Esteettömyys

Esteettömyydellä ymmärretään kaikille ihmisille sopivia tiloja ja ympäristöjä, palveluiden tai tavaroiden helppokäyttöisyyttä sekä oikea-aikaista ja helposti ymmärrettävää tiedonsaantia. Esteettömyyden toteuttaminen edistää kaikkien yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Se mahdollistaa ihmisen kotona asumisen ja liikkumisen eri toimintaympäristössä, kuten koulussa tai työpaikalla. Se  antaa mahdollisuuden oikeuden itsenäiseen elämään ja osallisuuteen yhteisöissä. Esteettömyys koskee jokaista ihmistä.

Lainsäädäntö ja määräykset 

Rakentamismääräykset

Huom. perustelumuistiot!

Ohjeet

Ohje Esteetön rakennus ja ympäristö, Niina Kilpelä

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä

Lisää ohjeita kohdassa Esteettömyysohjeita

Rakentamisen yhtenäiset käytännöt - Topten

Oulun rakennusvalvonta on mukana Suomen suurimpien kuntien laatimissa rakentamisen yhtenäisissä käytännöissä. Käytäntöjen tavoitteena on yhtenäistää vaatimuksia koko maassa. 

Ohjekortteja on laadittu mm. seuraavista aiheista

  • Pientalojen esteettömyydestä
  • Muun asuinrakennuksen esteettömyydestä (muu kuin pientalo)
  • Muun rakennuksen estettömyydestä (muu kuin asuinrakennus)

Esteettömyysselvityksen ohjeet

Huom. tässä esitettyjä ohjeita ja malleja ei kaikkia ole päivitetty, suunnittelijan tulee huomioida voimassa olevat määräykset vaikka ohjeita voikin käyttää apuna. 

Esteettömyysselvitys = esteettömyyssuunnitelma ja -tarkastusasiakirja

   Esteettömyysselvityksen laatimisohje

Esteettömyyssuunnitelma laaditaan pohjapiirustusten ja käyttösuunnitelman päälle kulkukaaviona ja siinä esitetään kaikki olennaiset sisäänkäynnit, kulkuyhteydet ja käyttötarkoituksen mukaiset tilat kerroksittain sekä pihan oleskelualueet, kulkuyhteydet ja autopaikat. Erilliset esteettömyyssuunnitelmat laaditaan esimerkiksi väreistä, kalusteista, opasteista jne. 

Asuinrakennuksien pohjapiirustuksissa esitetään kulkuyhteydet, sisäänkäynnit ja esteettömien tilojen mitoitus (sisääntulokerros, asuinhuoneistojen tyyppiratkaisut, porrashuoneet, yhteiset asumista palvelevat tilat).

Julkisten rakennusten pohjapiirustuksissa esitetään kulkuyhteydet, sisäänkäynnit ja  tilamitoitus (esim. palvelutilat, työtilat, yleiset aula- ja käytävätilat, wc-tilat, sosiaalitilat)

   Esteettömyyssuunnitelman malli 1

   Esteettömyyssuunnitelman malli 2

Esteettömyystarkastusasiakirjan avulla tarkastetaan ja todetaan suunnitelman mukainen toteutuminen.

   Esteettömyystarkastusasiakirja

Esteettömyysohjeita

Ohje Esteetön rakennus ja ympäristö, Niina Kilpelä

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä

Invalidiliitto - asuinrakennukset

Invalidiliitto - julkiset tilat

Invalidiliitto - ulkoalueet

Helsinki kaikille

Näkövammaisten liitto

Kuuloliitto

RT-kortti 09-11280 Induktiosilmukka kuulovammaisten apuvälineenä (maksullinen)

Uusi esteettömän WC- ja pesutilojen opas

sujuva.info - Asemaympäristön esteettömyyssuunnitteluohje

Oulun rakennusvalvonnan esteettömyyskortit on laadittu 2012 ja ne ovat voimassa rakentamisessa, jolle on haettu lupaa ennen 1.1.2018. Ohjeet ovat edelleen käyttökelpoisia esteettömyyttä suunnitellessa kunhan pitää mielessä että 1.1.2018 voimaan astunut asetus toi muutoksia vaatimuksiin.