Esteettömyyssuunnittelun ohjekortit - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Esteettömyysohjeistus Esteettömyysohjeistus

Oulun rakennusvalvonta on laatinut rakentamisen esteettömyys- ja mitoitusohjeita (hyväksytty 12.12.2012 rakennuslautakunnassa).

Esteettömyysohjekortit:

 

Ohjeistusta täydennetään jatkuvasti ja niihin voi ottaa kantaa sekä esittää tarkennettavia tai korjattavia asioita.

Kortteihin on koottu mahdollisimman laajasti tietoa esteettömyydestä (periaatteet (miksi), ohjeet ja määräykset (miten) sekä soveltamisala (missä)) ja esteettömän rakennuksen suunnittelun mitoituksesta – tärkeintähän on, miten esteettömyys lopulta toteutuu!

Määräyksiä tulkittaessa ristiriitoja on yleisesti ollut sekä soveltamisalassa että sen määrittämisessä, mitä esteettömyys lopulta on – suunnittelijalle pyritään tarjoamaan riittävät suunnitteluvälineet kokonaisvaltaisen esteettömyyden toteuttamiseen.

 

/2.1.2014 AM