Kattoturvatuotteet

Huom. Tämä sivu on vanhan RakMk mukainen. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskeva vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia.  

 

Talotikkaat ja lapetikkaat

Kaikissa rakennuksissa oltava pääsy harjalle ja jos katolla on huoltokohteita, on katolla järjestettävä kulkureitti huoltokohteelle (esim. savuhormi tai ilmastointikoje).

Omakoti- ja paritaloissa, rivitaloissa, kesämökeissä ja isommissa piharakennuksissa jne. riittää talotikkaat ja tarvittaessa lapetikkaat sekä kulkusillat.

Yli kaksikerroksisissa rakennuksissa kulku on järjestettävä myös sisäkautta. Oulun kaupungissa sisäpuolinen kulkureitti on riittävä, eikä ulkopuolisia tikkaita tällöin tarvitse asentaa. Ulkopuolisten tikkaiden kohdalla on aina huomioitava luvattoman käytön estäminen (esim. lapset).

Kattoikkunoiden kohdalla on huomioitava valmistajan ohjeet ja tarvittaessa järjestettävä kulkureitti kattoikkunoiden huoltoa varten.

Lapetikkaita ja kulkusiltoja suunniteltaessa on otettava huomioon katolla kulkemisen turvallisuus myös silloin, kun katto on kuurainen tai jäinen ja erityisen liukas.

 

RakMk F2 5.2.1

Yli kaksikerroksisissa rakennuksissa ullakolle ja katolle tulee päästä sekä sisä- että ulkokautta.


Ohje
Sisäpuolinen pääsy järjestetään ensisijaisesti uloskäytävään sijoitettavan oven tai luukun kautta. Ulkopuolinen pääsy järjestetään talotikkaita tai henkilönostimia käyttäen kiinteistöhuollon ja paikallisen pelastustoimen tarpeiden
mukaan. Tavarankuljetustarve huoltokohteelle otetaan mitoituksessa huomioon tapauskohtaisesti.

 

############################################

Lumiesteet

Lumiesteet asennetaan tarvittaessa kulkuväylien, lasten leikkipaikkojen, autojen parkkipaikkojen kohdalle tai rakennuksen sijaitessa rajalla, rajan välittömässä läheisyydessä (esim. okt/autotalli 0–2 m rajasta), kadun varrella jne., ja aina kun putoava lumi aiheuttaa vaaraa alla oleville ihmisille tai omaisuudelle. Jos lumen liukuminen on katemateriaalin ja kaltevuuden vuoksi mahdollista, asuinrakennuksissa ja niihin kuuluvissa talousrakennuksissa lumiesteet asennetaan kaikille lappeille läpi.

Lumiesteiden tarve ratkaistaan katemateriaalin mukaan. Liukkaalla kattopinnoitteella lumiesteet asennetaan loivemmalle kuin karkeapinnoitteisella katolla.

Asennustarve ratkaistaan tapauskohtaisesti. Lähtökohtana voi käyttää seuraavia arvoja (lumiesteet asennettava):

  • Peltikate kun 1:8 tai jyrkempi.
  • Tiilikate kun 1:4 tai jyrkempi.
  • Huopakate kun 1:2 tai jyrkempi.

Lumenpudotustyöohje

 

RakMk F2 3.8.2 14

Määräys
Sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdat sekä talvella käytettävät leikki- ja oleskelualueet tulee suojata rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä. Määräys koskee myös rakennusta ympäröivää katualuetta ja muuta yleistä aluetta.

Ohje
Kun katon kaltevuus ylittää 1:8, suojaamisessa käytetään katolle sijoitettavia lumiesteitä, ovien yläpuolisia katoksia tai kulkua ohjaavia istutuksia ja sopivia maarakenteita.

5.3.4

Selostus
Kohdan 3.8.2 mukaisesti katolle, jonka kaltevuus on yli 1:8, rakennetaan myös tarvittaessa lumiesteet.