Lomakkeet - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Lomakkeet ja hakemukset Lomakkeet ja hakemukset

Lupahakemukseen lisätään hankkeen vaatimusten mukaisesti liitteitä. Vaadittavat liitteet voit tarkistaa lupatyypin mukaisesti Lupa-valikosta ja tarvittaessa rakennusvalvonnasta asiakaspalvelusta tai tarkastusarkkitehdilta

Rakennusvalvonnan lomakkeita on saatavissa sähköisesti luettavassa pdf-formaatissa, jonka voit tarvittaessa tulostaa omalle kirjoittimellesi, täyttää ja postittaa mahdollisine liitteineen rakennusvalvontaan.

Lupiin liittyvät lomakkeet

Tarkistuslistat, pöytäkirjat, raportit ja lausuntopyynnöt

Aloituskokouksen asiakirjat

Muita asiakirjoja

Korjausrakentaminen

Kosteudenhallinta

  • Rakennustyömaan kosteudenhallintasuunnitelma – ohjeeksi suunnitelman laatijalle ( Word)

  • Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma – esimerkki (Word)

Tiiveys

  • Tiiveyskortti (lupaliite) (pdf)

  • Talotoimittajien tiiveysmittaustuloksia (pdf)

Energia


Ilmanvaihto

  • Ilmanvaihdon käyttöönottopöytäkirja (pdf)

/10.2.2016 AM

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot