Lasirakenteet

Huom. Tämä sivu on vanhan RakMk mukainen. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskeva vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia.  

 

Turvalasi

– Turvalasi on karkaistu, laminoitu tai rautalankalasi. Asunnoissa (asuntojen sisällä sekä parvekkeen ja asunnon välisessä ikkunassa) voi käyttää turvalasin tilalla vähintään 6 mm tasolasia (ei esim. porrashuoneessa).


– Jos lasin takana on putoamisvaara, sitä on käsiteltävä kaiteena (laminoitu tai laminoitu ja karkaistu lasi, putoamissuojakaide). Ylemmissä kerroksissa tuuletus- ja varatieikkunoiden aukkojen alareunojen oltava ≥ 700 mm lattiasta, jos takana on putoamisvaara. Tätä alempana oleviin ikkunoihin ei saa asentaa kiintopainikkeita. Ikkunan eteen asennettu normaali kaide poistaa putoamisvaaran, eikä laminoitua lasia tarvitse tällöin käyttää. Turvalasia (4 mm karkaistu lasi) on kuitenkin käytettävä.

Turvalasia valittaessa on huomattava myös putoavien lasinsirpaleiden aiheuttama alapuolella oleskelevien haavoittumisvaara.


Ikkunat, lasiseinät ja lasiovet, joihin on vaara törmätä, tulee merkitä siten, että ne helposti havaitaan. Kulkuväylään rajoittuva vaakajaoton kirkas, läpinäkyvä lasipinta merkitään lasin kestävyydestä riippumatta 900 – 1 500 mm:n korkeudelle sijoitetuin pysyvästi kiinnitetyin merkinnöin.

Tämä em. ei koske asuntojen sisällä tai terasseilla olevia lasirakenteita.

 

Ikkunan aiheuttama turvalasin tai kaiteen tarve

– Jos ikkuna on maanpinnasta vähintään yhden kerroksen korkeudessa sekä sen takana on putoamisvaara ja ikkunan alareuna alta 700 mm lattiasta, sitä käsitellään kaiteena. Kaiteen suojaavalla osalla, siis 0–700 mm lattiasta, ei saa olla kiipeilyä mahdollistavia rakenteita (ei leveitä pattereita yms.).


– Avattava ikkuna, so. tuuletusikkuna tai varatieikkuna, EI SAA avattuna olla alta 700 mm lattiasta. Ei siis lasipinta vaan aukon alareuna.


– Jos kiinteä ikkuna (saa avata pesua varten tms., ei saa olla kiintopainikkeita) on alle 700 mm lattiasta, laitetaan ensin turvalasi, joka on 4 mm karkaistu tai laminoitu tai karkaistun ja laminoidun lasin yhdistelmä. Asuntojen sisällä tai ikkunoissa, jotka ovat parvekkeelle tai terassille päin (ei siis porrashuoneissa, yleisissä tiloissa eikä muissa rakennuksissa kuin asuintaloissa) voi turvalasin asemasta käyttää vähintään 6 mm tasolasia. Huomattava että myös uloimman lasin on oltava turvalasia, jos maan pinta, parveke tai terassi on alle 700 mm sen puoleisen lasin alareunasta.

 

Seuraavia ohjeita voi käyttää suunnittelun lähtöarvoina kiinteän ikkunan kohdalla (turvalasin käyttö ratkaistaan kuitenkin tapauskohtaisesti):


– Jos kiinteän ikkunan lasin alareuna on vähän alle 700 mm (n. 500–670 mm) lattiasta, riittää pelkkä turvalasi.


– Kun kiinteän ikkunan lasin alareuna on hiukkasen alempana (lattiasta noin 500–300 mm), voidaan putoamissuojana käyttää putkikaidetta ulko- tai sisäpuolella. (Tämä putkikaide käytettynä avattavassa ikkunassa pahentaa tilannetta, sillä siitä on lapsen hyvä ottaa kiinni ja nousta ylös ikkunanlaudalle). Tällöin lasina käy turvalasi (karkaistu tai laminoitu) ja asunnoissa käy turvalasin tilalla myös vähintään 6 mm tasolasi.


– Kun mennään taas alemmas (kiinteän ikkunan lasin alareuna alle 300 mm lattiasta), pitää lasin täyttää kaidevaatimukset, eli laminoitu lasi tai karkaistun ja laminoidun lasin yhdistelmä.


– Jos ikkuna ulottuu lattiaan ja se on avattava, se on ranskalainen parveke, eli tällöin on oltava normaali kaide.

 

Avattava ikkuna:
– Jos ikkuna on avattava ja sen alareuna on välillä 0…700, on siihen tehtävä kaide ja kaiteen korkeus määräytyy putoamiskorkeuden mukaan (RakMk F2), mutta pitää huomioida, että sen kaiteen alareuna on ikkunapenkillä, siis siinä missä voidaan seisoa.

Esimerkki: Avattava ikkuna 4. krs:ssa lattiasta 5M eli 500 mm. Aukon etäisyys lattiasta 500 mm. Kaidevaatimus putoamiskorkeudesta johtuen 1 000 mm, mitataan ikkuna-aukosta. Kaide ulottuu siis lattiasta 1 500 mm:n korkeuteen. Jos ikkunan pitäisi olla varatie, ei se sovellu siihen koska kaide on liian korkealla (myös vapaan aukon leveys + korkeus ≥ 1 500 mm olisi tarkistettava).


Eli hankalin tapaus ikkunassa on, kun siihen vaaditaan kaidemääräyksien täyttyminen. Kaiteeksi käy laminoitu lasi tai karkaistun ja laminoidun lasin yhdistelmä. Karkaisu lisää lasin lujuutta ja tekee murtumisprosessista turvallisemman, mutta laminoinnin tarkoitus itsessään riittää kunhan lasi on mitoitettu kaidekuormille. Laminointi sitoo lasinsirpaleet, ei päästä niitä eikä itse ikkunalasia putoamaan.
Eli laminoitu lasi riittää pääsääntöisesti joka paikassa, kunhan sen kiinnitys karmiin ja karmin kiinnitys runkoon on riittävä. Mitoituksessa käytetään, jos ei suurempia kuormia vaadita, normaaleja kaidekuormia.
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

RakMk F2 3.2.1

Rakennuksen lasirakenteet kuten lasiseinät ja -ovet, ikkunat, valokatteet tai lasikaiteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että materiaalin ominaisuuksista johtuvat riskit on otettu huomioon. Lasirakenne mitoitetaan ja lasin tyyppi valitaan siten, ettei rikkoutuminen aiheuta henkilön putoamisvaaraa eikä sirpaleiden putoaminen alle jäävän haavoittumisvaaraa. Sama koskee myös muuta valoa läpäisevää rakennetta.


3.2.2
Lasipinnan tulee kiinnikkeineen kestää siihen tavanomaisesti kohdistuvat kuormat, jollei pintaa ole varustettu tarkoituksenmukaisella kiinteällä törmäysesteellä.

Ohje

Törmäyskuorman kestävänä ns. turvalasina käytetään joko karkaistua tai laminoitua lasia taikka lankalasia.
Mikäli karkaistun lasin rikkoutuminen ja murentuminen johtaa henkilön suoranaiseen putoamisvaaraan – esimerkiksi
kaiteen läpi – käytetään lankalasia, laminoitua lasia tai laminoidun ja karkaistun lasin yhdistelmää. Putoaminen
voidaan myös estää sopivalla suojarakenteella.
Karkaistun turvalasin käyttö on perusteltua kaikissa muissa kuin edellisessä kappaleessa mainituissa putoamisvaaraan
johtavissa kohteissa.

/20.1.2014

turvalasin käyttöpaikat

Turvalasia käytetään yleisön (myös lasten) käyttöön tarkoitetuissa tiloissa:

  • ikkunalasi < 700 lattiapinnasta (myös ulko-oleskelu)
  • oven lasipinta < 1 500 lattiapinnasta (myös ulko-oleskelu)
  • ikkuna 300 mm etäisyydellä ovesta ja lasipinta < 1 500 lattiasta

+ törmäysmerkintä kulkuväylään rajoittuvissa lasipinnoissa yleisissä tiloissa (ei asunnoissa)