Kattopollarit

3–4-kerroksisissa kerrostaloissa voi kattopollarit tehdä pelkästään turvaköyden kestävinä tai muuten turvaköyden kiinnityspisteinä, jos suunnitelmin voidaan osoittaa henkilönostimilla päästävän riittävän lähelle julkisivun huoltotoimenpiteitä varten.

 

RakMk F2 5.3.5

Määräys
Rakennus, jonka korkeus ylittää 9 metriä, tulee varustaa turvaköysien kiinnitysrakentein. Rakennus on varustettava myös riipputelineiden kiinnitysrakentein ja -varustein, mikäli julkisivujen huoltoon ei ole suunniteltu muuta toimivaa ratkaisua.

Ohje
Suositeltavin turvaköyden kiinnitysrakenne on kattosiltaan asennettu turvakisko, jonka avulla köyden irrotuskerrat
vähenevät. Kiinnitysrakenteena voidaan käyttää myös asianmukaisesti mitoitettuja kattokulkutien osia (ks.
kohta 5.3.4).
Riipputelineiden kiinnitysrakenteina käytetään katolle asennettavia kattopollareita ja kiinnityssilmukoita. Riipputelineitä varten katolle voidaan asentaa myös kiinteä kisko lähelle räystästä. Kiskoon kiinnitetään riipputelineen
vaijerit koukuilla, jolloin niskapuomi voi kulkea sitä pitkin pyörien avulla. Riipputelineiden kiinnitysrakenteita ei
tarvita rakennuksissa, joissa on julkisivujen huoltokelkka. Niitä ei myöskään tarvita 3–4-kerroksisessa rakennuksessa,
jossa voidaan osoittaa, että julkisivujen kunnostustoimet ovat tehtävissä siirrettävän henkilönostimen avulla.

5.3.6

Määräys
Turvaköysien ja riipputelineiden kiinnitysrakenteet mitoitetaan
kestämään niihin kohdistuva kuorma. Niiden tulee olla siten sijoitetut, että kiinnittyminen on turvallista.

Ohje
Riipputelineiden kiinnitysrakenteiden sijoitus katolla  suunnitellaan siten, että koko julkisivujen alue (myös päädyt)
voidaan kattavasti huoltaa 3–6 metriä pitkällä telinesillalta. Kannatusköysien tielle tulevat kiinteät esteet pollarien sijoituksessa otetaan huomioon siten, että köysi pollarilta räystäälle voidaan kuljettaa suoraviivaisesti ilman esteen
aiheuttamaa mutkaa.