Rakentamistapaohjeet ja kaavat

Asemakaavalla osoitetaan  tarpeelliset alueet
eri tarkoituksia varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. Ajantasaiset asemakaavat löytyvät Karttatieltä.
 
Rakentamistapaohjeilla täydennetään asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä. Ohjeet sisältävät pääasiassa kaupunkikuvaan ja rakentamisen laatutasoon liittyviä ohjeistuksia, jotka ovat rakentajaa ja tontin haltijaa sitovia. 
Rakentamistapaohjeiden tarkoituksena on ohjata suunnittelijoita, rakentajia ja viranomaisia alueiden toteuttamisessa ja
rakentamista siten, että alueesta muodostuu viihtyisä ja laadukas alue.