Mediakasvatus - Kirjastoreitti - Oulun kaupunki

Mediakasvatus Mediakasvatus

Mediataitotehtäviä eri ikäisille - Mediataitokoulun tehtäväpankki

Mediakasvatus.kirjastot.fi  - Materiaaleja mediakasvatustyön tueksi

Tukea mediakasvatukseen varhaiskasvatuksessa - Mediakasvatusseura

Okariino, mediapuisto 3-6-vuotiaille - Kirjastot.fi

Kooste alakoulun mediakasvatukseen - Mediakasvatusseura

Kooste yläkoulun mediakasvatukseen - Mediakasvatusseura


Aparaattisaari esiopetukselle

www.aparaattisaari.fi

Aparaattisaari on oppimispeli, joka tukee Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita liittyen medialukutaitoon ja tieto- ja viestintäteknologian taitoihin.

Aparaattisaari ja toiminnalliset tuokiot tuotetaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustamassa Mediataikuri-hankkeessa, joka on Helsingin kaupunginkirjaston koordinoima hanke. Hankkeessa luodaan valtakunnalliseksi soveltuva malli kirjastojen ja esiopetuksen yhteistyölle.