Esteettömyysselvitys

Huom. Tämä sivu on vanhan RakMk mukainen. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskeva vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia.  

 

Esteettömyyden toteamiseksi suunnittelija laatii esteettömyysselvityksen, joka sisältää esteettömyyssuunnitelman ja -tarkastusasiakirjan.

Rakennuksen esteettömyyden suunnitteluohjeet löytyvät esteettömyyden suunnittelun ohjekorteista.

Esteettömyysselvitys laaditaan hallinto- ja palvelurakennuksista, liike- ja palvelutiloista, työtiloista ja asuinrakennuksista (myös ammattirakentajien pientaloista).

Esteettömyyssuunnitelma on rakennuslupa-asiakirja.  
Esteettömyyssuunnitelma toimitetaan rakennusvalvontaan 4 sarjana rakennusluvan yhteydessä pääsuunnittelijan allekirjoittamana.
Tontin esteettömyyssuunnitelma toimitetaan tontin käyttösuunnitelman yhteydessä rakennusvalvontaan.

Esteettömyystarkastusasiakirja on rakennusluvan liite. Esteettömyystarkastusasiakirja toimitetaan rakennusvalvontaan 2 sarjana rakennusluvan yhteydessä pääsuunnittelijan allekirjoittamana.

Pääsuunnittelija vastaa suunnitteluvaiheen esteettömyydestä.
Vastaava työnjohtaja vastaa toteutusvaiheen esteettömyydestä.

Esteettömyysselvitys tarkistetaan loppukatselmuksen yhteydessä.

Erikoistason kohteisiin voidaan lisäksi vaatia vammaisneuvoston lausunto ja esteettömyyskartoitus.

Esteettömyyssuunnitelma

Esteettömyyssuunnitelmassa esitetään vähintään RakMk F1 ja G1 vaatimat esteettömät tilat ja niiden väliset kulkuyhteydet.

Esteettömyyssuunnitelma laaditaan pohjapiirustusten ja käyttösuunnitelman päälle kulkukaaviona ja siinä esitetään kaikki olennaiset sisäänkäynnit, kulkuyhteydet ja käyttötarkoituksen mukaiset tilat kerroksittain sekä pihan oleskelualueet, kulkuyhteydet ja autopaikat.

Asuinrakennuksien pohjapiirustuksissa esitetään kulkuyhteydet, sisäänkäynnit ja esteettömien tilojen mitoitus (sisääntulokerros, asuinhuoneistojen tyyppiratkaisut, porrashuoneet, yhteiset asumista palvelevat tilat).

Julkisten rakennusten pohjapiirustuksissa esitetään kulkuyhteydet, sisäänkäynnit ja  tilamitoitus (esim. palvelutilat, työtilat, yleiset aula- ja käytävätilat, wc-tilat, sosiaalitilat).