Esteettömyys linkkikirjasto

Esteetöntä rakentamista on ohjeistettu ja tutkittu laajasti.
Linkkikirjastoon on koottu lain ja määräysten lisäksi suunnittelua ohjaavia julkaisuja ja oppaita sekä eri tahojen monipuolista tietoa antavia verkkosivuja.

LAIT, ASETUKSET JA MÄÄRÄYKSET

Suomen perustuslaki (2000)
Kaikille yhdenvertaiset perusoikeudet.
Yhdenvertaisuuslaki (2004)
Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK)
F1 Esteetön rakennus ( 2005)
F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus (2001)
G1 Asuntosuunnittelu (2005)

SUUNNITTELUOHJEITA

Yleisoppaat

Esteetön rakennus ja ympäristö (2007).
 Turvallinen toimia ja liikkua. Suunnitteluopas. RT
Esteetön asuinrakennus (2003).
 Maija Könkkölä. Invalidiliitto ry / VYP
Esteetön rakennettu ympäristö. Invalidiliitto. Sivustolla  havainnollistavia suunnitteluohjeita.
Esteettömyysopas – mitä, miksi, miten (2009). Kirsti Pesola,  Invalidiliiton esteettömyysprojekti.
Asuintilojen suunnittelu. RTS
 Kokoelma asuinsuunnitteluun liittyviä RT-ohjekortteja.

Suunnittelu

Helsinki kaikille -projekti (2011)
Ohjeita suunnitteluun
– tarkistuslistat
– suunnitteluoppaat
Sisätilojen esteettömiä ratkaisuja (VYP):
hissit
hygieniatilat
kokoustilat
luiskat
materiaalit ja värit
opasteet
ovet ja tuulikaapit
palvelutiskit ja kalusteet
portaat ja käsijohteet
pyörätuolihissit
sisäänkäynnit ja pihajärjestelyt
valaistus
Kulttuuria kaikille (2012)
 – symbolipankki
Pienasunnon suunnittelu (2005) Maarit Kaipiainen, ARA
Asuinkerrostalorakentaminen
Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen. KSV, Hki. 2008