Lainsäädäntö ja määräykset koskien energiatehokkuutta

Voimassa oleva rakentamismääräyskokoelma, asuntosuunnittelu

 

Rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt - Topten

Oulun rakennusvalvonta on mukana Suomen suurimpien kuntien laatimissa rakennusvalvontojen yhtenäisissä käytännöissä. Käytäntöjen tavoitteena on yhtenäistää vaatimuksia koko maassa.