Pienet savupiiput

Huom. Tämä sivu on vanhan RakMk mukainen. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskeva vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia.  

 

Savuhormi

Savuhormin on oltava erillään kantavista rakenteista ja tulisijasta. Jos raskas savuhormi (tiilipiippu, harkkohormi ja vastaavat) sijoitetaan tulisijan päälle, vaaditaan savupiippusuunnitelmassa selvitys siitä, että tulisija kestää savupiipun painon.

Valmispiippujen savuhormien suojaetäisyydet mitoitetaan valmistajan ohjeen mukaisesti. Muuratuissa piipuissa ja tulisijoissa suojaetäisyydet mitoitetaan RakMk E3 / ympäristöministeriön savupiippuasetuksen ja RakMk E8 mukaisesti.
Savuhormin korkeus mitoitetaan RakMk E3 / savupiippuasetuksen mukaisesti. (RakMk E3 -määräystä noudatetaan ennen 1.1.2018 jätetyissä lupahakemuksissa. Tämän jälkeen jätetyissä lupahakemuksissa noudatetaan uutta ympäristöministeriön asetusta savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta 745/2017).

Savukaasujen lämpötila; tulisijan ja savupiipun yhteensopivuus

Rakentajan on varmistuttava tulisijan ja savuhormin yhteensopivuudesta. Yhteensopivuus esitetään savupiippusuunnitelmassa.

Savuhormit on mitoitettava käytetyn tulisijan savukaasujen lämpötilan mukaan. Savupiippuasetuksen mukaisesti kiinteää polttoainetta käyttävä tulisija ja savuhormi on mitoitettava vähintään savukaasujen lämpötilalle T600.

Saunan kiukaan savuhormi

Saunan kiukaan savukaasujen lämpötilojen on todettu saavuttavan jopa yli 950 ºC lämpötilan (lämmöneristeistä ainoastaan palovillat ja keraamiset eristeet kestävät näitä lämpötiloja).

Saunan kiukaan hormiksi parhaita vaihtoehtoja ovat muurattu tiilipiippu ja keraamisella sisäpiipulla varustettu hormi. Tällöinkin on aina otettava huomioon muurausohjeet, mm. savilaastin käytön osalta.

/7.2.2019