Ajankohtaista

< Takaisin

Rakennusten huoneistokohtaiset käyttöveden mittarit jatkossa etäluettavia

Uusiin rakennuksiin asennettavat huoneistokohtaiset kylmän ja lämpimän veden mittarit ovat jatkossa etäluettavia. Ympäristöministeriö antoi muutokset asetukseen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (1047/2017). Vaatimus koskee rakennuksia, jotka hakevat lupaa asetuksen voimaan tulon, eli 23.11.2020 jälkeen. Vanhoissa rakennuksissa vaatimus koskee putkiremontin yhteydessä asennettavia mittareita.

Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteesta.

Asiaan liittyvät olennaiset kohdat

  • Etäluettavalla vesimittarilla tarkoitetaan vedenkulutusta mittaavaa mittaria, jonka rekisteröimä tieto voidaan lukea viestintäverkon kautta rakennuksen ulkopuolelta.
  • Kiinteistön vesimittarin on oltava paikassa, jossa se on helposti asennettavissa, luettavissa ja huollettavissa eikä se pääse jäätymään. Paikallinen vesihuoltolaitos antaa vaatimukset mittalaitteen vaatimalle tilalle ja sijainnille. (oulun veden linkki)
  • Rakennuksessa on oltava huoneistokohtaiset vesimittarit huoneistoon tulevan kylmän ja lämpimän veden mittaamiseen siten, että mittareiden osoittamaa vedenkulutusta on mahdollista käyttää laskutuksen perusteena.
  • Huoneistokohtaisten vesimittareiden on oltava etäluettavia. Huoneistokohtaisten vesimittareiden on sijaittava paikassa, jossa ne ovat helposti asennettavissa, huollettavissa ja luettavissa.

 

Mittarin vaatimukset

Huoneistokohtaisten vesimittareiden osalta on otettava huomioon mittauslaitelain kulutusmittareita koskevat säädökset. Mittauslaitelakia sovelletaan mittauslaitteisiin, kun niitä käytetään kulutusmittauksessa hinnan määrittämiseen mittaustulosten perusteella.

Mittalaitteen ja sen näytön paikan suunnittelussa ja rakentamisessa tulee yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan ottaa huomioon myös henkilöt, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut siten että mitattu tieto on kuluttajalla helposti luettavissa. Mittareiden helpolla luettavuudella tarkoitetaan sitä, että mittarin lukema on oltava etäluennasta huolimatta helposti luettavissa joko mittarista tai erillisestä mittarin näytöstä. Vaatimus tulee mittauslaitedirektiivistä, jossa edellytetään, että kulutusmittauslaite on oltava varustettu kuluttajan helposti ja ilman työkaluja nähtävissä olevalla näytöllä.

Erityissuunnittelijan on suunniteltava mittarit ja niiden paikat on myös niin, että ne voidaan asentaa oikeaan käyttöasentoon valitun mittarin asennusohjeen mukaisesti.

Kulutusmittauslaitteita koskevat säännökset on koottu mm. Tukesin sivustolle.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.

Rakennusvalvonnan ilmoitukset löytyvät valitsemalla kuulutuslajiksi <rakentaminen>.

Uutiskirje

Rakennusvalvonnan uutiskirjeen voit tilata tästä linkistä. Uutiskirjeessä kerromme mm. tulevista koulutuksista ja tapahtumista sekä ajankohtaisista asioista rakentamisen alalla ja rakennusvalvonnan toiminnassa. Aiemmat uutiskirjeet voit lukea alapuolisista linkeistä. 

Uutiskirje 2/2021 22.4.2021

Uutiskirje 1/2021 11.1.2021

Uutiskirje 5/2020 21.12.2020

Uutiskirje 4/2020 2.12.2020

Uutiskirje 3/2020 3.7.2020

Uutiskirje 2/2020 25.3.2020 Tietoa rakennusvalvonnan toiminnasta pandemian aikana

Uutiskirje 1/2020 10.3.2020

 

Tietosuojaseloste