Luvat - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Luvat Luvat

Rakennus- tai toimenpidelupaa (tarvittaessa rakennusvalvonta määrittelee) haetaan kirjallisesti rakennusvalvonnasta tai 2.2.2015 lähtien sähköisen lupapalvelun kautta.

KAIKKI LUVAT OVAT MAKSULLISIA. 

1.1.2016 paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

Ennen luvan hakemista rakennuttajan ja/tai pääsuunnittelijan tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan ja varmistaa suunnitelmien asianmukaisuus ja lupamenettelyn jouheva eteneminen. Puutteellinen lupahakemus viivästyttää luvan myöntämistä. Luvan käsittely kestää hankkeesta ja lupa-asiakirjojen ja liitteiden valmiusasteesta riippuen 2–4 viikkoa.

Hankkeiden lupavalmisteluun voi kuulua erilaisten työryhmien käsittelyt (kaupunkikuvatyöryhmä, tekninen työryhmä) ja lausuntopyynnöt (museoviranomainen, pelastustoimi), jotka pidentävät luvan käsittelyaikaa.

Lupavalmistelijat valmistelevat rakennusvalvontaan saapuneet luvat. Kaupunginarkkitehti päättää pientaloja koskevat luvat viikottain. Rakennusvalvonnan luvan käsittely johtaa joko myönteiseen tai kielteiseen rakennuslupapäätökseen.

Rakennusvalvonnan johtaja päättää viikottain rakennuslautakunnan uuden jatkodelegoinnin rajauksin*) paritaloja laajemman asuinuudisrakentamisen ja muun rakentamisen sekä niiden laajentamisen, purkamisen ja käyttötarkoituksen muutosten lupa-asiat hankkeiden "laajuuden" alarajana oheinen linjaus**).

*) enintään 1500 kem2 laajat teollisuus-, tuotanto-, varasto-, myymälä- ja kokoontumisrakennushankkeet sekä 1200 kem2 laajat muut rakennushankkeet (ulkoseinäpaksuus korkeintaan 250 mm).

**) päättää yli 300 kem2 laajan muun rakentamisen luvat sekä suuret rakennelmat, laajennukset ja rakenteet tai niiden muutokset.

Rakennuslautakunta päättää rajauksin *) hankkeiden rakennusluvista, jotka eivät kuulu rakennusvalvonnan johtajan tai kaupunginarkkitehdin päätäntävaltaan. Lautakunta kokoontuu yleensä joka toinen viikko.

Lisätietoa rakennuslautakunnasta ja kokousajat

Rakennusvalvontataksa

 

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonta yhteystiedot

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2,
  • Postiosoite postal PL 38 90015 Oulu
  • Puhelin Asiakaspalvelu work 08 5584 3500
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Rakennusvalvonta
  • Aukioloajat Ma–pe klo 8.00–16.00
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.