

ke 29.3.2023 klo 18.00 YTT, sos.tt ja ratkaisukeskeinen terapeutti Heli Tiirola Sairastamisen merkitys elämänkulussa
Krooninen sairastuminen koskee jossakin elämänkulun vaiheessa meitä kaikkia joko oman tai läheisen sairastumisen myötä. Esimerkiksi syöpään sairastuu noin 30.000 ihmistä vuodessa. Luennossa käsitellään sairastamisen merkitystä sairastuneen ja läheisen näkökulmasta kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen valossa. Ilta antaa näkökulmia myös hyvän elämän mahdollisuuksiin sairastumisesta huolimatta.

Paikkana Pohjankartano, luentosali 1.