Ajankohtaista

Oulussa saa juoda huoletta hanavettä - Juomavesi ei ole merkittävä lähde ihmisten mikromuoveille altistumisessa

Juomavesi ei ole merkittävin mikromuoville altistava tekijä Suomessa. Oulussa veden laatua tutkitaan kattavasti valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vuosittain verkostovedestä otetaan noin 350 näytettä ja vedenkäsittelylaitoksilta noin 1 400 näytettä, ja laitoksilla on käytössä myös jatkuvatoimisia mittareita. Talousveden turvallisuus perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen ja siinä määritettyihin laatuvaatimuksiin ja -tavoitteisiin. Euroopassa puolen litran vesinäytteessä on tutkimuksen mukaan keskimäärin 1,9 mikromuovikuitua, jolloin altistus on hyvin pientä.  Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA on arvioinut, että mikromuoveilla ei todennäköisesti itsessään ole haitallisia terveysvaikutuksia. Sen sijaan mikromuoveihin kertyvät haitalliset aineet sekä nanomuovit voivat olla haitallisia.

Suuremmaksi riskiksi arvioidaan kokonaisaltistusta kaikista muista lähteistä kuten hammastahnoista, huulipunista tai keinokuituisista vaatteista. Suomessa ei ole tehty kattavaa tutkimusta vesien mikromuoveista, mutta yleisesti samantapaisen aineksen poistumisen lainalaisuudet pätevät myös mikromuoviin. Vedenkäsittely poistaa tehokkaasti partikkelimuotoista ainesta ja pintaveden monivaiheinen käsittelyprosessi poistaa oletettavasti mikromuovit tehokkaasti, ja kemiallinen saostusprosessi tehoaa myös pienimpiin partikkeleihin. Tutkimusta kuitenkin tarvitaan, jotta saadaan tietoa mikromuovin käyttäytymisestä veden puhdistusprosessissa. Oulun Vesi seuraa mikromuovien lähteisiin, esiintymiseen ja terveysvaikutuksiin liittyvää tutkimusta.

Mikromuoveihin liittyvien ympäristö- ja mahdollisten terveyshaittojen ehkäisemiseksi tehokkainta on vähentää mikromuovien syntymistä. Tätä voidaan edistää lainsäädännön kautta, muovin tuottajien toimenpiteillä sekä kuluttajien valinnoilla. Jokainen voi valinnoillaan vähentää mikromuovien määrää esimerkiksi välttämällä turhan muovin hankkimista, suosimalla vähämuovisia tuotteita ja hävittämällä muoviroskat oikein. Jos haluaa tarkistaa onko kosmetiikkatuotteessa mikromuoveja, kannattaa katsoa löytyykö tuoteselosteessa mm. sanat polyethylene ja polypropylene. Kotitalouksien mikromuovia päätyy vesisöihin myös vaatteiden pesujen yhteydessä. Keinokuituja, kuten polyesteria sisältävien vaatteiden sijaan voi suosia enemmän luonnonmateriaaleja sisältäviä tuotteita ja huoltaa vaatteita oikein, jolloin turhien pesukertojen määrä vähenee.

Mikromuovit ovat alle 5 mm:n kokoisia muovihiukkasia. Niitä syntyy isompien muovikappaleiden, esimerkiksi autonrenkaiden ja tekstiilien keinokuitujen kulumisen ja pilkkoutumisen seurauksena. Mikromuovia myös valmistetaan tiettyjä tarkoituksia varten ja käytetään esimerkiksi joissakin kosmetiikkatuotteissa ja pesuaineissa.  

Jakolinkki