Toivon Agenda ja Luetaan! keväällä 2021

Toivon Agenda ja Luetaan! yhdistyvät suureksi Agenda 2030 tavoitteiden edistämisen yhteistapahtumaksi viikolla 21, pääasiassa 25.-26.5. Toivon Agenda 2030 on lasten ja nuorten itsensä luoma malli Agenda-tavoitteiden tutuksi tekemiselle Oulussa ja lähiseudulla. Tänä vuonna Toivon Agenda yhdistyy Luetaan! -tapahtuman kanssa. Punomme luontevasti yhteydet lukutaidon ja Agenda 2030 välille. Toukokuussa käsittelemme lukutaidon, kestävän kehityksen ja globaalikasvatuksen teemoja verkossa ja lähitapahtumina. Päiväkodit ja koulut voivat valita itselleen sopivia ohjelmakokonaisuuksia ohjelmakartasta ja myös osallistua ohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisätietoa tapahtumasta joka kuukausi kevään ajan!

Alla on Toivon Agenda ja Luetaan! -yhteistapahtuman ensimmäinen uutiskirje. Tästä lähtien uutiskirje ilmestyy vähintään kuukausittain toukokuuhun asti. Välitäthän tietoa tapahtumasta koulullasi.

Tapahtuman ohjelmakartan suunnittelu on vielä kesken ja päiväkodit ja koulut voivat ideoida ja toteuttaa myös omaa teemoihin liittyvää ohjelmaa kyseisenä aikana. Tapahtumaan on tulossa paljon virtuaalisesti ja myös ”lähinä” tapahtuvia ohjelmapisteitä. Koko koulun ei tarvitse osallistua kerralla. Myös yksittäisillä luokilla on mahdollisuus olla mukana. Ohjelman sisällöstä ja ilmoittautumiskäytänteistä tulee lisätietoa myöhemmin. Lähitapahtumat ovat vaikkapa oivat luokkaretkikohde luokille toukokuussa!

Lisätietoja, Toivon Agenda: Jussi Tomberg, kestävän kehityksen kehittäjäopettaja jussi.tomberg (at)ouka.fi

Luetaan! -tapahtuma: Elina Kauppila ja Laura Liikavainio, Oulun kaupunginkirjasto, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi