Kirjastoreitti ja yhteistyö Oulussa

Kirjastoreittiä toteutetaan kirjaston järjestämillä ryhmäkäynneillä kirjastoissa tai kouluilla. Kirjastoreittiä toteutetaan myös kirjaston verkkoon tuottamien materiaalien avulla. Kirjastoreittiin kuuluu myös Extra-sisältöä, jotka ovat yhteistyökumppaneiden toteuttamia tai niitä on tarjolla vain osassa kirjastoja.

Kirjastoreitti ja lukutaitotyö kuuluvat kaikille kouluille ja ryhmille. Moninaiset oppijat huomioidaan myös Kirjastoreitin toteutuksessa.

Työtä lasten ja nuorten lukemaan innostamisen ja monilukutaidon kehittämisen eteen tehdään moniammatillisesti yhteistyössä.

Kirjastoreitin ohjatut ryhmäkäynnit

 • esikoulu: Lukuhöperö-diplomi kannustaa yhteiseen lukemiseen
 • alakoulu: 1. lk oppilaat tutustuvat omaan lähikirjastoon tai kirjastoautoon, 3. lk oppilaat osallistuvat kirjavinkkaukseen ja 5. lk oppilaille opetetaan tiedonhakua
 • yläkoulu: 7. lk osallistuvat vinkkaukseen tai tiedonhaun opetukseen
 • lukio: 1. vsk Kirjasto haltuun -opastus, kirjavinkkaus ja kirjaston tuottamat verkkomateriaalit

Kirjastoreitissä innostetaan lukemaan ja vinkataan myös muita luokka-asteita. Näissä vinkkauksissa on rajoitettu saatavuus. Kysy omasta lähikirjastostasi.


Kirjastonkäyttötaidot ja tiedonhaku

Kirjastonkäyttöä ja tiedonhakua voi harjoitella myös koululla opettajan johdolla tai itsenäisesti etäopetuksessa. Kirjastoreitin verkko-oppimiskokonaisuuksien materiaalit sisältävät videoita ja tehtäviä. Kirjastoreitistä löytyy erilaisia oppimiskokonaisuuksia alakouluun, yläkouluun ja lukioon. Perusasteen oppimiskokonaisuudet löytyvät myös Qridi-oppimisympäristöstä.

Tutustu oppimiskokonaisuuksiin tarkemmin: Kirjastonkäyttötaidot ja tiedonhaku.

Oulussa tehdään yhdessä

Oulussa sivistys- ja kulttuuripalveluiden eri toimijat tekevät yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Myös työtä lasten ja nuorten monilukutaitojen eteen tehdään yhteisillä tavoitteilla, yhdessä. Varsinaisia yhteistyösopimuksia eri toimijoiden välillä ei ole. Oulun kaupungin sivistysohjelmassa mainitaan lasten ja nuorten monilukutaitojen edistäminen.

Kirjastoreitti perustettiin vuonna 2008 yhteistyössä Oulun kaupunginkirjaston ja Oulun koulukirjaston kanssa. Pitkään jatkunut yhteistyö perustuu sitoutumiseen yhteisiin tavoitteisiin, edistämään lasten ja nuorten lukutaitoa sekä tiedonhallinnan taitoja. Koulukirjasto-opettajien verkosto pitää yhteistyötä yllään kouluillaan ja edesauttavat monilukutaitojen edistämistä yhdessä yleisen kirjaston kanssa. Kirjastoreittin sisältöjä suunnittelee työryhmä, jossa on sekä opetuksen että kirjaston edustajia. Oulun koulujen ja kaupunginkirjaston yhteistyö sekä Kirjastoreitti on mukana Oulun koulukirjaston kehittämissuunnitelmassa v. 2018-2022.

Yhteistyötä kirjaston, varhaiskasvatuksen ja opetuksen välillä ylläpidetään erilaisissa työryhmissä ja toiminnoissa:

 • Oulun kaupungin kirjastoyhteistyön ohjausryhmä (jäseninä kirjastopalvelujohtaja ja vastaava informaatikko)
 • Oulun koulukirjaston aluevastaavien työryhmä (vastaava informaatikko)
 • Oulun koulukirjaston aluekokoukset (informaatikot ja vastaava informaatikko)
 • Kirjastoreitin sisältöjä suunnittelevat työryhmä, vaihtuva kokoonpano kirjastoammattilaisia ja kasvattajia, kokoontuu tarvittaessa
 • LOPS2021 ohjausryhmä (lukioyhteistyöstä vastaava informaatikko)
 • perusasteen ja lukion kulttuuriopettajien tapaamiset (vastaava informaatikko)
 • päiväkotien kulttuurivastaavien tapaamiset (kirjastonhoitaja kirjastolta)
 • varhaiskasvatuksen kulttuurivastaavat (kirjastonhoitaja kirjastolta)
 • monitoimitalojen tiimit ja työryhmät, joissa on jäseniä kirjastolta
 • Oulun alueelliset tiimit ja työryhmät, joissa on jäseniä kirjastolta
 • Kirjastolla on yhteistyötä myös kehittäjäopettajien kanssa
 • erilaiset väliaikaiset työryhmät, koulutus- ja tapahtumasuunnittelua

 

Oulun opetussuunnitelmat

Kirjastoreitti ja kirjastoyhteistyö sekä kirjastonkäyttötaidot ovat kirjattuina perusasteen opetussuunnitelmassa. Kirjastoreitti mainitaan alakoulun ja yläkoulun äidinkielen sisällöissä. Myös Oulun kaupungin kirjallisuusdiplomi löytyy opetussuunnitelmasta, mutta ei ole pakollinen suorittaa. Tiedonhallinnan- sekä kirjastonkäyttötaitoja löytyy myös POPSin velvoittavasta liitteestä, perusopetuksen tietostrategian taitotasoista. Opettajien tukena tiedonhallinnan taitojen opetuksessa ovat kirjaston ylläpitämät verkkomateriaalit. Kirjastoreitti on mukana myös Oppilaan kulttuuripolussa.

Päiväkodit, perhepäivähoitajat ja eskarit tekevät tiivistä yhteistyötä Oulun kirjastojen kanssa. Kirjastoauto Onneli kiertää monilla päiväkodeilla. Kirjastoyhteistyö on Oulussa mukana myös varhaiskasvatussuunnitelmassa sekä esiopetuksen opetussuunnitelmassa. Kirjastoyhteistyö löytyy myös Oulun kaupungin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun 2021-2024 opetussuunnitelmasta.

Kirjastoyhteistyö on mukana myös lukion uudessa opetussuunnitelmassa.

Kaikki Oulun kaupungin opetussuunnitelmat löytyvät Oulun kaupungin OPS-sivustolta.

Liitä banneri koulun verkkosivuille

Lisää Eväitä opiskeluun -materiaalin linkkibanneri oman koulusi verkkosivuille. Lataa kuva täältä. Muista lisätä linkki myös Eväitä opiskeluun -sivustolle.

Lisää Kirjastoreitin linkkibanneri koulusi verkkosivuille. Lataa kuva täältä. Muista lisätä myös linkki Kirjastoreitti-sivuille.