Kaavat ja rakentamistapaohjeet

Asemakaava

Asemakaavalla osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Ajantasaiset asemakaavat löytyvät Karttatieltä, aseta karttanäkymäksi "asemakaava Oulu", karttatasoksi "asemakaavoitettu alue"

Oulun kaupungin asemakaavoitus

Yleiskaava

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen.

Voimassa olevat yleiskaavat löytyvät Karttatieltä: Paina Valitse kartalla näkyvät tiedot > valitse Kaavoitus > Yleiskaavoitus > Voimassa olevat yleiskaavat. Lisätiedot -kohdasta pääset yleiskaavakohtaisille nettisivuille.

Yleiskaavoitus

Rakentamistapaohjeet

Rakentamistapaohjeilla täydennetään asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä. Ohjeet sisältävät pääasiassa kaupunkikuvaan ja rakentamisen laatutasoon liittyviä ohjeistuksia, jotka ovat rakentajaa ja tontin haltijaa sitovia. Rakentamistapaohjeiden tarkoituksena on ohjata suunnittelijoita, rakentajia ja viranomaisia alueiden toteuttamisessa ja rakentamista siten, että alueesta muodostuu viihtyisä ja laadukas alue.

Rakentamistapaohjeet pientalorakentajalle 

Rakentamistapaohjeet ammattirakentajalle
 

Muut

Museovirasto – Oulu-Uleåborg Kaupunkiarkeologisen inventoinnin päivitys

Inventointiraportin tärkein osa on liitteenä 1 oleva kartta, jossa on esitetty tutkimuksen ja suojelun kannalta merkittävät tontit ja puistot Oulun keskusta-alueella.