Lomakkeet ja hakemukset

Lupahakemukseen lisätään hankkeen vaatimusten mukaisesti liitteitä. Vaadittavat liitteet voit tarkistaa lupatyypin mukaisesti lupa-valikosta ja tarvittaessa rakennusvalvonnasta asiakaspalvelusta tai tarkastusarkkitehdilta

Rakennusvalvonnan lomakkeita on saatavissa sähköisesti luettavassa pdf-formaatissa, jonka voit tarvittaessa tulostaa omalle kirjoittimellesi, täyttää ja postittaa mahdollisine liitteineen rakennusvalvontaan.

Lupiin liittyvät lomakkeet

Korjausrakentaminen

Tarkistuslistat, pöytäkirjat, raportit ja lausuntopyynnöt

Aloituskokouksen asiakirjat

Muita asiakirjoja

Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä hankkeen yleistiedot, vaatimukset kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissa, toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan vaatimusten varmentamiseen sekä kosteudenhallinnan henkilöresurssit. Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä myös tieto hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä.

  • Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys kattaa koko hankkeen tilaamisesta käyttöön
  • Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma on osa koko rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitystä.

Tiiveys

  • Tiiveyskortti (lupaliite) (pdf)
  • Talotoimittajien tiiveysmittaustuloksia (pdf)

Energia

Ilmanvaihto

  • Ilmanvaihdon käyttöönottopöytäkirja (pdf)

 

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot