Laitteet ja rakennelmat

Asiointipalvelussa voit hakea lupaa erilaisille laitteille ja rakennelmille. Alapuolisessa valikossa on annettu lisätietoa eri lupiin liittyen. Oikeanpuoleisesta valikosta pääset asiointipalveluun tekemään lupahakemuksen. 

Aita

Oulun rakennusjärjestyksen mukaisella asemakaava-alueelle rakennettava aita edellyttää toimenpidelupaa. Raja-aita tulee rakentaa tontin rajalle. 

Aitojen luvanvaraisuudesta määrätään myös alueellisissa rakennusjärjestyksissä. Aitojen korkeudesta, väristä ja sijoituksesta taas voidaan määrätä alueen rakentamistapaohjeissa. Tonttien välisellä rajalla aidan rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavat tontin haltijat puoliksi ellei muuta ole sovittu.

Istutettava pensasaita ja tontin sisäiset aidat eivät edellytä rakennusvalvonnan lupaa. 

Aidan paikan merkitseminen

Kun aidan paikan merkitseminen liittyy myönnettyyn lupaan (kuuluu luvan hintaa), sen voi pyytää seuraavista numeroista:

Oulu: Arto Kurvinen, p. 040 058 8865  
Kiiminki; Pentti Stenius, p. 044 703 2321 
Oulunsalo: Pentti Stenius, p. 044 703 2321
Haukipudas: Jyrki Barck, p. 050 420 1599 
Yli-Ii: Jyrki Barck, p. 050 420 1599

Jos raja-aita rakennetaan ilman lupaa (kts. rakennusjärjestyksen vapautukset) tai muutoin on tarve rajan merkitsemiselle, rajan näytön voi tilata (maksullinen) seuraavista numeroista

Kiinteistöinsinöörin palvelut: 

Eila Tuomaala 044 403 2347

Arto Kamula 044 703 2317

Mainoslaite

Mainosten sijoittamiseen tulee hakea lupa. Lupa haetaan enssijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta. Hakijoina ovat rakennuspaikan kaikki omistajat tai haltijat. Luvan perustajalla tulee olla valtakirja edellä mainituilta luvan hakemiseen

Lupahakemukseen tarvitaan yleensä seuraavat dokumentit

  • asemapiirros 1:200, asemapiirroksessa esitetään laitteen sijainti
  • leikkauspiirustukset 1:100, 1:50
  • julkisivupiirustukset 1:100, 1:50, johon lisätty uudet mainokset
  • valokuva nykytilanteen julkisivusta

Tarvittaessa voidaan pyytää muutakin selvitystä (esim. naapureille tiedottaminen).

Ohje: ulko- ja tienvarsimainosten sijoittaminen

Rakennelma (joka ei muodosta kerrosalaa)

Katoksen, kioskin, käymälän, esiintymislavan tai vastaavan rakennelman rakentaminen taikka kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen.

Yleisörakennelma

Urheilu- tai kokoontumispaikan, muun kuin ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetun asuntovaunualueen tai vastaavan alueen sekä katsomon, yleisöteltan tai vastaavan perustaminen tai rakentaminen.

Liikuteltava laite

Asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn.

Erillislaite

Maston, piipun, varastointisäiliön, hiihtohissin, muistomerkin, suurehkon antennin, suurehkon valaisinpylvään tai vastaavan rakentaminen.

Vesirajalaite

Suurehkon laiturin, sillan tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman, kanavan, aallonmurtajan tai vastaavan rakentaminen.

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Opastus rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiin - video

Opastus lupahakemuksen tekemiseen - video