Rakennuslupamenettelyaikataulu - rakennuslautakunnan lupapäätökset

Lupäkäsittelyn vaiheet on esitetty alla olevassa kaaviossa ja alapuolisessa valikossa. 

Valitusaika rakennuslautakunnan lupapäätöksestä on 30 päivää luvan antopäivästä laskettuna.

 

Suunnittelun aloituskokous 1

Suunnittelun aloituskokous 1 järjestetään heti hankkeen lähtiessä liikkeelle, yleensä jo tontin luovutuksen jälkeen. Pääsuunnittelija pyytää aloituskokousta rakennusvalvonnna ohjaavalta lupavalmistelijalta. Aikataulun yhteensovittamisesta vastaa pääsuunnittelija tai muu rakennuttajan edustaja, lupavalmistelija ei organisoi kokousaikaa. Lupavalmistelija voi antaa ehdolle muutaman ajan, joista pääsuunnittelija valitsee kaikille sopivan ajankohdan. 

Suunnittelun aloituskokous 2

Suunnittelun aloituskokous 2 järjestetään hankkeen edetessä ja paikalla tulee silloin olla pääsuunnittelijan lisäksi muut suunnittelijat.

Tontinkäyttösuunnitelma

Tontin hallintamuodosta riippumatta asemapiirros eli tontinkäyttösuunnitelma on hyväksytettävä rakennusvalvonnassa ennen rakennusluvan hakemista. Lupahakemuksen? tulee olla perustettu sähköisessä asiointipalvelussa ennen käyttösuunnitelman hyväksyttämistä. Tontinkäyttösuunnitelma vaaditaan kaikilta paritaloa suuremmilta rakennushankkeilta.

Hyväksytty tontinkäyttösuunnitelma on kaupungin tonttien osalta ehtona tontin luovutukselle.

Ohjeita tontinkäyttösuunnitelman laadintaan ja sen ulkoasuun löytyy tontinkäyttösuunnitelman esitystapaohjeesta

Hyväksymisprosessi hoidetaan kokonaan sähköisessä asiointipalvelussa.

  • Rakennusluvanhakija toimittaa rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun kautta käyttösuunnitelman ja LVI käyttösuunnitelman arvioitavaksi.
  • Lupavalmistelija pyytää tarvittavat lausunnot mm. katu- ja viherpalveluilta, Oulun Energialta ja Oulun Vedeltä.
  • Kun kaikki lausunnot ovat puoltavia, voidaan käyttösuunnitelma hyväksyä ja siirtää kohtaan ”hyväksytty käyttösuunnitelma”.
  • Rakennusvalvonnan lupaviranomainen toimittaa käyttösuunnitelman tontti- ja asumispalveluihin tontinluovutusta varten.
  •  

Kaupunkikuvatyöryhmä

Kaupunkikuvatyöryhmän käsittelyn pyytäminen ja materiaali

Kaupunkikuvatyöryhmälle (KKTR) esiteltävien vaativien ja poikkeuksellisen vaativien hankkeiden rakennussuunnitelmien esittelyvuoroa haetaan Oulun rakennusvalvonnalle osoitetulla Kaupunkikuvatyöryhmän lausuntopyyntö –lomakkeella, joka löytyy sähköisessä muodossa rakennusvalvonnan nettisivuilta osoitteesta: https://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/lomakkeet1

Lomake toimitetaan word-muodossa ja esittelyaineisto pdf-muodossa sähköpostitse,  tiedostojen enimmäiskoko 20Mt. Hakemus ja esittelyaineisto toimitetaan rakennusvalvontaan osoitteeseen:  kaupunkikuvatyoryhma@ouka.fi

Varsinaisten suunnitelmien lisäksi suositellaan KKTR-esittelyyn toimitettavaksi havainneaineistoa myös 3D-mallinnettuna katselutiedostona, jolloin kohdetta voidaan tarkastella vapaasti eri katselusuunnista, korkeuksilta ja etäisyyksiltä, sekä tarvittaessa myös 1:1 mittakaavaisesti virtuaalimallinnettuna CAVE-virtuaalitilassa.

Keskustan ruutukaava-alueelle suunniteltujen hankkeiden kolmiulotteisesti mallinnetut CAD-suunnitelmat tulee istuttaa käytettävissä olevaan kaupungin 3D-massamalliin kohteen kaupunkikuvallista tarkastelua varten ja lisäksi pääasiallisista julkisivu-materiaaleista tulee toimittaa väri- ja materiaalimallit.

Aikataulu

Kaupunkikuvatyöryhmä kokoontuu tarvittaessa tiistaisin klo 12.00 Ympäristötalolla.

Kaupunkikuvatyöryhmän lausuntopyyntö –lomake ja esittelylistalle toimitettavat arkkitehtisuunnitelmat tulee toimittaa em. sähköpostiin edeltävän viikon maanantaina

klo 9.00 mennessä (toivottua käsittelyviikkoa edeltävällä viikolla) jotta ne voidaan

käsitellä seuraavan viikon tiistaina kaupunkikuvatyöryhmässä. Tämä sen vuoksi, että tarkastusarkkitehdit ja kaupunkikuvatyöryhmän jäsenet ehtivät tutustua materiaaliin.

Maanantaisin kokoontuu kaupunginarkkitehdin johdolla rakennusvalvonnan tarkastusarkkitehtien katselmustyöryhmä, joka arvioi KKTR:lle esitettävien suunnitelmien ominaisuudet (vaihe, laatutaso ja kattavuus). Arvioinnin perusteella päätetään, ovatko suunnitelmat riittävän pitkälle tutkittuja, laadukkaita sekä havainnollisia esiteltäväksi KKTR:lle.

Arvioinnin jälkeen lupavalmistelijana toimiva tarkastusarkkitehti tai KKTR:n sihteeri ilmoittaa kohteen suunnittelijalle, onko aineisto riittävä ja kelvollinen sekä otetaanko suunnittelukohde KKTR:n seuraavaan käsittelyyn.

Mikäli suunnitelmia ei KKTR:ssä puolleta, jatkotyöstetyt arkkitehtisuunnitelmat tulee toimittaa viikoittain keskiviikkona klo 12.00 mennessä samaan sähköpostiin kuin alkuperäiset suunnitelmat, jotta ne ehditään ennakkotarkastaa ja ottaa KKTR:n listoille esiteltäväksi uudelleen seuraavan viikon tiistain kokouksessa.

Tällä käytännöllä tehostetaan ja sujuvoitetaan suunnitteluhankkeiden ohjausta ja arviointia siten, että hankkeiden esittely- ja arviointikertoja tarvitaan entistä vähemmän kutakin suunnitteluhanketta kohden. Näin säästetään sekä suunnittelijoiden että KKTR:n jäsenten aikaa ja työtä, ja saamme myös pidemmälle ohjeistettuja, työstettyjä ja laadukkaampi suunnitelmia katselmoitavaksi.

KKTR:n antama päätöslausunto arviointeineen ja ohjeistuksineen toimitetaan suunnittelijoille mahdollisimman pian, yleensä kokousta seuraavana työpäivänä.

 VKO                    

Maanantai

Tiistai

KeskiviikkoTO                      PE                    

1

Klo 9 mennessä toimitettuna

KKTR-lausuntopyyntö -lomake + suunnitelmat

 

Iltapäivä

Rakennusvalvonnan tarkastusarkkitehdit arvioivat voidaanko
hanke viedä KKTR:n

 

 

 

 

2

 

Klo 12 KKTR käsittelee lupaa

KKTR-kokouksen lausunto arviointeineen
suunnittelijalle

 

 

3

 

 

klo 12.00 mennessä: Täydennetyt ja korjatut suunnitelmat mikäli
edellisen viikon KKTR ei puoltanut lupaa

 

 

4

 

Klo 12 KKTR uudelleen käsittelee lupaa                                

 

 

 

Kulttuurihistorialliset arvokkaat kohteet

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Asemakaavat:

Yleiskaavoitus ja osayleiskaavat:

Asiointi rakennusvalvonnassa

Käyntiasiointi rakennusvalvonnassa tapahtuu asiakaspalvelupisteen kautta ja suosittelemme varaamaan ajan, jotta voimme varmistaa hyvän palvelun. Ilman ajanvarausta teitä palvelevat päivystävä lupavalmistelija ja insinööri.

Mikäli hankkeella on jo lupavalmistelija, ota ensisijaisesti yhteyttä sähköisen asiointipalvelun kautta valmistelijaan tai sovi hänen kanssaan aika henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Käyntiosoite: Solistinkatu 2
Postiosoite: PL 38, 90015 Oulu

Aukioloajat ma–pe klo 8.00–16.00

Asiakaspalvelu 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija 040 702 2286
Päivystävä tarkastusinsinööri 044 703 2711
(ma klo12-16, ti-pe klo 8-11 ja 12-16)

Korjausneuvonta 044 703 2722

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Lisää yhteystietoja

Anna palautetta