Luvan hakeminen

Kaikkia lupia haetaan verkossa asiointipalvelun kautta. Rakennusvalvonnan asiointipalvelun kautta voi  jättää erilaisia lupahakemuksia ja ammattilaiset voivat lisäksi pyytää käyttösuunnitelman hyväksyttämistä tai ennakkolausuntoja työryhmiltä tai eri viranomaisilta. Vaikka hakemus ei olisi heti valmis lähetettäväksi, kannattaa se perustaa ja asioida rakennusvalvonnan kanssa asiointipalvelun kautta jotta kaikki viestit tallentuvat kyseisen hankkeen hakemukselle. 

Yleensä hakemuksen täyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän valtuuttama pääsuunnittelija. Lupahakemuksen perustaminen edellyttää vahvaa tunnistautumista joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lupaa haetaan rakennuspaikan haltijan/haltijoiden nimellä ja suostumuksella. Tarvittaessa hakemukseen liitetään hakemuksen perustajalle osoitettu valtakirja luvan hakemiseen.

Kaikkien hankkeen vastuuhenkilöiden tiedot ilmoitetaan hakemuksessa ja he voivat vahvistaa osallistumisensa hankkeeseen sähköisesti. Vastuuhenkilöillä on muokkausoikeus hakemukseen.

Hakemuksen perustaja voi antaa luku- tai muokkausoikeuden hakemukseen rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja muille asianosaille henkilöille. Käyttöoikeudet annetaan käyttäjätunnusten perusteella.

Hakemuksen lähettämisen jälkeen on tärkeää, että hakemuksen tekijä seuraa aktiivisesti asiointipalveluun tulevia ohjeita ja täydennyspyyntöjä sillä luvan käsittely voi edetä vasta, kun pyydetyt asiakirjat ja korjaukset on toimitettu. 

Pääpiirustukset ja muut tarvittavat asiakirjat liitetään hakemukseen ohjeiden mukaisesti nimettyinä pdf-tiedostoina (huomioithan, että valokuvat tai valokuvista tehdyt pdf:t eivät ole arkistokelposia eivätkä siten voi olla lupaliitteitä).

Päätöksen jälkeen sähköisesti allekirjoitettu lupapäätös ja sähköisesti leimatut piirustukset löytyvät hankkeen päätös-välilehdeltä.

Rakennustyön aikaiset katselmukset ja tarkastukset kirjataan hankkeen katselmukset –välilehdelle.

Lupahakemuksen voi toimittaa myös paperisena jolloin skannauksesta peritään hinnaston mukainen maksu. 

Ohjeita lupahakemuksen tekemiseen alla. 

Pikaohje hakemuksen tekemiseen asiointipalvelussa

Kirjaudu palveluun. Jos sinulla ei ole vielä käyttäjätunnusta, voit luoda sellaisen klikkaamalla kirjautumissivulla kohtaa Luo uusi käyttäjätunnus.

Klikkaa Luo uusi -painiketta.

Valitse oikea toimenpide eli hankkeeseesi sopiva lupahakemus. Sinisen pallon päällä hiirtä pitäen saat tarkempia ohjeita mitä eri toimenpiteet tarkoittavat. 

Tunnistaudu vahvasti.

Valitse rakennuspaikka joko kirjoittamalla hakukenttään osoite tai kiinteistötunnus tai kartalta osoittamalla.

Lisää rakentamistoimenpide ”mökkikuvakkeesta” (uusi rakennus, laajennus, muutostyö tai purkutoimenpide). Rakentamistoimenpiteitä voi olla useita. Jos hanke sisältää useita eri rakentamistoimenpiteitä tai useita rakennuksia samalla tontilla, saadaan uusi toimenpide "Lisää rakentamistoimenpide"-painikkeesta.

Jos kyseessä on uusi rakennus, täytä rakennuksen tiedot. Jos kyseessä on laajennus tai muutostyö, valitse toimenpiteen kohteena oleva rakennus ja tee tarvittavat muutokset ja lisäykset tietoihin. Jos kyseessä on purkaminen, valitse purkamisen kohteena oleva rakennus.

Lyhyt Selostus rakennustoimenpiteestä -kohtaan kirjataan lyhyesti mitä rakennustoimenpiteitä tehdään, esim. Omakotitalo, autotalli ja maalämpökaivo / Talousrakennuksen purkaminen

Lisäselvitykset ja poikkeukset kohtaan kirjataan jos esim. poiketaan rakennusalueelle rakentamisesta tai muista määräyksistä tai annetaan muita lisäselvityksiä 

Lisää yhteyshenkilöt, hakijan ja maksajan tiedot ovat pakollisia. Hakijoina tulee olla kaikki rakennuspaikan omistajat/haltijat.

Lisää vastuuhenkilöt. Täytä vähintään vastuuhenkilön nimi ja sähköpostiosoite ja tallenna. Valitse alasvetovalikosta Sähköinen vastuuhenkilön vahvistaminen ja lähetä vahvistuspyyntö. Asianomaiselle vastuuhenkilölle tulee sähköpostiinsa tieto, että hänet on lisätty hankkeelle ja tämän jälkeen hänen tulee viestin linkin kautta vahvistaa osallistumisensa hankkeeseen kyseisssä roolissa. (korvaa vastuuhenkilön ilmoittautumisen paperilomakkeella)

Lisää tarvittavat liitteet pdf-muodossa. Liitteiden nimien on oltava ohjeiden mukaiset, muutoin sähköinen lupahakemus ei voi mennä päätettäväksi sillä vain oikein nimetyt suunnitelmat tulevat arkistoiduksi. Ohje tulee näkyviin viemällä kursori sinisen i-merkin päälle kunkin liitteen kohdalla. Esim. ARK Asemapiirustus, ARK Pohjapiirustus, jne. Huom! pääpiirustukset nimetään eri tavoin kuin muut liitteet. (LIITE Valtakirja, LIITE naapurien suostumukset jne.) Nimeämistä ei tehdä kuvauskenttään.

Ennakkokyselyt ja viestit. Jos haluat pyytää hankkeellesi ennakkokäsittelyä, voit tehdä sen missä vaiheessa tahansa, kun olet perustanut luvan. Voit siis lähettää viestejä ennen luvan jättämistä. 

Anna tarvittaessa käyttöoikeuksia muille henkilöille. Käyttöoikeudet (luku- tai muokkausoikeus) annetaan käyttäjätunnuksen perusteella.

Jätä lupahakemus kohdassa Luvan hakeminen. Ennen hakemuksen lähettämistä tulee kaikki perustiedot olla täytettynä ja pakolliset asiakirjat liitettynä

Oranssi huutomerkki   tarkoittaa, että jokin pakolliseksi määritelty tieto puuttuu eikä hakemusta voi jättää. Täydennä puuttuva tieto ennen hakemuksen jättämistä.

Luvan jättämisen jälkeen on tärkeää olla aktiivinen asiointipalvelussa aina luvan saamiseen saakka sillä lisätieto- ja korjauspyynnöt lähetetään sähköisen asiointipalvelun kautta ja niihin nopeasti reagoiminen/korjaaminen on edellytys, että luvan käsittelyä voidaan jatkaa. 

Paperinen lupahakemus

Rakennusluvan voi edelleenkin hakea paperisena. Kannattaa kuitenkin huomioida, että paperisen hakemuksen tapauksessa lupamaksuun lisätään suunnitelmien skannauksesta aiheutuvat maksut voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Paperisena haettavan luvan liitteet tulee varmistaa hankekohtaisesti valmistelevalta virkamieheltä. 

Tontin ulkopuolisen alueen käyttö voi vaatia rakennuslupaan kuulumattomia yleisen alueen lupia ja tieliittymän tekeminen kaivuluvan, joista vastaa Katu- ja viherpalvelut. 

 

Rakennuslupaa varten tarvittavat asiakirjat

Lomakkeet voi ladata rakennusvalvonnan sivulta Lomakkeet

 1. Rakennuslupahakemus, toimenpidelupahakemus tai ilmoitus 

 2. Piirustukset (pääpiirustukset)

 3. Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset

 4. Kartta-aineisto

 5. Selvitys naapureille ilmoittamisesta

 6. Tilastolomakkeet 

 7. Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto (tarvittaessa)

 8. Rakennustöiden vastaavien työnjohtajien hakemukset

 9. Vastaavien suunnittelijoiden hakemukset

 10. Energiatodistus ja -selvitys (tarvittaessa)

 

1. Rakennuslupahakemus /Toimenpidelupahakemus

Hakijoina rakennuspaikan kaikki omistajat tai haltijat, taloyhtiöissä isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja. Luvan hakijalla tulee olla valtakirja edellä mainituilta luvan hakemiseen.

2. Piirustukset (pääpiirustukset)

1 piirustussarja seläkkein sidottuina, päivättyinä ja rakennussuunnittelijan allekirjoittamina

Teipatut asiakirjat eivät ole arkistointikelpoisia! 

Sähköisenä toimitettuihin lupahakemuksiin paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä.

Pinta-alatiedot ja tilavuustiedot ryhmiteltyinä uusiin ja olemassa oleviin. Lisäksi ilmoitetaan kerrosala, joka on laskettu ulkoseinän 250 mm:n paksuudella (rakennusoikeudellinen kerrosala)

 • asemapiirros, mittakaava 1:200 piirrettynä pohjakartalle ja asemakaavamerkinnöin; asemapiirroksessa esitetään muun ohella rakennuksen lattian ja pihan (tontin) korkeussuhteet (korkolukemat) sekä pintavesien pois johtaminen ja rakennusten mitoitettu sijainti 

 • pohjapiirros 1:100 (tai 1:50), pohjapiirroksessa esitetään muun ohella vesi- ja viemärikalusteet, palo-osastot ja ilmanvaihtojärjestelyt

 • julkisivupiirustukset 1:100 julkisivumateriaalit ja korkotiedot

 • leikkauspiirustukset 1:100 (1:50)

 • rakenneleikkaus 1:20 materiaalimerkintöineen sisältäen tiedot yläpohjasta, ulkoseinästä, alapohjasta, sokkelista sekä kosteiden tilojen vesieristyksistä (rakennusvaurioiden ennaltaehkäisy)

 • hormipiirros 1:20 liittyvine rakenteineen tarvittaessa: yläpohjan ja vesikatteen leikkauskohta

 • LVI-asemapiirustus

3. Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset

 • oikeaksi todistettu jäljennös vuokrasopimuksesta (Tilauspalvelu) tai

 • oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta tai

 • jäljennös lainhuutopöytäkirjasta tai lainhuutotodistuksesta (Maanmittauslaitos)

4. Kartta-aineisto

Asemakaavaote ja tonttikartta/pohjakartta

 • naapuriluettelo (aina), kun ilmoitetaan naapureille

 • asemakaava-alueella tonttijako tulee pääosin olla tehty ja tontti merkitty tonttirekisteriin

 • mikäli tonttia ei ole vielä muodostettu, tulee rakennusluvan hakijan pyytää tontin lohkomista ja rekisteröintiä kiinteistöinsinööriltä, joka antaa tästä todistuksen

Maksullinen naapuriluettelo tilataan (tilauspalvelu) tai Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen asiakaspalvelusta. asiakaspalvelu.yyp@ouka.fi p. 044 703 0009 

Kartat suoraan Karttakaupasta https://karttakauppa.ouka.fi/ (osittain maksullinen palvelu)

 

5. Selvitys naapureille ilmoittamisesta

5.1 Tiedottaminen naapurille

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta tulee pääsääntöisesti ilmoittaa kirjallisesti naapurille. Tiedottaminen on tarpeetonta vain, mikäli rakennushanke on vähäinen ja

tiedottaminen on  naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. 

5.2 Naapurien kuuleminen

Mikäli rakennushanke poikkeaa asemakaavasta (esim. rakennusalan ylitys), tulee naapureita kuulla ja pyytää heiltä suostumusta/lausuntoa kyseiseen poikkeamiseen.

Poikkeaminen on aina  kirjattava lomakkeeseen!

 

6. Tilastolomakkeet (RH-lomake)

 • RH1 Rakennushankeilmoitus

 • Jokaisesta rakennuksesta erikseen, päärakennus, erillinen autotalli jne.

 • RH 2 Asuinhuoneistolomake

 • Täytetään aina uuden asunnon sekä asuinrakennusta koskevan muutostyön yhteydessä,  jos asunnon pinta-ala tai huoneluku muuttuu

 • RK 9 Poistumislomake 

 • Täytetään vain, mikäli rakennuspaikalta poistetaan rakennuksia

7. Pohjatutkimus, perustamistapalausunto ja pintavaaituskartta

Korkeuslukujen tulee olla Oulun kaupungin korkeusjärjestelmään (N2000) sidottuja.

Pintavaaitus ulottuu myös tonttia ympäröiville naapuritonteille/puistoon. Rakennusvalvontaan toimitetaan pohjatutkimuksesta, pintavaaituskartasta ja perustamistapalausunnosta kopio. Alkuperäinen jää rakennuttajalle suunnittelua varten.

          Lisätietoa pohjatutkimuksesta

8. Rakennustöiden vastaavat työnjohtajat (VTJ), KVV- ja IV-työnjohtajan hyväksyttämisen hakulomakkeet

       (KVV =kiinteistön vesi- ja viemäröintilaitteisto; IV =kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä)

Vastaavan työnjohtajan hakemus on oltava mukana jo lupavaiheessa. Muut työnjohtajat on hyväksytettävä (= toimitettava allekirjoitettu hakemus rakennusvalvontaan, josta ilmoitetaan hyväksyminen kirjallisena) ennen kyseisen työn aloittamista.

9. Vastaavien suunnittelijoiden lomakkeet

Rakennusluvassa tulee aina olla nimettynä vähintään pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija sekä heidän suostumus vastuutehtävään (allekirjoitus). Tiedoilla on paikka rakennuslupahakemuksessa, myös tila allekirjoitukselle. Hakemuksen voi toimittaa myös allekirjoitettuna suunnittelijailmoituksena.

Rakennuslupavaiheessa tulee toimittaa myös vastaavan rakennesuunnittelijan tiedot ja suostumus (allekirjoitus).

10. Energiaselvitys ja -todistus tarvittaessa

Energiaselvitys ja -todistus laaditaan kaikista uudisrakennuksista pinta-alasta ja käyttötarkoituksesta riippuen. Energiatodistus on rakennuskohtainen. Rakennuksessa voi olla eri vyöhykkeitä. Tarkempi ohjeistus: Energiatodistus

Laki rakennuksen energiatodistuksesta

Lainsäädäntöä energiatehokkuudesta

Tiiveyskortti (rakennuksessa käytetty ilmanvuotoluku)

 11. Maalämmön lämmöntuottolaskelma (tarvittaessa)

Kun lämmitysmuotona maalämpö, merkitään asemapiirustukseen maalämpökaivon/-kentän sijaintimitat sekä 20 metrin vaikutussäde ja toimitetaan lämmöntuottolaskelma luvan liitteenä (keruupiirin mitoitus, pumppu, lämmitysenergiantarve)

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Opastus rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiin - video

Opastus lupahakemuksen tekemiseen - video