Milloin tarvitaan lupa?

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen, muutostöihin ja korjaamiseenkin tarvitaan yleensä lupa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia raknnusvalvonnan myöntämiä lupia ovat rakennuslupa, toimenpidelupa, purkulupa ja maisematyölupa. Maa-ainesten ottaminen vaatii maa-aineslain mukaisen luvan, jonka myöntää Oulun seudun ympäristötoimi.

Rakentamista ohjataan asemakaavalla, joka määrittelee mm. alueiden käyttötarkoituksen, rakentamisen määrän ja sijoituksen. Asemakaavakartta ja -määräykset löytyy kartta.ouka.fi - palvelusta.

Alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan ennen rakennusluvan myöntämistä usein suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle (ELY-keskus tai asemakaavoitus). Suurin osa suunnittelutarveratkaisuista tehdään asemakaavoituksessa. Osayleiskaava-alueiden kaavakartat ja Oulun seudun yleiskaava löytyvät yleiskaavoituksen sivuilta.

Katso Ympäristöministeriön ohje: Tarvitaanko suunnitteluratkaisu vai poikkeamispäätös?

Kunta voi rakennusjärjestyksellä määritellä pienempien rakennusten luvanvaraisuudesta. 1.9.2017 voimaan tulleen rakennusjärjestyksen § 54 mukaisesti osa toimenpiteistä on vapautettu luvan hakemisesta.

Lupa tarvitaan uuden rakentamiselle ja esim. tilojen, käyttötarkoituksen, rakenteiden, LVI-asennusten, julkisivumateriaalin muutoksille ja rakennusten muutos- ja korjaustöihin.
Pelkkien pintojen kunnostamiselle ei yleensä tarvita lupaa. Mikäli luvanvaraisuudesta on epäselvyyttä, on syytä ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan.
 

/29.10.2019 ET

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Opastus rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiin - video

Opastus lupahakemuksen tekemiseen - video

Käyntiasiointi rakennusvalvonnassa tapahtuu asiakaspalvelupisteen kautta ja suosittelemme varaamaan ajan, jotta voimme varmistaa hyvän palvelun. Ilman ajanvarausta teitä palvelevat päivystävä lupavalmistelija ja insinööri.

Mikäli hankkeella on jo lupavalmistelija, ota ensisijaisesti yhteyttä sähköisen asiointipalvelun kautta valmistelijaan tai sovi hänen kanssaan aika henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Käyntiosoite: Solistinkatu 2
Postiosoite: PL 38, 90015 Oulu

Aukioloajat ma–pe klo 8.00–16.00

Asiakaspalvelu 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija 040 702 2286
Päivystävä tarkastusinsinööri 044 703 2711
(ma-ke klo 8-16, to12-16, pe 8-16)

Korjausneuvonta 044 703 2722

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Lisää yhteystietoja

Anna palautetta