Lomakkeet ja liitteet

Lupahakemukseen lisätään hankkeen vaatimusten mukaisesti liitteitä. Vaadittavat liitteet selviävät sähköisen lupahakemuksenn teon yhteydessä Liitteet välilehdeltä. Paperista lupaa hakiessa ohjeita saa lupaa valmistelevalta arkkitehdilta ja rakennusvalvonnasta asiakaspalvelusta.

Oulun rakennusvalvonta on mukana topten-työryhmässä, joka laatii yhteisiä toimintapoja rakentamisen alalle. Topten-korttiluettelosta löydätte kaikki yhteisesti laaditut käytännöt ja lomakkeet. Valitkaa vasemmasta valikosta Topten-korttiluettelo. 

Lupahakemuksen liitteitä

* Voidaan korvata lisäämällä henkilö sähköisessä lupahakemuksessa vastuuhenkilöksi ja pyytämällä hänen suostumus sitä kautta. Ammattilaisen tulee vahvistaa osallistumensa saamansa linkin kautta.

 

Suunnittelun aloituskokoukset, ennakkoneuvottelut

Käytössä suurissa kohteissa
Ennakkoneuvotteluasialista ja -muistio (suora linkki pdf-lomakkeeseen) (korvaa aiemmin käytetyt Suunnittelun aloituskokous SAK 1 ja 2 -lomakkeet

Ennakkoneuvotteluasialista ja -muistio LOMAKE-YL12

OHJE-ARK10A

Korjausrakentaminen

Tarkistuslistat, pöytäkirjat, raportit ja lausuntopyynnöt

Aloituskokouksen asiakirjat

Muita asiakirjoja

Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä hankkeen yleistiedot, vaatimukset kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissa, toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan vaatimusten varmentamiseen sekä kosteudenhallinnan henkilöresurssit. Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä myös tieto hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä.

Lisätietoa kosteudenhallinnasta lupa- ja rakennusvaiheessa Oulussa. 

  • Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys kattaa koko hankkeen tilaamisesta käyttöön
  • Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma on osa koko rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitystä.

Ilmanvaihto

 

Siirry asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje