Kuivaketju10 - Rakennusvalvonta - Oulun kaupunki

Kuivaketju10 Kuivaketju10

Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään merkittävästi kosteusvaurioiden riskiä koko prosessin ajan. Kuivaketju10 on ympäristöministeriön ja Oulun rakennusvalvonnan yhteinen hanke, jota kehitetään yhdessä rakennusalan ammattilaisten kanssa.

Toimintamallin perusajatuksena on keskittyä kymmenen keskeisimmän kosteusriskin torjuntaan. Riskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavasti. Toimintamallin yhtenä tavoitteena riskien hallinnan lisäksi on vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen rakennushankkeen eri osapuolten välillä.

Kuivaketju10:n nettisivuilta löydät tarkemmat ohjekortit toimintamallin käyttämiseksi. Liitythän myös sähköpostilistalle, jonka kautta tiedotamme esimerkiksi ohjekorttien päivityksistä.

Hankkeen kotisivulle pääset tästä:
www.kuivaketju10.fi