Esteettömyysohjeistus

Tämän sivun alisivuille kootut tulkinnat, ohjeet ja määräykset ovat vanhan rakentamismääräyskokoelman mukaisia. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskevat siten vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Esteettömyyden vaatimukset ovat muuttuneet huomattavasti 1.1.2018 alkaen.

Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia. 

 

Oulun rakennusvalvonta on laatinut rakentamisen esteettömyys- ja mitoitusohjeita (hyväksytty 12.12.2012 rakennuslautakunnassa).

Esteettömyysohjekortit

Esimerkkikuva esteettömyyskortin sisällöstä

 

 

Kortteihin on koottu mahdollisimman laajasti tietoa esteettömyydestä (periaatteet (miksi), ohjeet ja määräykset (miten) sekä soveltamisala (missä)) ja esteettömän rakennuksen suunnittelun mitoituksesta – tärkeintähän on, miten esteettömyys lopulta toteutuu!

Määräyksiä tulkittaessa ristiriitoja on yleisesti ollut sekä soveltamisalassa että sen määrittämisessä, mitä esteettömyys lopulta on – suunnittelijalle pyritään tarjoamaan riittävät suunnitteluvälineet kokonaisvaltaisen esteettömyyden toteuttamiseen.

 

/2.1.2014 AM