Ajankohtaista

< Takaisin

Vesijohtojen kunnossapitohuuhtelu Kiimingissä

Vesijohtojen kunnossapitohuuhtelu Kiimingissä

Kiimingin kaupunginosassa tehdään runkovesijohtojen vuosittaista kunnossapitohuuhtelua seuraavan huuhteluohjelman mukaisesti. Huuhtelun etenemisestä alueittain ja sen tarkemmasta ajankohdasta kerrotaan lisäksi tienvarsi-ilmoituksissa, jotka tuodaan kohteeseen vähintään päivää ennen suunnitellun huuhtelun aloittamista.

Huuhtelussa vettä juoksutetaan runkovesijohdosta suurella virtaamalla, jolloin verkostoon mahdollisesti kertyneet saostumat irtoavat ja poistuvat. Tavallisesti saostuma koostuu putkistojen sisäpinnoille kertyneestä ruskehtavasta rautasakasta. Runkojohtojen huuhtelun vaikutus ei kuitenkaan ulotu talojohtoihin, joten talousvedessä saattaa silti esiintyä lyhytaikaisesti samentumaa. Talojohdosta samentuma poistuu nopeasti juoksuttamalla vettä kylmältä puolelta esim. kastelu postista. Samentumasta ei ole terveydellistä haittaa, mutta ruoan laittoa ja valkopyykin pesemistä kannattaa välttää kunnes vesi on jälleen kirkasta.Oulun Vesi pahoittelee huuhtelusta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, mutta toimenpide on välttämätön talousveden korkean laadun takaamiseksi.

Lisätietoja huuhtelun etenemisestä voi tiedustella putkimestari Risto Laitiselta, puhelin 0400 739 629 tai putkimestari Jyri Toljamolta 0469232210.

Vko 10

Raatiharju, Niemeläntörmä, Kirkonseutu, Viitanmäki, Sammaloja, Hakomäki, Honkimäki

Vko 11

Honkimaa, Jaaranharju, Mansikkamaa, Pasonmäki, Kolamäki, Korkiamaa, Ylikylä, Isoaho

Vko 12

Jääli, Pyyryväinen, Välikylä

Vko 13

Ponnononmäki, Ransuperä, Talkkunamaa, Vehmaansuo

Vko 14

Joentaus, Kylkimaankangas

Vko 15

Huttukylä, Pitkäaho, Hannusperä

Vko 16

Haipuskylä, Tirinkylä, Alakylä

Jakolinkki