Tekstin koko A- A+

OULUN KOULUKIRJASTO

Ajankohtaista koulukirjastossa! Yhteinen kirjastokortti kaupunginkirjaston kanssa.

Oulun koulukirjasto ottaa käyttöön kaupunginkirjaston OUTI-kirjastokortin lainaajakorttina lokakuussa samalla kun Koha-lainausjärjestelmä otetaan käyttöön.

Jos koululaisella ei vielä ole kaupunginkirjaston kirjastokorttia, hänen pitäisi hakea sellainen kaupunginkirjastosta huoltajansa kanssa. Ensimmäisen kortin saa maksutta. Jos jollakulla perusasteen oppilaalla OUTI-kortti on kadonut, saa myös kadonneen kortin tilalle uuden kirjastokortin maksuttomasti, kunhan noutaa kortin marraskuun loppuun mennessä. Uuden kirjastokortin hakemista varten täytetään ilmoittautumislomake.

Opettajat keräävät OUTI-kortit oppilailta kouluissa ja koulukirjasto-opettajat lisäävät korttiin koulukirjaston lainausominaisuuden. Tämä tehdään vaiheittain eri kouluissa. Koululaisia opetetaan nyt kuljettamaan kirjastokorttia repussa, että kortti olisi aina käytettävissä sekä koulussa että kirjastossa vapaa-aikana.

Aseman, Kastellin, Kaukovainion, Kiviniemen, Madetojan musiikkilukion, Martinniemen, Paulaharjun, Pohjankartanon ja Ritaharjun koulun oppilailla on jo käytössä OUTI-kortti, koska he käyttävät kombikirjastoa. Kortin vaihto ei koske näiden koulujen oppilaita tai vanhempia.

Mahdolliset kaupunginkirjastossa syntyneet maksut (esim. palauttamattomista lainoista) eivät estä lainaamasta koulukirjastosta. Mikäli kortti katoaa, on siitä ilmoitettava sekä kaupunginkirjastoon että opettajalle. Mikäli kadonneen kortin tilalle tehdään kaupunginkirjastossa uusi kortti, on uuden kortin tiedot tallennettava myös koulukirjaston tietokantaan.

OUTI-kirjastokortin käyttöoikeus koulukirjastoissa loppuu 9. luokan jälkeen (jos oppilas ei jatka lukioon). Kortti toimii kuitenkin edelleen kaupunginkirjaston toimipisteissä. Koulukirjaston kirjat palautetaan jatkossakin koulukirjastoon.


Tutustu koulukirjasto-opettajan ohjekirjaan

Oulun kaupungin jokaisessa perusasteen koulussa on koulukirjasto tai koulun yhteydessä toimiva kaupunginkirjaston toimipiste. Koulukirjastoja on 80, lisäksi myös lukioissa on koulukirjastoja. Oulun koulujen koulukirjasto-opettajat vastaavat oman koulun kirjastosta.

Koulukirjaston henkilökuntaan kuuluu yksi informaatikko. Informaatikko toimii yhteistyössä koulukirjasto-opettajien ja yhteistyökumppanien kanssa koulukirjaston kehittämisessä.

Alla oleva kuvaesitys toimii parhaiten Chrome ja Explorer-selaimilla:

Oulun koulukirjaston käyttösäännöt ovat pitkälti samanlaiset kuin kaupunginkirjaston käyttösäännöt. Tavoitteena on, että oppilaat oppivat koulukirjastoa käyttämällä käyttämään kaupunginkirjastoa. Koulukirjaston avulla halutaan opettaa lapsia ja nuoria hakemaan, arvioimaan ja esittämään tietoa.

Koulukirjaston kokoelmat

Koulukirjastoissa olevat kirjat ja lehdet on tarkoitettu ensisijaisesti koulun oppilaita ja henkilökuntaa varten. Koulukirjasto on aina koulunsa näköinen. Aineistoa hankitaan opetussuunnitelman sisällöt ja opettajien tarpeet huomioiden. Aineiston valinnasta päättää koulu.

Koulukirjastoilla on oma tietokanta

Suurin osa koulukirjastojen aineistosta on tallennettu koulukirjaston tietokantaan. Tietokannan avulla opettajat pystyvät opettamaan tiedonhakua. Tietokannasta koulut näkevät sekä oman että muiden koulukirjastojen aineistot.

Tietokannan ylläpidosta ja aineiston luetteloinnista vastaa koulukirjaston informaatikko Helena Valtakorpi. Oulun koulukirjaston asiakasrekisteri - rekisteriseloste

Lisätietoja Oulun koulukirjastosta:

  • Puhelin Informaatikko Helena Valtakorpi cell 044 703 9048
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.