Meluntorjunta ja ääniolosuhteet

Lainsäädäntö ja määräykset 

Rakentamismääräykset

Rakentamisen yhtenäiset käytännöt - Topten

Oulun rakennusvalvonta on mukana Suomen suurimpien kuntien laatimissa rakentamisen yhtenäisissä käytännöissä. Käytäntöjen tavoitteena on yhtenäistää vaatimuksia koko maassa. 

Kortteja on laadittu mm. seuraavista aiheista:

  • Rakennushankkeen akustisen suunnittelun periaatteita
  • Ulkovaipan ääneneristyssuunnitelman esittäminen rakennuslupahakemuksen yhteydessä
  • Asuinhuoneiston ja sitä ympäröivien tilojen välisten akustisten vaatimusten osoittaminen (betonirunkoiset rakennukset)