Energiatehokkuus

Rakennusten energiatehokkuudella on merkittävä vaikutus koko rakennetun ympäristömme energiankulutukseen. Lähes 40 % käytetystä energiasta kuluu rakennuksissa. Rakentamisen määräyksissä annetaan vaatimustaso kulutukselle ja menetelmille, joilla se esitetään rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 

Rakennuksen energiatehokkuus muodostuu mm. 

  • rakennusvaipan eli ulkoseinien, yläpohjan, alapohja ja ikkunoiden sekä ovien energiatehokkuudesta,
  • rakennuksen tiiveydestä,
  • energiamuodosta ja erityisesti sen ympäristöystävällisyydestä ja uusiutuvuudesta,
  • lämmönjakojärjestelmästä,
  • rakennuksen ilmanvaihdon energiatehokkuudesta,
  • asumistottumuksista jne.
 

Lainsäädäntö ja määräykset 

Rakentamismääräykset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 g §

Rakentamisen yhtenäiset käytännöt - Topten

Oulun rakennusvalvonta on mukana Suomen suurimpien kuntien laatimissa rakentamisen yhtenäisissä käytännöissä. Käytäntöjen tavoitteena on yhtenäistää vaatimuksia koko maassa.