Maailmankoulun matkalaukut

Maailmankoulu on globaali- ja kehityskasvatuksen tukipalvelu opettajille ja kasvattajille. Maailmankoulu kokoaa kouluille kansalaisjärjestöjen tuottamaa ja helposti hyödynnettävää globaalikasvatusmateriaalia, ja tarjoaa opettajille ja kasvattajilla globaalikasvatuksen eri teemoihin liittyviä lainattavia matkalaukkuja, kirjallisuutta ja muuta materiaalia.

Varattavien maailmankoulun matkalaukkujen teemat; 

Maailmankoulun matkalaukkuja on saatavilla viidestä eri teemasta:

Viesti ja välitä

Alakoulun puolella teema käsittelee kielitietoisuutta sekä erilaisia tapoja viestiä. Yläkoulun osalta aiheina ovat demokratia, vihapuhe sekä mediataidot.

Vastuullinen vaikuttaminen ja kestävä tulevaisuus

Teemaan sisältyy Agenda 2030 -tavoitteet, kestävään elämäntapaan liittyvät aiheet, kuten kestävät valinnat ja kiertotalous, sekä ilmastoahdistuksesta keskusteleminen ja siihen liittyvien tunteiden sanoittaminen.

  Moninaisuus

Teema käsittelee yksilöiden erilaisuutta, sukupuolinormeja, erilaisia perheitä, moninaisuutta ja syrjintää Suomessa, sekä sukupuolten moninaisuutta.

Lapsen oikeudet

Teema käsittelee lapsen oikeuksia sekä yläkoulun puolella myös yleisesti ihmisoikeuksia.

Rauha ja tunnetaidot

Varhaiskasvatuksen ja alakoulun puolella teemassa mietitään, mitä rauhaan kuuluu sekä käsitellään ristiriitatilanteita ja tunne/kaveritaitoja. Yläkoulun puolella teeman liittyy rauhan edellytykset sekä pakolaisuus.

Jokaisesta teemasta on saatavilla matkalaukku esi- ja alkuopetukselle, alakoululle (luokat 3-6) sekä yläkoululle. Laukuissa on pyritty tuomaan esille kutakin teemaa toiminnallisten harjoitusten kautta ikäryhmälle sopivasti. Käytettävä aika ja tarkemmat ohjeet on kerrottu opettajan materiaalissa. Laukussa on materiaalit valmiiksi tulostettuina. Tarkistathan ennen palautusta, että kaikki materiaalit ovat tallella. Jos jotain puuttuu tai rikkoontuu, niin ilmoitathan siitä laukun palautuksen yhteydessä!

Matkalaukkujen tarkemmat kuvaukset ja sähköinen opettajan ohje ovat saatavissa Oulusta maailmalle -kotikansainvälisyyden sivustolta. Maailmankoulu on yhdistynyt osaksi Rauhankasvatusinstituuin sivuja. Tutustu myös virtuaalimatkalaukkuihin Rauhankasvatusinstituutin-sivustolla. Sivustolta löydät myös muita globaalikasvatuksen teemoihin soveltuvaa materiaalia. 

Lainattavat maailmankoulun matkalaukut

Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen matkalaukut

Alakoulun ja yläkoulun laukut

Näin varaat matkalaukut:

Matkalaukut toimitetaan sisäisessä postissa koululle. Laina-aika on neljä viikkoa (paitsi esi- ja alkuopetuksen Kärppä ja Kurki-maailmalla matkalaukussa 2 viikkoa). Matkaukun voi varata ja tilata sähköpostitse:
helena.valtakorpi@ouka.fi. Liitä viestiin OUTI-kirjastokortin tai työkortin numero ja miltä koululta tai päiväkodista olet sekä milloin haluat lainaan matkalaukun.

Maailmankoulun matkalaukut toimitetaan kouluille ja päiväkodeille sisäisessä postissa. Palauttaminen tapahtuu myös sisäisellä postilla Oppimateriaalipalveluiden osoitteeseen:

Oulunsalon kirjasto

Oppimateriaalipalvelut (2. krs)

Karhuojantie 2

90460 Oulunsalo