Luhtikäytävän ja -ikkunoiden paloturvallisuus

Huom. Tämä sivu on vanhan RakMk mukainen. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskeva vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia.  

 

SOVELLUSOHJEITA OULUN KAUPUNGIN ALUEELLA TOTEUTETTAVIIN RAKENNUSHANKKEISIIN (RakMk E1 jw YMP Ympäristöopas 39)

AVOIN LUHTIKÄYTÄVÄ (P1, P2, P3)

Avoimen luhtikäytävän rakenteiden tulee noudattaa kerrosten palonkestävyysaikavaatimusta (ei sovelleta parvekepuolitusta). Luhtikäytävän seinissä noudatetaan rakennuksen paloluokan mukaista ulkoseinien pintakerrosvaatimusta.

Luhtikäytävän kattopinnnoissa tulee P1 ja P2 luokan rakennuksissa käyttää 1/I luokan tarviketta, paitsi 2-kerroksen käytävätason alapinnassa (voi olla 2/-).

Luhtikäytävälle avautuvat ikkunat

Mikäli luhtikäytävälle avautuvien ikkunoiden karmin alareuna on > 1 400 mm käytävän lattiasta, ei ikkunoille aseteta palonkestävyysvaaimtusta.

Mikäli ikkunan alareuna on alle 1 400 mm lattiasta:

 • Vaihtoehto A: koko ikkuna rakenteineen E30 sisäpuolista paloa vastaan
 • Vaihtoehto B: ikkunan alaosa rakenteineen 1 400 mm korkeuteen EI30 sisäpuolista paloa vastaan. Yläosalle ei vaatimusta.

Tuuletusikkunoita ei sallita 1 400 mm alapuolella.

Mikäli luhtikäytävällä on poistumismahdollisuus kahteen suuntaan, ei ikkunoille aseteta vaatimuksia.

LUHTIKÄYTÄVIEN JA PARVEKKEIDEN KANTAVAT RAKENTEET

P1

 • kantavat rakenteet yleensä palamaton R60
 • parvekkeet R30, lasitettu parveke välipohjan ja väliseinän osalta REI30.

P2 (3.–4. krs) 

 • kantavat rakenteet yleensä R60
 • avoin luhtikäytävä REI60
 • avoin parveke R30 (primääri+sekundäärit), pintalevy E15
 • lasitetun parvekkeen välipohja REI30, väliseinä EI30

P2, P3 (2. krs, 1. ja 2. kerroksissa eri asunnot)

 • välipohja ja luhtikäytävä kantavine pystyrakenteineen REI30
 • avoin parveke R15
 • lasitetun parvekkeen välipohja REI30, väliseinä EI30.

PÄÄSY YLÄPOHJAONTELOON JA VESIKATOLLE

Enintään 2 kerrosta (P2, P3)

 • yläpohjaontelo osastoidaan huoneistoittain EI30 rakentein
 • pääsy onteloon miesluukusta
 • pääsy vesikatolle talotikkailla ja harjalle lapetikkailla
 • kattosilta huoltokohteille

2–8 kerrosta (P1)

 • yläpohjaontelo jaetaan enintään 400 m2:n osiin E15 rakentein
 • kattoluukku jokaiseen osaan
 • pääsy vesikatolle joko ulkopuolisilla tikkailla tai yläpohjaontelon kautta (osastoimaton)
 • kattosilta huoltokohteille ja turvaköyden kiinnityspisteille

Yli 8 kerrosta (P1)

 • yläpohjaontelo jaetaan enintään 400 m2:n osiin E15 rakentein
 • kattoluukku jokaiseen osaan
 • pääsy vesikatolle sisäisen osastoidun yhteyden kautta (erilleen ullakosta tai ontelosta)
 • kattosilta huoltokohteille ja turvaköyden kiinnityspisteille

Rakennusvalvonnan ohje luhtikäytävän ikkunarakenteista (pdf)

PERIAATERATKAISUJA LUHTIKÄYTÄVÄN IKKUNARAKENTEISTA:

Luhtikäytävän suunnitelman osastointeja

Luhtikäytävän suunnitelman osastointeja

Luhtikäytävän suunnitelman osastointeja

/2.1.2014