Määräykset ja ohjeet

Tähän osioon on koottu rakentamiseen liittyviä määräyksiä, ohjeita ja lupakäytäntöjä.

Linkit:

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennusasetus

Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK)

Kaavat ja rakentamistapaohjeet

Rakennusjärjestys

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista  (ns. Hallilaki) -  Rakennusvalvonnan ohje

 

Päivystävä tarkastusinsinööri

Päivystävä tarkastusinsinööri ohjeistaa asiakkaita teknisissä asioissa ja ottaa vastaan erityissuunnitelmat (rakennekuvien esittely). Ensisijaisesti tulee kyseisissä asioissa ottaa yhteyttä päivystysvuorossa olevaan tarkastusinsinööriin. Rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörit päivystävät rakennusvalvonnassa arkipäivisin, Oikean puoleisessa infolaatikossa lisätietoa.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA)

"Maankäyttö- ja rakennuslaki (2000) on tärkein maankäyttöä, rakentamista ja korjaamista koskeva säädös maassamme. Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa määritellään rakentamista koskevat vähimmäisvaatimukset ja luvanvaraisuus."

Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK)

"Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat velvoittavia. Ohjeet sen sijaan eivät ole velvoittavia, vaan muitakin kuin niissä esitettyjä ratkaisuja voidaan käyttää, jos ne täyttävät rakentamiselle asetetut vaatimukset.

Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä sovelletaan, jollei määräyksissä nimenomaisesti määrätä toisin, vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät."

Rakentamista koskevat asetukset uudistuvat vuoteen 2018 mennessä

Rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuoteen 2018 mennessä vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaisesti. Laissa on viiden vuoden siirtymäaika asetusten uusimiselle. Aiempia Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita voidaan siirtymäajan puitteissa soveltaa kunnes uudet säännökset on annettu.

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Katselmuksen tilaaminen

Rakennusvalvonnan katselmus tilataan vähintään (3) kolme päivää aikaisemmin 

  • osoitteesta: rvkatselmukset@ouka.fi tai
  • asiakaspalvelusta numerosta  08 5584 3500

Arkipäivisin klo 8.00-11.00 ja 13.00 -15.00 välisenä aikana.

Päivystävä tarkastusinsinööri
044 703 2711

Tarkastusinsinöörien työn liikkuvuuden vuoksi voi heidän tavoittamisensa puhelimitse tai toimistosta olla vaihtelevaa. Tämän vuoksi on rakennusvalvontaan määritetty päivystävä tarkastusinsinööri, jonka tavoittaa puhelimitse tai toimistosta alla olevien aikojen mukaisesti. Päivystävä tarkastusinsinööri hoitaa mm. teknisten asioiden ohjaukset ja rakennekuvien esittelyt eikä ajanvaraus ole tarpeen. Mikäli hankkeella on jo ohjaava tarkastusinsinööri, ensisijaisesti yhteyttä suoraan kyseiseen tarkastajaan. Mikäli haluatte sopia tapaamisen tietyn tarkastajan kanssa päivystysaikojen ulkopuolella, tulee sopia aika kyseisen tarkastajan kanssa henkilökohtaisesti

Tarkastajien henkilökohtaiset numerot löytyvät löydät yhteystietovalikosta.

Maanantai klo 12:00 -16:00

Tiistai - Perjantai klo 8:00 -11:00 ja 12:00 -16:00