Terassi ja -lasitus

Katetun terassin rakentaminen, olevan terassin kattaminen ja olevan katetun terassin lasittaminen vaativat toimenpideluvan.

Lasitetun terassin ulkoseinistä vähintään 30 % tulee olla auki tai avattavissa, jolloin terassia ei lueta kerrosalaan. Kiinteillä ikkunoilla ja lämpölaseilla varustetut huonemaiset terassit ja viherhuoneet lasketaan kerrosalaan.

Vierekkäisten, eri huoneistojen terassien lasittaminen vaikuttaa myös huoneistojen väliseen palo-osastointiin. 

Kattamattoman avonaisen terassin rakentaminen ei edellytä rakennusvalvonnan lupakäsittelyä, jos se sijoittuu asemakaavan tai rakennusjärjestyksen sallimalle alueelle. Jos terassi sijoittuu sallitun alueen ulkopuolelle, sille tulee yleensä hakea lupa ja naapurit on kuultava. Taloyhtiöissä avoterassin rakentaminen voi vaatia taloyhtiön hallituksen luvan. 

Taloyhtiöissä toimenpidelupa suositellaan haettavaksi vähintään yhdelle rakennukselle kerrallaan julkisivun yhtenäisyyden takia (tarkastusarkkitehti arvioi). Terassilasitusten toteutus voidaan tehdä vaiheittain toimenpideluvan voimassaoloaikana (3 v.). Asuinhuoneistojen välinen palo-osastointi tulee huomioida suunnitelmissa.

Tarvittavat asiakirjat:

1. Lupahakemus

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.

Hakijana taloyhtiö, allekirjoittajana taloyhtiön edustaja (isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja)

2. Piirustukset

3 sarjana, seläkkein nidottuina, päivättyinä ja suunnittelijan allekirjoittamina

HUOM! Sähköisessä lupa-asioinnissa vaaditaan 2 sarjaa paperisena (vastaavat kuin sähköiset piirustukset) ennen lupapäätöksen tekoa!

  • asemapiirros 1:200, asemapiirroksessa esitetään huoneiston sijainti
  • julkisivupiirustukset 1:100, 1:50
  • leikkauspiirustukset 1:100, 1:50
  • pohjapiirustukset 1:100, 1:50

3. Taloyhtiön suostumus

  • hallituksen pöytäkirja

4. Vastaavan työnjohtajan hakemus

  • vastaava työnjohtaja tai pääsuunnittelija
  • vastaavan työnjohtajan hakemus
  • kahtena kappaleena 
  • hyväksyminen on haettava rakennusvalvonnasta ennen kyseisen työn aloittamista

Tarvittaessa voidaan pyytää muutakin selvitystä (esim. naapureille tiedottaminen).

 

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta tai kirjallisena rakennusvalvonnasta.

Kaikki luvat ovat maksullisia. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Käyntiosoite
Solistinkatu 2

Postiosoite
PL 38 90015 Oulu

Puhelin
Asiakaspalvelu (toimisto) 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija:
040 702 2286 

(Ma klo12-15, Ti - Pe klo 9-11 ja 12-15)

Päivystävä tarkastusinsinööri:
044 703 2711

(Ma klo12-15, Ti - Pe klo 9-11 ja 12-15)

Korjausneuvonta
044 703 2722

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Tarkemmat puhelinnumerot

Verkkosivut
Rakennusvalvonta

Aukioloajat
Ma–pe klo 8.00–16.00

Anna palautetta