Pienet savupiiput

Savuhormi

Savuhormin on oltava erillään kantavista rakenteista ja tulisijasta. Joillakin tulisijoilla on hyväksyntä savuhormin sijoittamisesta tulisijan päälle. Tällöin kyseistä hyväksyntäpäätöstä saa noudattaa. Muissa tapauksissa savuhormia (koskee raskaita savuhormeja: tiilimuuratut ja kevytsoraharkkohormit ja vastaavat) ei saa sijoittaa tulisijan päälle ilman rakennusvalvonnan kirjallista lupaa. Tämä edellyttää tulisijan rakennesuunnitelmien, so. rakennepiirustusten ja -laskelmien toimittamista rakennusvalvontaan.

Savuhormien suojaetäisyydet mitoitetaan valmistajan ohjeen mukaisesti. Muuratuissa piipuissa ja tulisijoissa suojaetäisyydet mitoitetaan RakMk E3 ja E8 mukaisesti.
Savuhormin korkeus mitoitetaan RakMk E3 ohjeen mukaisesti.

Oulun kaupungissa savuhormien suojaetäisyydellä saa käyttää ainoastaan palovillaa.

Tulisijojen ja savukaasujen yhteensopivuus

Rakentajan on varmistuttava tulisijojen ja savuhormien yhteensopivuudesta.

Savuhormit on mitoitettava käytetyn tulisijan savukaasujen lämpötilan mukaan. Oulun kaupungissa savuhormi on mitoitettava vähintään savukaasujen lämpötilalle T600, ellei tulisijalle tehty ylilämmitystestin eli yltiötestin osoittama  maksimilämpötila mahdollista matalamman lämpötilaluokan hormia (maksimilämpötila ≤ hormin luokitus). Hormin on kestettävä kyseinen lämpötila ja suojaetäisyydet on oltava sen mukaiset. Alemman lämpötilan savuhormeja tai mitoitusta alemmalle lämpötilalle ei ilman rakennusvalvontaviraston lupaa saa käyttää.

Saunan kiukaan savuhormi

Rakentamismääräyskokoelman E3 mukaan saunan kiukaan savuhormi on mitoitettava vähintään T600 lämpötilaluokkaan.

Saunan kiukaasta on TTY:n testeissä mitattu jopa 950 °C lämpötiloja (kivivillan sintraantumislämpötila on 920 °C).

Tästä syystä normaaleja T 80 - T 600 luokkien (joita ei ole hyväksytysti testattu vähintään 800°C:ssa) metallisia kevythormeja ei saa käyttää asuintalojen saunan kiukaan yhteydessä, ellei käytettävän hormin sisältämät eristeet ole joko keraamisia eristeitä tai kivivillaa, jonka tilavuuspaino on vähintään 100 kg/m³ (RakMk E3:n vaatimus). Myöskään sellaisia kevytsoraharkkohormeja, joita ei ole mitoitettu yli 600 ºC lämpötiloille (pelkkä nokipalotesti ei ole riittävä), ei suositella käytettäväksi kiukaan yhteydessä.

Rakennusvalvonta suosittelee saunan kiukaan yhteydessä käytettäväksi vain muurattuja hormeja tai keraamisia hormeja. Tällöinkin on aina otettava huomioon muurausohjeet, mm. savilaastin käytön osalta.

/13.10.2015