Terassi ja -lasitus

Katetun terassin rakentaminen, olevan terassin kattaminen ja olevan katetun terassin lasittaminen vaativat toimenpideluvan.

Lasitetun terassin ulkoseinistä vähintään 30 % tulee olla auki tai avattavissa, jolloin terassia ei lueta kerrosalaan. Kiinteillä ikkunoilla ja lämpölaseilla varustetut huonemaiset terassit ja viherhuoneet lasketaan kerrosalaan.

Vierekkäisten, eri huoneistojen terassien lasittaminen vaikuttaa myös huoneistojen väliseen palo-osastointiin. 

Kattamattoman avonaisen terassin rakentaminen ei edellytä rakennusvalvonnan lupakäsittelyä, jos se sijoittuu asemakaavan tai rakennusjärjestyksen sallimalle alueelle. Jos terassi sijoittuu sallitun alueen ulkopuolelle, sille tulee yleensä hakea lupa ja naapurit on kuultava. Taloyhtiöissä avoterassin rakentaminen voi vaatia taloyhtiön hallituksen luvan. 

Taloyhtiöissä toimenpidelupa suositellaan haettavaksi vähintään yhdelle rakennukselle kerrallaan julkisivun yhtenäisyyden takia (tarkastusarkkitehti arvioi). Terassilasitusten toteutus voidaan tehdä vaiheittain toimenpideluvan voimassaoloaikana (3 v.). Asuinhuoneistojen välinen palo-osastointi tulee huomioida suunnitelmissa.

Tarvittavat asiakirjat:

1. Lupahakemus

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.

Hakijana taloyhtiö, allekirjoittajana taloyhtiön edustaja (isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja)

2. Piirustukset

3 sarjana, seläkkein nidottuina, päivättyinä ja suunnittelijan allekirjoittamina

HUOM! Sähköisessä lupa-asioinnissa paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä.

  • asemapiirros 1:200, asemapiirroksessa esitetään huoneiston sijainti
  • julkisivupiirustukset 1:100, 1:50
  • leikkauspiirustukset 1:100, 1:50
  • pohjapiirustukset 1:100, 1:50

3. Taloyhtiön suostumus

  • hallituksen pöytäkirja

4. Vastaavan työnjohtajan hakemus

  • vastaava työnjohtaja tai pääsuunnittelija
  • vastaavan työnjohtajan hakemus
  • kahtena kappaleena 
  • hyväksyminen on haettava rakennusvalvonnasta ennen kyseisen työn aloittamista

Tarvittaessa voidaan pyytää muutakin selvitystä (esim. naapureille tiedottaminen).

 

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta siirtyy 1.1.2019 lähtien kokonaan sähköiseen toimintatapaan. Sähköisesti saapuneista lupahakemuksista tehdään sähköiset lupapäätökset ja myös piirustukset leimataan sähköisesti. Paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä tai hakemusta ole jätetty paperisena. 

Kaikki luvat ovat maksullisia. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

 

Asiointi rakennusvalvonnassa

Käyntiasiointi rakennusvalvonnassa tapahtuu asiakaspalvelupisteen kautta ja suosittelemme varaamaan ajan, jotta voimme varmistaa hyvän palvelun. Ilman ajanvarausta teitä palvelevat päivystävä lupavalmistelija ja insinööri.

Mikäli hankkeella on jo lupavalmistelija, ota ensisijaisesti yhteyttä sähköisen asiointipalvelun kautta valmistelijaan tai sovi hänen kanssaan aika henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Käyntiosoite: Solistinkatu 2
Postiosoite: PL 38, 90015 Oulu

Aukioloajat ma–pe klo 8.00–16.00

Asiakaspalvelu 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija 040 702 2286
Päivystävä tarkastusinsinööri 044 703 2711
(ma klo12-16, ti-pe klo 8-11 ja 12-16)

Korjausneuvonta 044 703 2722

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Lisää yhteystietoja

Anna palautetta