Kirjastovierailun ABC opettajalle


Suunnittele ja varaa kirjastovierailu hyvissä ajoin

Kun varaat vierailuajan kirjastosta, suunnittele tunti yhdessä kirjastonhoitajan kanssa. Toivotko kirjavinkkausta, kiinnostaako joku tietty aihepiiri? Voitko kytkeä tunnin luontevasti opiskeltavaan asiaan?

Erityisopettaja! Kerro ryhmästäsi ja erityistarpeistanne aikaa varatessasi. Suunnittele yhdessä kirjastonhoitajan kanssa vierailun kesto ja sisältö myös näitä silmälläpitäen. Esimerkiksi kirjavinkkauksia voidaan tarvittaessa järjestää myös koululla.

Sovi ryhmäkäynnit lähikirjastosi kanssa hyvissä ajoin
Oulun kaikissa kirjastoissa käy vuoden aikana yhteensä noin 1000 ryhmää eri oppilaitoksista, joten kirjastoissa riittää vilinää ja vilskettä. Varaa aika omalle ryhmällesi mahdollisimman hyvissä ajoin, mutta vähintään 2 viikkoa aikaisemmin. Luokkien syksyn käyntejä voi suunnitella kirjastojen kanssa jo edellisenä keväänä. Mitä aikaisemmin kirjastovierailut ja vinkkaukset on sovittu, sitä helpompi kirjaston on niihin valmistautua.

Voit varata ajan ottamalla yhteyttä lähikirjastoosi sähköpostitse, puhelimella tai paikan päällä. Muista ilmoittaa muutoksista tai tunnin peruuntumisesta kirjastoon!

Valmistaudu luokkasi kanssa
Keskustele luokkasi kanssa etukäteen kirjastokäynnistä ja sen sisällöstä: miksi vierailette kirjastossa tai miksi kirjastonhoitaja tulee kouluun. Innostunut opettaja saa myös luokkansa kiinnostumaan asiasta. Kun tulette kirjastoon, muistuta oppilaita ottamaan kirjastokortit mukaan lainausta varten.

Opettajan täytyy olla läsnä ryhmäkäynnillä
Opettajan tulee aina olla läsnä kirjastovierailulla tai kun kirjastonhoitaja vierailee koululla. Opettaja on vastuussa oppilaistaan. Kirjastonhoitaja ei esimerkiksi tiedä oppilaiden mahdollisista sairauksista tai tulipalon sattuessa tunne koulun poistumisreittejä.

Kirjaston järjestämä ryhmäkäynti peruuntuu, jos opettaja ei ole paikalla.

Anna palautetta
Kerro tunnin lopuksi miten onnistuimme. Palautetta voi antaa myös sähköpostitse.

Tervetuloa kirjastoon! Tehdään yhdessä kirjastovierailusta antoisa.

Lukuvuoden loppu ei ole otollinen aika tiedonhaun opetuksiin. Toukokuussa vinkkaamme mielellämme lapsille ja nuorille kesäluettavaa.