Palovaroittimet

Kaikissa asunnoissa on oltava riittävä määrä palovaroittimia. Uusissa asunnoissa palovaroitin on oltava asennettuna käyttöönottovaiheessa. Rakennuksissa, joiden rakennuslupa on haettu 1.1.2009 jälkeen, tulee asentaa sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet asuntoihin huoneistokohtaisesti.

1.1.2010 tuli voimaan uusi asetus, joka määrää, että palovaroittimia on oltava jokaisessa kerroksessa vähintään 1 kpl jokaista alkavaa 60 asuin-m² kohden. (Myös vanhoissa asunnoissa, lisävaroittimet voivat vanhoissa asunnoissa olla patterikäyttöisiä.)
Suositus on, että jokaisessa makuuhuoneessa olisi palovaroitin. Sen lisäksi ne suositellaan kytkettäväksi sarjaan.

Palovaroitin on sijoitettava jokaisessa kerroksessa mahdollisuuksien mukaan korkeimpaan kohtaan ja mahdollisimman lähelle asuinhuoneita. Aulatilassa olisi suositeltavaa olla aina varoitin.

Palovaroittimen on oltava katossa vähintään 500 mm seinästä. Jos se on nurkassa, niin vähintään 500 mm molemmista seinistä. Sen lisäksi etäisyys tuloilmaventtiilistä on oltava vähintään 1 m. (Tulipalotilanteessa seinän ja katon muodostamaan nurkkaukseen jää kolmion muotoinen raittiin ilman vyöhyke ja sinne sijoitettu palovaroitin ei toimi palon alkuvaiheessa. Tuloilmaventtiilistä tulee aina pölyä, joka tukkii varoittimen herkän anturin. Sen lisäksi tuloilmaventtiilistä tuleva raitis ilma hämää kyseistä anturia.)

Esimerkki palovaroittimen sijoittelusta (linkki iso kuva)

palovaroittimen sijainnin minimitat

Asukkaan tehtävänä on huolehtia, että palovaroittimet ovat aina toimintakuntoisia.

/2.1.2014