Toiminnallinen verkottuminen - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Toiminnallinen verkottuminen Toiminnallinen verkottuminen

Oulun Rakennusvalvontaviraston toiminnallinen verkottuminen

Visio 2015 (kohta 1.) "Oulun rakennusvalvontatoimi (ORV) on koko seutua palveleva, rakennusalan eri toimijoiden kanssa verkottunut ja alan ilmiöihin nopeasti reagoiva viranomaistaho."

Strategiset päämäärät (kohta 7.) "ORV kehittää seudullista palveluverkkoaan sekä tekee pitkäjännitteistä yhteistyötä verkottuen rakennusalan eri toimijoiden kanssa (mm. tutkimus, koulutus, suunnittelu, toteutus, teollisuus, kauppa, ammatilliset järjestöt, viranomaiset)."

ORV:n verkottumisen kuvaus:

Tutkimuslaitokset: VTT, Oulun yliopisto, Tampereen tekninen yliopisto, Merikosken kuntoutus- ja tutkimuslaitos (Heli), Työterveyslaitos, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
yhteistyömuoto: Rakentamisen laadun arviointi, -mittaus ja -ohjaus. Pientalon teknisen laadun arviointijärjestelmän kehitystyö 2003–06, www.pientalonlaatu.fi . Kaksi julkaisua ympäristöministeriön ja VTT:n kanssa 2006.

Koulutus: Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO, Oulun yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto, Oulun aikuiskoulutuskeskus
yhteistyömuoto: Rakentamisen laatuun liittyvä koulutustoiminta (katso liite 1), rakennusvalvontatyöstä luennointi, rakennusvalvonnan laatutyöhön liittyvät opinnäytetyöt (n.15 kpl), laatujärjestelmien auditointi, opintosisältöjen kehitystyö laatutavoitteiden saavuttamiseksi .

Suunnittelu: Arkkitehti-, insinööri- ja pohjatutkimustoimistot sekä kuntotutkijat ja tutkimuslaboratoriot
yhteistyömuoto: Pääsuunnittelijakoulutus, asiantuntijalistat, yhteiset neuvottelut: kosteusriskit, äänitekniikka, www.pientalonlaatu.fi -perehdyttämiskoulutus (katso liite 1), arkkitehtuurikirjat 2002 ja 2005, arkkitehtuuriekskursiot vuosina 2006 ja 2007.

Toteutus: Rakennusliikkeet, aliurakoitsijat, maa-ainestoimittajat
yhteistyömuoto: Työmaan kosteudenhallintakoulutus, rakentamisen laatu (katso liite 1), yhteiset neuvottelut.

Teollisuus: Taloteollisuus, lämmöneristeteollisuus, talotekniset laitevalmistajat, ikkuna- ja oviteollisuus, runkomateriaalitoimittajat (puu, tiili, betoni, kevytbetoni, teräs), katemateriaalit, mekaaniset liittimet
yhteistyömuoto: www.pientalonlaatu.fi -laadunohjausjärjestelmän soveltaminen eri osa-alueisiin, tuotekehitys ja -ideat.

Kauppa: Rautakaupat, talopakettikauppa
yhteistyömuoto: www.pientalonlaatu.fi -laadunohjausjärjestelmän soveltaminen eri osa-alueisiin, osallistuminen pienrakentajailtoihin.

Ammatilliset järjestöt ja yleishyödylliset yhdistykset: Rakennusmestariyhdistys, RIA, RIL, SAFA, Motiva Oy, Sisäilmayhdistys, Hengitysliitto, Työtehoseura, Kiinteistöliitto, Omakotiyhdistys
yhteistyömuoto: Yhteiset ammatilliset koulutukset, tiedottaminen ja tiedonvaihto. Yhteistyötahoille järjestetään kansainvälisiä arkkitehtuurimatkoja, arkkitehtuurimatkat Barcelonaan 2006 ja Hollantiin 2007.

Viranomaiset: Tekninen keskus, Oulun seudun ympäristövirasto, Oulu–Koillismaan pelastuslaitos, Oulun Taidemuseo, Työsuojeluviranomaiset, Museovirasto, Pohjois-Pohjanmaan museo, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Oulun Energia, Oulun Vesi
yhteistyömuoto: Viikoittaiset teknisen katselmustyöryhmän kokoukset, viranomaisneuvottelut, Oulun taidemuseon kanssa yhteistyössä tuotettu teos: Arkkitehtuuria, taidetta ja rakentamisen laatua, 2005.

Oulun seudun rakennusvalvonnat: Oulu, Muhos, Tyrnävä, Kempele, Liminka, Lumijoki, Hailuoto ja Ylikiiminki, katalysaattorina alueellinen ympäristökeskus
yhteistyömuoto: Yhteiset kokoontumiset n. 7 kertaa vuodessa. Toimintojen alueellinen harmonisointi tulkintojen, taksojen ja käytännön toimintojen suhteen. Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen, hinnoittelu ja myynti / ostaminen. Yhteiset nettisivut, rakennustarkastajakoulutus, hajarakentamisen vaikutukset – selvitystyö.

Yhteenveto järjestetystä koulutuksesta (115 kt, pdf)