Ilmanpitävyys

Huom. Tämä sivu on vanhan RakMk mukainen. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskeva vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia.  

 

RakMk D3/2012 mukaisessa energiaselvityksessä ilmanvuotolukuna käytetään lukua 4 (1/h).

Rakennuslupaa haettaessa Oulussa ilmanvuotolukuna voi käyttää myös pienempää arvoa TIIVEYSKORTIN mukaisesti.

Tiiveyskortti liitetään energiaselvitykseen sekä lupavaiheessa, että käyttöönottovaiheessa energiaselvitystä päivitettäessä. Pientalon tiiveyskorttia voi käyttää myös muiden rakennusten kuin pientalojen yhteydessä.

Käytetty ilmanvuotoluku ilmoitetaan tiiveyskortilla. Samoin mitattu ilmantiiveysluku. Pääsuunnittelija ja/tai vastaava työnjohtaja varmentavat luvun allekirjoituksellaan.

Ilmanvuotoluku suositellaan aina mitattavaksi. Yhdessä lämpökamerakuvauksen kanssa mittauksella voidaan löytää rakennuksen vuotopaikat, jotka pystytään rakentamisen aikana korjaamaan helpommin kuin valmiista rakennuksesta.

RakMk C3 2.3 Vaipan ja tilojen välisten rakenteiden ilmanpitävyys
2.3.1

Määräys
Sekä rakennuksen vaipan että tilojen välisten rakenteiden tulee olla niin ilmanpitäviä, että vuotokohtien läpi tapahtuvat ilmavirtaukset eivät aiheuta merkittäviä haittoja rakennuksen käyttäjille tai rakenteille ja rakennuksen  ilmanvaihtojärjestelmä voi toimia suunnitellusti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakenteiden liitosten ja läpivientien suunnitteluun sekä rakennustyön huolellisuuteen. Rakenteisiin on tarvittaessa tehtävä erillinen ilmansulku.

2.3.2

Määräys

Ikkunan ja oven liittyminen ympäröiviin rakenteisiin tulee olla ilmanpitävä. Karmin ja puitteen tiivistämiseen käytettävien tarvikkeiden tulee olla sellaisia, että ne kestävät käytössä esiintyvät rasitukset oleellisesti vaurioitumatta eivätkä aiheuta vaurioitumisen vaaraa ympäröiville rakenteille.

 

/2.1.2014 AM