In English | Tekstin koko A- A+

Oulun Vesi

Oulun kaupungin vedenhankinnan varmistaminen Oulun kaupungin vedenhankinnan varmistaminen

Oulun kaupungin vedenhankinnan varmistaminen

Varmistamisen lähtökohta

Oulun kantakaupungin vedenhankinta perustuu Oulujoesta otettavaan raakaveteen. Nykyisellään varajärjestelmä on riittämätön ja kanta-Oulun alue kuuluu alhaiseen varmuusluokkaan (luokka III) ainoana suurena vesilaitoksena Suomessa.

Vesihuoltopalvelut ovat yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja Oulun kaupunki on velvollinen järjestämään vedenhankinnan kahdesta eri vesilähteestä. Vesihuolto tulee turvata kaikissa eri tilanteissa. Oulun tulee nostaa varmuusluokitustaan III-luokasta vähintään II-luokkaan. Luokituksen nostaminen II-luokkaan edellyttää, että jokaiselle asukkaalle on pystyttävä toimittamaan vettä vähintään 50 litraa päivässä päävesijärjestelmän ollessa pois käytöstä. Täällä hetkellä kanta-Oulu pystyy toimittamaan vain 13 litraa vettä asukasta kohden tankkiautolla jaettuna, jos päävesijärjestelmä (Oulujoki) on pois käytöstä. Kanta-Oulun varmuusluokituksen nostaminen luokkaan II edellyttää, että varavesilähteestä saatavan vesimäärän tulee olla vähintään 11 000 m3 vuorokaudessa.

Vedenhankinnan varmistamisen selvitykset

Kevään 2013 valtuustoseminaarissa sovittiin kattavan selvityksen tekemisestä vedenhankinnan varmistamisen vaihtoehdoista. Oulun Veden ja ELY-keskuksen tilaama Selvitys Oulun vedenhankinnan varmistamisen vaihtoehdoista valmistui vuoden 2013 lopulla.

Selvitys toimi lähtökohtana Oulun yliopiston tutkimusryhmän vetämässä Oulun vedenhankinnan monitavoitearvioinnissa. Arvioinnin tavoite oli löytää taloudellisesti, teknisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä ja hyväksyttävä varavesijärjestelmä, joka suurena investointina toteuttaa vesihuollon pitkän aikavälin tavoitteita. Vedenhankinnan vaihtoehtoselvityksen ja monitavoitearvioinnin pohjalta tehtyä hanke-esitystä käsiteltiin syksyn 2014 aikana. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti vaihtoehtojen selvityksiä vielä tarkennettiin alkuvuoden 2015 aikana.

Päätös varmistamisratkaisusta

Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.5.2015 kanta-Oulun vedenhankinnan varmistamisratkaisuksi päätettiin Viinivaara-vaihtoehto, jolla kyetään parhaimmin ja varmimmin vedenhankinnan turvaamiseen pintaveden rinnalla ja ratkaisu on kokonaistaloudellisesti edullisin.

Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen on käynnistetty hankkeen lupahakemuksen valmistelu. Oulun Vesi on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon 22.10.2015 hankkeen tutkimuslupahakemuksen. Lupahakemuksen valmistelu on parhaillaan käynnissä. Lupahakemusvaiheeseen liittyviä luontoselvityksiä ja maastotutkimuksia tehdään kesän 2016 aikana. Hankkeen vesilain mukainen pohjavedenottoa koskeva lupahakemus tullaan jättämään aluehallintovirastoon käsiteltäväksi vuoden 2016 lopussa.