Yleisluennot

Luennot pidetään Pohjankartanossa (Leevi Madetojan katu 1). Kaikille luennoille on vapaa pääsy.

Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Tervetuloa!

Historialuennot

Vanhat kartat -luentosarja

Paneelikeskustelu

Kasvatus, psykologia ja itsetunto

Evoluutio -luentosarja

Maailmankuva -luentosarja

Pukuja kulttuureissa -etäluentosarja

Noituus, taikuus ja tietäjyys Pohjoispohjanmaalla

 

Historialuennot

ke 15.9.2021 klo 18 FT Reijo Valta, ”Oulun ja Pohjois-Suomen varhaisimmat autot”

ke 13.10.2021 klo 18 FT Marja Irjala, ”Kauppiaat, merenkulkijat ja muu säätyläisväki sosiaali- ja terveydenhuollon uranuurtajina Oulussa”

ke 17.11.2021 klo 18 FT Anneli Meriläinen-Hyvärinen, ” Varjakka - kulttuuriperintö pohjoissuomalaisessa paikallisyhteisössä”

ke 24.11.2021 klo 18 Oulun Sukututkimusseura ry:n puheenjohtaja Solja Holappa, ”Kylä- ja sukututkimus, esimerkkinä Muhoksen Laitasaari”

 

Pohjankartano, Luentosali 1

Historia luennot järjestetty yhteistyössä Oulun historiaseuran kanssa.

 

Vanhat kartat -luentosarja

ke 22.9.2021 klo 18   Ultima Thule -  Äärimmäinen Pohjola

ke 6.10.2021 klo 18   Suomi osana Ruotsia, Venäjää ja Eurooppaa

 

FM, vanhojen karttojen asiantuntija Anna-Maija Pietilä-Ventelä

Pohjankartano, Luentosali 1

 

Paneelikeskustelu - Saako tutkija tutkia?

Paneelikeskustelu tieteen ja tutkimuksen vapaudesta ke 20.10.2021 klo 18 Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan salissa.

Keskustelutilaisuudessa pohditaan tieteellisen tutkimuksen vapautta sekä tutkijoihin kohdistunutta häirintää, painostusta ja mitätöintiä. Onko somessa mahdollista käydä keskustelua? Mikä on tiedotusvälineiden rooli tieteen arvottamisessa ja kriittisessä keskustelussa?  Miten tieteellinen työ on joutunut politiikan työkaluksi?

Paneelissa tieteen vapaudesta ja tutkitun tiedon merkityksestä keskustelevat dosetti Sirpa Aalto, professori emerita Sirkka Ahonen sekä toimittaja, tietokirjailija Petri Laukka.

 

Tilaisuus on osa tutkitun tiedon teemavuotta ja sen järjestävät Oulun historiaseura, Oulu-opisto ja Oulun kaupunginkirjasto.

 

Kasvatukseen, psykologiaan ja itsetuntoon liittyvät luennot

ke 29.9.2021 klo 18 Aivot, viisaus ja addiktiot -hallinnassa vai riippuvuuksissa? Luento on peruttu.

Jokainen on omien aivojensa käyttäjä. Aivoterveydessä puhaltavat uudet tuulet mm. aivojen plastisiteettia eli aivojen kykyä muuttaa itseään voidaan ohjata ja parantaa ja näin suhtautua toisin ikääntymiseen, elämäntapoihin ja sairauksiin. Vakava addiktio eli riippuvuuskäyttäytyminen on pakonomaista toimintaa. Ihminen ahdistuu, kun joutuu eroon riippuvuuden aiheuttajasta. Riippuvuuksiin liittyy paljon ongelmia ja vakavia lieveilmiöitä ilmaantuu sitä enemmän, mitä pidempään riippuvuudet ovat kestäneet. Riippuvuuksien tilalle löytyy vähitellen uusia elämänsisältöjä ja tunne elämään ja sen hallintaan palautuu. Mene niitä asioita kohti, jotka pitävät sinut kasassa.

 

ke 30.3.2022 klo 18 Elämä ennen koronaa, elämä ja työelämä koronan kanssa.

Terveys, tasapaino, tyytyväisyys ja onnellisuus tulevaisuudessa? Mistä olemme tulossa, missä olemme nyt ja mihin olemme menossa? Mitä menneisyyden perinteitä ja perintöjä otamme mukaamme tähän päivään? Miten yksilö -ja yhteisvastuun kantaminen vaikuttaa aikaansaannoksiimme, onnistumiseemme ja tuloksiin? Mitä odotamme elämältä, työelämältä ja tulevaisuudeltamme? Osallistuminen, oppiminen, osaaminen ja onnistuminen yksin ja yhdessä. Hyvän elämän analysointia ja kokonaiskuntoisuuden arviointia koronaepidemian näkökulmasta. Runoilija Angeloun lauseet: "Tämäkin päivä on hieno päivä. En ole nähnyt sitä aikaisemmin".

 

KM Eija Keränen

Pohjankartano, Luentosali 1

 

Evoluutio -luentosarja

ti 14.9.2021    Aurinkokunta syntyi supernovasta - hirmuliskojen sukupuutto mahdollisti nisäkkäiden menestyksen.

to 16.9.2021   Pystyasentoon Euroopassa.  Lucy löytyi "evoluutiopensaasta"; psykofyysiset kyvyt kehittyivät savannimaisissa olosuhteissa.

ti 21.9. 2021   Afrikassa edistyneet kulttuuriset toimintaohjelmat mahdollistivat muuton mantereille.

to 23.9.2021   Mielikuvien "evoluutiokellossa" tikittää ihmisen aika!

 

FT Teuvo Raiskio

Pohjankartano, luokka A204

 

Maailmankuvat -luentosarja

ti 5.10.2021 Afrikan savanneilla uskomuksilla selitettiin mytologista maailmankuvaa ja mielikuvaa ympäristöstä.

to 7.10.2021 Afrikkalaisten pyynti -keräilijöiden sosioekonominen maailmankäsitys alustana kulttuurievoluutiolle Euraasiassa.

ti 12.10.2021 Kalaharin bushmanneilla tähdet ylisen maailman nuotiotulia. Avaruutta katsottiin kulttuurisidonnaisesti: toisilla maitotie, meillä linnunrata.

to 14.10.2021 Tieteessä korjausevoluutio: alkuräjähdys, jatkuvuus, pimeää ainetta - universumi syntyi kaikkialla?

 

FT Teuvo Raiskio

Pohjankartano, luokka A204

 

Etäluentosarja: Pukuja kulttuureissa

Sarjassa tarkastellaan Suomen kulttuuristen ja etnisten ryhmien pukeutumista eri näkökulmista.

to 11.11.2021 Kansallispuvussa kevyesti

klo 16.45-17.30 Soja Murto, kansallispukuyrittäjä

klo 17.30-18.15 Helena Hämäläinen, käsityötieteilijä, sekä Tiina Salonen, juuripukeutuja ja opettaja

 

to 18.11.2021 Modernia saamepukeutumista

klo 16.45-17.30 Pirita Näkkäläjärvi, saamelaisasiantuntija

klo 17.30-18.15 Minna Moshnikoff, käsityötubettaja ja kolttapukeutuja

 

to 25.11.2021 Romanipuvun perinteitä ja bändipukeutumisen viestejä

klo 16.45-17.30 Anita Lindgren, romanipukujen asiantuntija ja ompelija

klo 17.30-18.15 Emmi Silvennoinen, KM, muusikko

 

Yhteistyössä Helsingin työväenopiston kanssa.

Etäluentosarjaa seurataan Pohjankartanossa, luokassa B145

 

Noituus, taikuus ja tietäjyys Pohjois-Pohjanmaalla

ke 2.2.2022 klo 18  Annemari Tranberg & Tiina Mattila: Noituuden, taikuuden ja tietäjyyden tutkimuksen historiaa ja peruskäsitteitä − arkeologian, kulttuurin- ja perinteentutkimuksen näkökulmia. 

ke 9.2.2022 klo 18  Annemari Tranberg: Taikaesinelöytöjä arkeologin silmin. 

ke 16.2.2022 klo 18 Tiina Mattila: Taikuutta ja tietäjyyttä koskevat kertomukset. 

ke 23.2.2022 klo 18 Annemari Tranberg: Käytännön noituutta ja taikuutta esimerkkitapauksin 1600−1700-lukujen Perämeren rannikolta. 

ke 2.3. Tiina Mattila: Pohjoispohjalaiset tietäjät ja parantajat 1800−1900-lukujen taitteessa. 

 

Luennoitsijat: arkeologi, makrofossiilitutkija Annemari Tranberg ja

kulttuuriantropologi Tiina Mattila, Oulun yliopisto

Pohjankartano, Luentosali 1