Luvan hakeminen

Kaikkia lupia haetaan verkossa asiointipalvelun kautta. Rakennusvalvonnan asiointipalvelun kautta voi  jättää erilaisia lupahakemuksia ja ammattilaiset voivat lisäksi pyytää käyttösuunnitelman hyväksyttämistä tai ennakkolausuntoja työryhmiltä tai eri viranomaisilta. Vaikka hakemus ei olisi heti valmis lähetettäväksi, kannattaa se perustaa ja asioida rakennusvalvonnan kanssa asiointipalvelun kautta jotta kaikki viestit tallentuvat kyseisen hankkeen hakemukselle. 

Yleensä hakemuksen täyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän valtuuttama pääsuunnittelija. Lupahakemuksen perustaminen edellyttää vahvaa tunnistautumista joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lupaa haetaan rakennuspaikan haltijan/haltijoiden nimellä ja suostumuksella. Tarvittaessa hakemukseen liitetään hakemuksen perustajalle osoitettu valtakirja luvan hakemiseen.

Kaikkien hankkeen vastuuhenkilöiden tiedot ilmoitetaan hakemuksessa ja he voivat vahvistaa osallistumisensa hankkeeseen sähköisesti. Vastuuhenkilöillä on muokkausoikeus hakemukseen.

Hakemuksen perustaja voi antaa luku- tai muokkausoikeuden hakemukseen rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja muille asianosaille henkilöille. Käyttöoikeudet annetaan käyttäjätunnusten perusteella.

Hakemuksen lähettämisen jälkeen on tärkeää, että hakemuksen tekijä seuraa aktiivisesti asiointipalveluun tulevia ohjeita ja täydennyspyyntöjä sillä luvan käsittely voi edetä vasta, kun pyydetyt asiakirjat ja korjaukset on toimitettu. 

Pääpiirustukset ja muut tarvittavat asiakirjat liitetään hakemukseen ohjeiden mukaisesti nimettyinä pdf-tiedostoina (huomioithan, että valokuvat tai valokuvista tehdyt pdf:t eivät ole arkistokelposia eivätkä siten voi olla lupaliitteitä).

Päätöksen jälkeen sähköisesti allekirjoitettu lupapäätös ja sähköisesti leimatut piirustukset löytyvät hankkeen päätös-välilehdeltä.

Rakennustyön aikaiset katselmukset ja tarkastukset kirjataan hankkeen katselmukset –välilehdelle.

Lupahakemuksen voi toimittaa myös paperisena jolloin skannauksesta peritään hinnaston mukainen maksu. 

Ohjeita lupahakemuksen tekemiseen alla. 

Siirry asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje