F2 Käyttöturvallisuus

Tämän sivun alisivuille kootut tulkinnat, ohjeet ja määräykset ovat vanhan rakentamismääräyskokoelman mukaisia. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskevat siten vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Esteettömyyden vaatimukset ovat muuttuneet huomattavasti 1.1.2018 alkaen.

Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia. Uusista määräyksistä kootaan tulkintoja, ohjeita ja määräyksiä Oulun rakennusvalvonnan sivustolle pikku hiljaa.

 

Rakennuksen käyttöturvallisuusvaatimus on yksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 50 §:ssä säädetyistä rakennuksen olennaisista teknisistä vaatimuksista. 

Käyttöturvallisuuden kannalta rakennuskohde on suunniteltava, rakennettava ja varustettava siten, ettei sen käyttöön, huoltoon tai ylläpitoon liity sellaista tapaturman, onnettomuuden tai vahingoittumisen vaaraa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä.

Linkki RakMK F2 Käyttöturvallisuus

/2.1.2014