F2 Käyttöturvallisuus - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

F2 Käyttöturvallisuus F2 Käyttöturvallisuus

Rakennuksen käyttöturvallisuusvaatimus on yksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 50 §:ssä säädetyistä rakennuksen olennaisista teknisistä vaatimuksista. 

Käyttöturvallisuuden kannalta rakennuskohde on suunniteltava, rakennettava ja varustettava siten, ettei sen käyttöön, huoltoon tai ylläpitoon liity sellaista tapaturman, onnettomuuden tai vahingoittumisen vaaraa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä.

Linkki RakMK F2 Käyttöturvallisuus

/2.1.2014