Määräykset, ohjeet, katselmukset - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Määräykset ja ohjeet Määräykset ja ohjeet

Tähän osioon on koottu rakentamiseen liittyviä määräyksiä, ohjeita ja lupakäytäntöjä.

Linkit:

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennusasetus

Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK)

Rakennusjärjestykset

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turval-lisuuden arvioinnista  (ns. Hallilaki)   Rakennusvalvonnan ohje

 

Päivystävä tarkastusinsinööri

Rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörit päivystävät rakennusvalvonnassa arkipäivisin klo 9-11 ja 12-15. (klikkaa tästä lisätietoja)

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA)

"Maankäyttö- ja rakennuslaki (2000) on tärkein maankäyttöä, rakentamista ja korjaamista koskeva säädös maassamme. Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa määritellään rakentamista koskevat vähimmäisvaatimukset ja luvanvaraisuus."

Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK)

"Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat velvoittavia. Ohjeet sen sijaan eivät ole velvoittavia, vaan muitakin kuin niissä esitettyjä ratkaisuja voidaan käyttää, jos ne täyttävät rakentamiselle asetetut vaatimukset.

Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä sovelletaan, jollei määräyksissä nimenomaisesti määrätä toisin, vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät."

Rakentamista koskevat asetukset uudistuvat vuoteen 2018 mennessä

Rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuoteen 2018 mennessä vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaisesti. Laissa on viiden vuoden siirtymäaika asetusten uusimiselle. Aiempia Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita voidaan siirtymäajan puitteissa soveltaa kunnes uudet säännökset on annettu.

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonta yhteystiedot

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2,
  • Postiosoite postal PL 38 90015 Oulu
  • Puhelin Asiakaspalvelu work 08 5584 3500
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Rakennusvalvonta
  • Aukioloajat Ma–pe klo 8.00–16.00
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.