Terassi, lasikate tai katos

Katetun terassin rakentaminen, olevan terassin kattaminen ja olevan katetun terassin lasittaminen vaativat luvan. Kiinteillä ikkunoilla ja lämpölaseilla varustetut huonemaiset terassit ja viherhuoneet lasketaan kerrosalaan. Lasitetun terassin ulkoseinistä vähintään 30 % tulee olla auki tai avattavissa, jolloin terassia ei lueta kerrosalaan. Vierekkäisten, eri huoneistojen terassien lasittaminen vaikuttaa myös huoneistojen väliseen palo-osastointiin. 

Kattamattoman avonaisen terassin rakentaminen ei edellytä rakennusvalvonnan lupakäsittelyä, jos se sijoittuu asemakaavan tai rakennusjärjestyksen sallimalle alueelle. Jos terassi sijoittuu sallitun alueen ulkopuolelle, sille tulee yleensä hakea lupa ja naapurit on kuultava. Taloyhtiöissä avoterassin rakentaminen voi vaatia taloyhtiön hallituksen luvan. 

Taloyhtiöissä lupa suositellaan haettavaksi vähintään yhdelle rakennukselle kerrallaan julkisivun yhtenäisyyden vuoksi. Terassilasitusten toteutus voidaan tehdä vaiheittain luvan voimassaoloaikana (3 v.). Asuinhuoneistojen välinen palo-osastointi tulee huomioida suunnitelmissa.

Parvekkeen tai terassin lasittaminen ilman toimenpide- tai rakennuslupaa

Koskee omakoti- ja paritaloja, joiden asuntojen lukumäärä samalla tontilla on korkeintaan 4. Ei siis koske kerrostaloja, rivitaloja tai kytkettyjä omakotitaloja, joissa kytkettynä on enemmän kuin 2 asuntoa tai taloa.

Jos parveke tai terassi sijaitsee keskellä tonttia riittävän etäällä naapureiden kiinteistöistä ja rakennusalojen rajasta (yleensä ≥ 8 m), sekä suora etäisyys omalla tontilla oleviin osastoimattomiin (korkeintaan 60 m²) autosuojiin on yli 3 m, ei lupaa tarvita. Lisätietoa tarkemmista ohjeista ja etäisyyksistä.

Tarvittavat osastoinnit EI 15 (tiivis ja lämpösäteilyn kestävä 15 min palonkestoajan) on kuitenkin tehtävä. Määräykset löytyvät ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten paloturvallisuudesta ja ohjeet Pientalon palokortista.

Lupahakemukseen nimettävät vastuuhenkilöt

 • Pääsuunnittelija
 • Rakennussuunnittelija
 • Tarvittaessa rakennesuunnittelija (kantavien rakenteiden tai turvallisuuteen vaikuttavien rakenteiden rakentaminen tai muutos)
 • Vastaava työnjohtaja, jos toteutus tehdään omana työnä

Rakennussuunnittelun vaativuusluokka on yleensä tavanomainen. Vaativa luokka voi tulla kyseeseen esimerkiksi suojelluissa rakennuksissa. Pientaloissa voi tulla kyseeseen myös vähäinen luokka.

Rakennesuunnittelun vaativuusluokka on yleensä tavanomainen tai vähäinen.

Aina tarvittavat liitteet

 • Asemapiirustus tai sijaintipiirros
 • Pohjapiirustus
 • Julkisivupiirustus
 • Leikkaus

Mahdollisesti tarvittavat liitteet

 • Naapuriluettelo ja selvitys naapureille ilmoittamisesta tai naapurien suostumukset
 • Selvitys rakennuspaikan hallinnasta
 • Valtakirja luvan hakemiseen kaikilta omistajilta sähköisen hakemuksen perustajalle.
 • Ote kauppa- tai yhdistysrekisteristä
 • Ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouspöytäkirjasta - korjauspäätös ja valtuutus luvan hakemiseen
 • Kaupunkikuvatyöryhmän lausuntopyyntölomake

 

Tapauskohtaisesti voidaan tarvita muitakin erityissuunnittelijoita tai hakemusliitteitä.

Hae lupaa sähköisessä järjestelmässä

Sähköisen järjestelmän ohjeet

16.10.2019 ET

 

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta siirtyy 1.1.2019 lähtien kokonaan sähköiseen toimintatapaan. Sähköisesti saapuneista lupahakemuksista tehdään sähköiset lupapäätökset ja myös piirustukset leimataan sähköisesti. Paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä tai hakemusta ole jätetty paperisena. 

Kaikki luvat ovat maksullisia. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

 

Asiointi rakennusvalvonnassa

Käyntiasiointi rakennusvalvonnassa tapahtuu asiakaspalvelupisteen kautta ja suosittelemme varaamaan ajan, jotta voimme varmistaa hyvän palvelun. Ilman ajanvarausta teitä palvelevat päivystävä lupavalmistelija ja insinööri.

Mikäli hankkeella on jo lupavalmistelija, ota ensisijaisesti yhteyttä sähköisen asiointipalvelun kautta valmistelijaan tai sovi hänen kanssaan aika henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Käyntiosoite: Solistinkatu 2
Postiosoite: PL 38, 90015 Oulu

Aukioloajat ma–pe klo 8.00–16.00

Asiakaspalvelu 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija 040 702 2286
Päivystävä tarkastusinsinööri 044 703 2711
(ma klo12-16, ti-pe klo 8-11 ja 12-16)

Korjausneuvonta 044 703 2722

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Lisää yhteystietoja

Anna palautetta