Rakennuslupamenettelyaikataulu - rakennuslautakunnan lupapäätökset

Suunnittelun aloituskokous 1

Suunnittelun aloituskokous 1 järjestetään heti hankkeen lähtiessä liikkeelle, yleensä jo tontin luovutuksen jälkeen. Pääsuunnittelija pyytää aloituskokousta rakennusvalvonnna ohjaavalta lupavalmistelijalta. Aikataulun yhteensovittamisesta vastaa pääsuunnittelija tai muu rakennuttajan edustaja, lupavalmistelija ei organisoi kokousaikaa. Lupavalmistelija voi antaa ehdolle muutaman ajan, joista pääsuunnittelija valitsee kaikille sopivan ajankohdan. 

Suunnittelun aloituskokous 2

Suunnittelun aloituskokous 2 järjestetään hankkeen edetessä ja paikalla tulee silloin olla pääsuunnittelijan lisäksi muut suunnittelijat.

Tontinkäyttösuunnitelma

Tontin hallintamuodosta riippumatta asemapiirros eli tontinkäyttösuunnitelma on hyväksytettävä rakennusvalvonnassa ennen rakennusluvan hakemista. Lupahakemuksen tulee olla perustettu sähköisessä asiointipalvelussa ennen käyttösuunnitelman hyväksyttämistä. Tontinkäyttösuunnitelma vaaditaan kaikilta paritaloa suuremmilta rakennushankkeilta.

Hyväksytty tontinkäyttösuunnitelma on kaupungin tonttien osalta ehtona tontin luovutukselle.

Ohjeita tontinkäyttösuunnitelman laadintaan ja sen ulkoasuun löytyy tontinkäyttösuunnitelman esitystapaohjeesta

Hyväksymisprosessi hoidetaan kokonaan sähköisessä asiointipalvelussa.

 • Rakennusluvanhakija toimittaa rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun kautta käyttösuunnitelman ja LVI käyttösuunnitelman arvioitavaksi.
 • Lupavalmistelija pyytää tarvittavat lausunnot mm. katu- ja viherpalveluilta, Oulun Energialta ja Oulun Vedeltä.
 • Kun kaikki lausunnot ovat puoltavia, voidaan käyttösuunnitelma hyväksyä ja siirtää kohtaan ”hyväksytty käyttösuunnitelma”.
 • Rakennusvalvonnan lupaviranomainen toimittaa käyttösuunnitelman tontti- ja asumispalveluihin tontinluovutusta varten.

Kaupunkikuvatyöryhmä

Kaupunkikuvatyöryhmän käsittelyn pyytäminen ja materiaali

Kaupunkikuvatyöryhmälle (KKTR) esiteltävien vaativien ja poikkeuksellisen vaativien hankkeiden rakennussuunnitelmien esittelyvuoroa haetaan Oulun rakennusvalvonnalle osoitetulla Kaupunkikuvatyöryhmän lausuntopyyntö –lomakkeella, joka löytyy sähköisessä muodossa rakennusvalvonnan nettisivuilta osoitteesta: https://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/lomakkeet1

Lomake toimitetaan word-muodossa ja esittelyaineisto pdf-muodossa sähköpostitse,  tiedostojen enimmäiskoko 20Mt. Hakemus ja esittelyaineisto toimitetaan rakennusvalvontaan osoitteeseen:  kaupunkikuvatyoryhma@ouka.fi

Varsinaisten suunnitelmien lisäksi suositellaan KKTR-esittelyyn toimitettavaksi havainneaineistoa myös 3D-mallinnettuna katselutiedostona, jolloin kohdetta voidaan tarkastella vapaasti eri katselusuunnista, korkeuksilta ja etäisyyksiltä, sekä tarvittaessa myös 1:1 mittakaavaisesti virtuaalimallinnettuna CAVE-virtuaalitilassa.

Keskustan ruutukaava-alueelle suunniteltujen hankkeiden kolmiulotteisesti mallinnetut CAD-suunnitelmat tulee istuttaa käytettävissä olevaan kaupungin 3D-massamalliin kohteen kaupunkikuvallista tarkastelua varten ja lisäksi pääasiallisista julkisivu-materiaaleista tulee toimittaa väri- ja materiaalimallit.

Aikataulu

Kaupunkikuvatyöryhmä kokoontuu tarvittaessa tiistaisin klo 12.00 Ympäristötalolla.

Kaupunkikuvatyöryhmän lausuntopyyntö –lomake ja esittelylistalle toimitettavat arkkitehtisuunnitelmat tulee toimittaa em. sähköpostiin edeltävän viikon maanantaina

klo 9.00 mennessä (toivottua käsittelyviikkoa edeltävällä viikolla) jotta ne voidaan

käsitellä seuraavan viikon tiistaina kaupunkikuvatyöryhmässä. Tämä sen vuoksi, että tarkastusarkkitehdit ja kaupunkikuvatyöryhmän jäsenet ehtivät tutustua materiaaliin.

Maanantaisin kokoontuu kaupunginarkkitehdin johdolla rakennusvalvonnan tarkastusarkkitehtien katselmustyöryhmä, joka arvioi KKTR:lle esitettävien suunnitelmien ominaisuudet (vaihe, laatutaso ja kattavuus). Arvioinnin perusteella päätetään, ovatko suunnitelmat riittävän pitkälle tutkittuja, laadukkaita sekä havainnollisia esiteltäväksi KKTR:lle.

Arvioinnin jälkeen lupavalmistelijana toimiva tarkastusarkkitehti tai KKTR:n sihteeri ilmoittaa kohteen suunnittelijalle, onko aineisto riittävä ja kelvollinen sekä otetaanko suunnittelukohde KKTR:n seuraavaan käsittelyyn.

Mikäli suunnitelmia ei KKTR:ssä puolleta, jatkotyöstetyt arkkitehtisuunnitelmat tulee toimittaa viikoittain keskiviikkona klo 12.00 mennessä samaan sähköpostiin kuin alkuperäiset suunnitelmat, jotta ne ehditään ennakkotarkastaa ja ottaa KKTR:n listoille esiteltäväksi uudelleen seuraavan viikon tiistain kokouksessa.

Tällä käytännöllä tehostetaan ja sujuvoitetaan suunnitteluhankkeiden ohjausta ja arviointia siten, että hankkeiden esittely- ja arviointikertoja tarvitaan entistä vähemmän kutakin suunnitteluhanketta kohden. Näin säästetään sekä suunnittelijoiden että KKTR:n jäsenten aikaa ja työtä, ja saamme myös pidemmälle ohjeistettuja, työstettyjä ja laadukkaampi suunnitelmia katselmoitavaksi.

KKTR:n antama päätöslausunto arviointeineen ja ohjeistuksineen toimitetaan suunnittelijoille mahdollisimman pian, yleensä kokousta seuraavana työpäivänä.

Kaupunkikuvatyöryhmän aikataulu

Kulttuurihistorialliset arvokkaat kohteet

Koulutukset ammattilaisille

19.2.2020 Jätevesisuunnittelijakoulutus

Oulun rakennusvalvonta ja Oulun seudun ympäristötoimi järjestävät haja-asutusalueen jätevesisuunnittelijoille koulutusta
19.2.2020 klo 12-16, Ympäristötalossa, Kahvio Leeta, Solistinkatu 2.

Tilaisuuden tavoite on antaa valmiudet suunnitella paras mahdollinen jätevesiratkaisu kiinteistölle. Tarjolla on puheenvuoroja haja-asutusalueen erilaisista jätevesienkäsittelyn kysymyksistä aina viemäriliittymästä kantoveden imeytykseen. Pääpaino on kiinteistökohtaisen järjestelmän valinnassa ja suunnittelussa. Tilaisuudessa paneudutaan myös Oulun seudun ympäristönsuojelumääräyksien vaatimuksiin kiinteistökohtaisen jätevesien käsittely osalta.

 • Vesihuoltolaki ja Ympäristönsuojelulaki sekä ns. Jätevesiasetus – Oulun seudun ympäristötoimi
 • Viemäriliittymiin liittyvät asiat – Oulun vesi oy
 • Jätevesijärjestelmien lupa-asiat – Oulun rakennusvalvonta
 • Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelu – Oulun rakennusvalvonta

12.00             Tilaisuuden avaus ja tervetulotoivotukset

12.15             Lainsäädännön vaatimukset ja valvonta
12.30             Lupaprosessi
13.00             Oulun veden viemäriliittymäasiat
13.30             Kahvi
14.00             Suunnittelu ja suunnitelman sisältö

16.00             Tilaisuuden päätös

Tietoa rakennusvalvonnan ammattilaispankista

Mahdollisuus keskustella hankkeista

Mahdolliset ennakkokysymykset, lisätiedot ja ilmoittautumiset 14.2. mennessä merja.talvitie@ouka.fi p. 040 184 79 75

6.2.2020 Korjausrakentaminen - mitä korjataan ja miksi?

Oulun rakennusvalvonta ja Oulun ammattikorkeakoulu järjestävät ammattikorkeakoululla erityisesti opiskelijoille suunnatun korjausrakentamisen seminaarin ja mukaan ovat tervetulleita myös muut asiasta kiinnostuneet. Alla tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumislinkki.

Aika: 6.2.2020 klo 9 - 15.30
Paikka: OAMK Kotkantien kampus, Auditiorio 1 (Kotkantie 2)

 
OHJELMA    
     
klo 9.15 Rakennusten digitaalinen inventointi  
  Laserkeilausmittaus ja rakennuksen inventointimalli.  
  Kimmo Illikainen, OAMK tietomallinnus  
  Digitaalinen inventointimittaus.  
  Markus Häikiö, CubiCasa  
klo 10.00 Rakennusten arvottaminen - säilyttämisen arvotekijät  
  Pia Krogius, Oulun kaupunki, Asemakaavoitus  
klo 10.45 Ruokatauko 45 min  
Klo 11.30 Korjausrakentamisen tarpeet  
  Tommi Riippa, OAMK Korjausrakentaminen  
klo 12.15 Korjausrakentamismallit - toimiva korjausrakentaminen  
  Olli Teriö, Oulun kaupunki, Rakennusvalvonta  
klo 13.15 Kahvitauko 25 min  
klo 13.40 Korjausrakentamisen luvitus  
  Anneli Paakkari, Oulun kaupunki, Rakennusvalvonta  
klo 14.30 Kokemuksia korjausrakentamisen hankkeista  
  Vesa Pitsinki, OAMK Työnjohto  


 

 

4.2.2020 Korjausrakentamisen määräykset ja korjausavustukset

4.2.2020 klo 8-15, Oulun ammattikorkeakoulu, Kotkantie 1, Auditorio 1

Materiaali

Ilkka Räinä

Avustusmahdollisuudesta sisäilmakorjauksien suunnitteluun ja kuntotutkimuksiin

Mika Vuolle

Ympäristöministeriön asetusrakennuksen energiatehokkuuden parantamisestakorjaus-ja muutostöissä sekäenergia-avustus

Ympäristöministeriön asetusrakennuksen energiatehokkuuden parantamisestakorjaus-ja muutostöissä

Energia-avustus

Avustettavat korjaukset

Esimerkki 1

Esimerkki 2

AVUSTUKSET JA HAKEMINEN

KLO 8-10
Suunnattu mm. isännöitsijoille, taloyhtiön hallituksille ja muille kiinteistönpidon ammattilaisille 

8:00-8:30 Aamukahvi

8:30-8:45 Tilaisuuden avaus, Ilkka Räinä, Oulun kaupunki, rakennusvalvonta

8:45-9:00 Avustusmahdollisuudesta sisäilmakorjauksien suunnitteluun ja kuntotutkimuksiin, Ilkka Räinä

9:00-9:45 Yleisosuus, Mika Vuolle, Equa Simulation Finland Oy

Yleiset tavoitteet energiatehokkuuden ja sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseksi

 • Korjausavustuksien hakeminen ja avustusten määrä

 • Edellytykset avustusten saamiseksi

9:45-10:00 Tauko

SUUNNITTELU, RAKENNUTTAMINEN JA VAATIMUSTEN MUKAISUUDEN OSOITTAMINEN
KLO 10-15 

Suunnattu korjausrakentamisen suunnittelijoille, konsulteille sekä energiatodistuksen laatijoille
Osallistumisesta annetaan todistus (vain ilmoittautuneille) 

10:00-12:00 Yksityiskohtaisemmat esitykset aiheista, Mika Vuolle, Equa Simulation Finland Oy

 • Korjausrakentamisen energiamääräysten tavoitteet ja perusteet
 • Eri tavat energiamääräysten täyttämiseksi
 • Sisäilmaolosuhteet
 • Yleiset virhekäsitykset
 • Energia-avustuksen saannin perusteet
 • Energia-avustuksen hakeminen
 • Energia-avustuksen määrä

12:00-13:00 Lounas (omakustanteinen)

13:00-15:00 Laskentaesimerkit Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy

 • Energia-avustuksen laskenta, 3 eri esimerkkirakennukseen
   

3.12.2019 ICNB Final Seminar 2019

Tilaisuuden ohjelma 

ICNB - Increasing Competence in Northern Building, Antti Haapalahti OUAS

Actions in OUAS - Student projects, Kimmo Illikainen OUAS

The BIM Importance, Arman Mahmoudi OUAS

Different perspectives on BIM opportunities: use&implementation in the northern region, Susanne Lidelöw and Susanne Engström LTU

Energy efficiency management in model based building information, Thomas Olofsson UU

Piloting and good practices evaluation, Heidi Tauriainen and Anneli Paakkari, City of Oulu

Modeling prior design and steering a construction process, Ari Pennanen Haahtela Kehitys Oy

Using BIM in indoor conditions management, Esa Halmetoja Senate Properties

New European BIM Standards, Tomi Henttinen buildingSmartFinland

buildingSMART Finland 2020, Polina Kiviniemi buildingSmartFinland

21.5.2019 Tilannekatsaus rakentamisen tietomalleihin

ICNB-Increasing Competence in Northern Building, Antti Haapalahti OAMK

Oulun Rakentamisen malli, Matti Toppi OAMK

Digi-AEC, Sanna Savolainen BusinessOulu

Tietomallintaminen rakennushankkeessa nyt ja lähitulevaisuudessa, Jussi Koskelainen YIT

Bonava VDC - Virtual Design and Construction, Matti Pruikkonen Bonava

OYS - Tulevaisuuden sairaala, Riikka Hannuksela A-Insinöörit

Tietomalliohjeet rakennuttajakonsultin näkökulmasta, Sakari Tohmo Ramboll

YTV2020 - Yleisten tietomallivaatimusten jatkokehitys, Tomi Henttinen buildingSmartFinland

Rakennusvalvonta digitaalisen muutoksen pyörteessä, Pirjo Silius-Miettinen Citrus Solutions Oy

27.3.2019 e-Lighthouse Final Seminar

e-Lighthouse - background and experiences:

Antti Haapalahti, Oulu University of Applied Sciences

Heidi Tauriainen, City of Oulu

Key findings in e-Lighthouse projects:

Ciaran Calvin, Cork County Council

Jose Ospina, NCE Insulation

Erik Eklund, Umeå Kommun and Gireesh Nair, Umeå University

Buildings in Key Role towards meeting Sustainable Development Goals Harri Heinaro, Motiva

Experiences about European project EU-GUGLE Terttu Vainio, VTT Tampere

H2020 Making-City Klaus Känsälä, VTT Oulu

21.3.2019 Palokorttikoulutus

Yleisiä ohjeita, Hoppu Tapani

Merkittävimpien muuttuneiden palomääräysten, Top10-korttien ja ohjeiden esittely, Hoppu Tapani

YmA savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta, Tapani Hoppu

YmA rakennusten paloturvallisuudesta, Tapani Hoppu

Tilaisuuden videoinnit rakennusvalvonna Youtube-listalla, osa 1 ja osa 2

18.1.2019 Kosteus- ja homevauriokorjaukset

Korjausrakentamisen laadun haasteet Mervi Abell Helsingin rakennusvalvontapalvelut

Kosteusvauriokohteiden lupamenettely Mervi Abell Helsingin rakennusvalvontapalvelut

Viranomaisvalvonta ja korjausrakentaminen Merbi Abell Helsingin rakennusvalvontapalvelut

Videotallenne 

Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjaus Anneli Paakkari Oulun rakennusvalvonta

Videotallenne 

Viranomaisohjaus korjausrakentamisessa Katja Outinen Ympäristöministeriö

Videotallenne 

Korjaussuunnittelusta onnistuneisiin korjauksiin - uusi ympäristöministeriön korjausopas Timo Turunen Ramboll Oy

Videotallenne

27.9.-28.9.2018 Energiaseminaari

eLighthousen esittely Antti Haapalahti OAMK

Hiilineutraalirakentaminen ja kiertotalous Simon le Roux Ympäristöministeriö

Energiatehokkuus ja hyvä sisäilma Olli Teriö Oulun Rakennusvalvonta

Elinkaarihanke ja tiedolla johtaminen Manu Veuro Caverion Suomi Oy

Suomen jättimäinen energiavarasto Sakari Nokela Pyhäjärven Callio
Video

Lämpöpumput, lisälämmöntalteenotto Jussi Kummu NIBE

Energiahallintajärjestelmän toteuttaminen EnerKeyn avulla Jussi Kaasalainen Enegia

Hybrid Energy Supply System Petri Vesa MSc Electronics MSc Traction

SYKin Kokonaisvaltainen energianhallinta Aki Havia SYK

Oulun Tilakeskus ja Energiakonsepti Janne Kurvinen

Kokemuksia energiakatselmuksista ja energiatehokkuussopimuksista Harri Heinaro Motiva
 

PERJANTAI 28.9. 

Kiinteistöjen digitalisaation ja energiatehokkuuden parantaminen pieniä kokeiluja hyödyntäen Olli Niemi SYK

Kysyntäjousto Marko Lehto Oulun Energia

CityIoT Pirjo Rousu Oulun Yliopisto

IoTn hyödyntäminen energiansäästössä Tuomas Kilpimaa Partnera

Talotohtori digitaaliset palvelut kiinteistöille Janne Heinonen Enermix Oy

Digitaalisia kiinteistöpalveluita Teemu Hausen Granlund

20.9.2018 6kaupunkien puuseminaari -roadshow

 

31.8.2018 Painovoimaisen ilmanvaihdon suunnitteluopas

Painoivoimaisen ilmanvaihdon suunnitteluopas -tilaisuuden videointi

12:15 Tilaisuuden avaus, Jari Heikkilä, Oulun rakennusvalvonta
12:30 PVIV-ohje. Esittely. Kimmo Lylykangas
13:15 Esimerkkikohde 1 Huopalahden kasarmi, Juulia Mikkola
13:45 Kahvitauko
 
14:15 Esimerkkikohde 2 Käpylän ok-talo, Ben-Roger Lindberg
14:45 Esimerkkikohde 3 SKR:n K3-talot Fiskarsissa ja Närpiössä, Kimmo Lylykangas

15:15 Pohjantikankuja 4, Leino Kuuluvainen
15:15 Rakennusvalvonnan puheenvuoro: PVIV:n pulmakohdat
15:45 Loppukeskustelu
16:15 Tilaisuus päättyy.

13.6.2018, 6Aika Nopeat kokeilut -loppuseminaari ja Tietomalli-iltama

12:30 6Aika ja nopeat kokeilut YYP:llä / Heikki Huhmo ja Toni Petäjämaa
13:50 – 14:10 Väliaika: Kahvia ja teetä
14:10 ICNB-projektin esittely / Heidi Tauriainen
14.30 OAMKn projektit / Heikki Rämä OAMKn opinnäytetyöt:
15:30 Tietomallit ylläpidossa / Kaisa Lehtinen
15:50 Rakennusmääräysten eroavaisuudet(Suomi, Ruotsi, Norja)/ Milla Remo
16:10 Muuttovalmiin Designtalon soveltuvuus vientiin Ruotsiin ja Norjaan / Lotta Vähäkankaan puolesta Heidi Tauriainen 
16:20 Mallipohjainen rakennuslupa / Ilkka Hiltula ja Anni Teppola

18.5.2018, Palokortti-koulutus

Esitys videoituna rakennusvalvonnan  Youtube-soittolistalla.
Esitysdiat. Tapani Hoppu

12.2.2018 Rakentamismääräyskokoelman uudistus

Aika: 8-16,
Paikka: Pohjankartanon koulu

Videoinnit rakennusvalvonnan youtube-soittolistalla

Yleisesti muutoksista, pdf-kalvot

8 - 8.30 Ääniympäristö, Melu ja tärinä, Mikko Kylliäinen, A-insinöörit
8.30 - 9 Esteettömyys, Jari Heikkilä, rakennusvalvonta
9 - 9.30 Asuin-, majoitus- ja työtilat, Jari Heikkilä, rakennusvalvonta
10 – 10.45 Käyttöturvallisuus, Tapani Hoppu, rakennusvalvonta
10.45 - 11  Rakennesuunnittelu,  Esko Knuutila, rakennusvalvonta
11 - 11.30 Savupiippuasetus, Tapani Hoppu , rakennusvalvonta
11.30 - 12 Paloturvallisuusasetus pelastusviranomaisen kannalta, Jarkko Heikkinen, Oulu-Koillismaan Pelastusliikelaitos

13 - 13.45 Paloturvallisuusasetus, Tapani Hoppu, rakennusvalvonta
13.45 - 14.30 Kuivaketju10, Yhteinen tulkinta, Laadunvarmistusketju, Pekka Seppälä, rakennusvalvonta
14.45 - 15.15 Energiatehokkuus,  Olli Teriö, rakennusvalvonta
15.15 - 15.45 LVI,  Ilkka Räinä, rakennusvalvonta

10.1.2018 Rakennusvalvonnan ajankohtaisinfo taloyhtiön ammattilaisille

Yhteistyössä Kiinteistöliiton kanssa

Aika: 14-16
Paikka: Ympäristötalon kahvio Leeta

Taloyhtiölupa ja luvan hakeminen, Paakkari Anneli, tarkastusarkkitehti
Taloyhtiöluvan ohje, Paakkari

Asuinkerrostalon energiatehokkuus, Teriö Olli, korjausrakentamisen asiantuntija

Parveketupakointi ja sisäilma, Kreko Antti, terveystarkastaja

Toimivuuden varmistus asuinkerrostalon korjauksissa, Teriö Olli, korjausrakentamisen asiantuntija

 

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Opastus rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiin - video

Opastus lupahakemuksen tekemiseen - video

Asemakaavat:

Yleiskaavoitus ja osayleiskaavat:

Käyntiasiointi rakennusvalvonnassa tapahtuu asiakaspalvelupisteen kautta ja suosittelemme varaamaan ajan, jotta voimme varmistaa hyvän palvelun. Ilman ajanvarausta teitä palvelevat päivystävä lupavalmistelija ja insinööri. Ympäristötalo on suljettu, lue lisää. 

Mikäli hankkeella on jo lupavalmistelija, ota ensisijaisesti yhteyttä sähköisen asiointipalvelun kautta valmistelijaan tai sovi hänen kanssaan aika henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Käyntiosoite: Solistinkatu 2
Postiosoite: PL 38, 90015 Oulu

Aukioloajat ma–pe klo 8.00–16.00

Asiakaspalvelu 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija
ma 8-16 044 7032701
ti 8-16 044 7032713
ke 8-16 040 7791875
to 12-16 050 5760179
pe 8-16 0400 312850

Päivystävä tarkastusinsinööri
ma 8-16 050 3731164 
ti 8-16 044 7032718 
ke 8-16 040 1935787
to 12-16 040 7551547
pe 8-16 044 7032712

Korjausneuvonta 044 703 2722

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Lisää yhteystietoja

Anna palautetta