Pelastusreitti

Velvoittavat ohjeet

Talon katunumero oltava merkittynä kyseisen kadun puolella selkeästi ja oltava valaistu tai sijaittava valaistussa paikassa, esim. katulampun valossa. Jos taloyhtiössä on useita taloja, niin jokainen talo merkitään myös katunumerolla.

Hälytysajoneuvojen ajoreitit piha-alueella merkittävä liikennemerkein. Liikennemerkkejä oltava vähintään seuraavasti:

1. Virallinen "Pysäköinti kielletty" -kyltti
2. Edellisen alla keltainen virallinen "Pelastustie" -kyltti
3. "Pelastusreittikyltti", voi sijaita edellisten yhteydessä tai erillään, kuitenkin läheisyydessä.

Esimerkki liikennemerkeistä

Pelastusreittikyltti

Sisääntuloreitin varrelle pelastusreittikyltti eli "reittikartta". Kyltin asento "maaston mukaan" eli oltava kulkusuuntaan nähden oikein. Jos kyltti on lukusuunnassa edessä, kulkusuunta on oltava alhaalta ylöspäin. Jos kyltti on sivulla, on kulkusuunta vaakaan. Jos kylttejä on useampia, on jokainen kyltti tehtävä erikseen kulkusuunnan mukaan oikeassa asennossa. Kyltin on oltava valaistu tai sijaittava valaistussa paikassa, esim. katulampun valossa.

Kyltin tulee olla selkeä ja havainnollinen, ei turhia viivoja tms. Koko on oltava n. 75 cm x 75 cm. Jos tontin muoto poikkeaa neliöstä, voi toinen sivu olla pienempikin, esim. 75 cm x 55 cm. Tekstin on oltava riittävän isoa, pystyttävä lukemaan autosta (ambulanssi, paloauto). Selkeyttävien värien käyttö suotavaa.

Kuva, jota voi soveltaa kylttiä suunnitellessa (osoitteen pitää olla korostettuna, isommalla tekstillä kuin taloyhtiön nimi): Kuva (As Oy Kapteeninaukio 1 ja 2, Ark tsto HML Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Masterkilpi Oy) (kyltti sijaitsee kulkusuunnassa vasemmalla puolella)

Kylttiin sisällytettävä mm.:

kiinteistön osoite korostettuna (tekstin koko riittävän iso, jotta sen voi lukea pelastusajoneuvosta, noin 40–50 mm)
– taloyhtiön nimi (pienemmällä tekstillä)

– talot ja kulkureitit, sisäänkäynnit,
– kyltin sijaintipaikka

– pelastusreitti erikseen korostettuna punaisella ehjällä paksulla viivalla

– pelastusreitin selostus erikseen tai kuten kuvassa – viivan keskellä

– olet tässä -kohta merkittävä isolla punaisella pisteellä

– ympäröivien katujen, pyöräteiden ja polkujen nimet

– talojen numerot/kirjaimet, raput (sisäänkäynnit)

Kaikissa pelastusreitin liikennemerkeissä, myös (reittikartta-) kyltissä, tekstit PELASTUSTIE ja PYSÄKÖINTI KIELLETTY (voi käyttää myös pysäköinti kielletty -merkkiä).

Ambulanssin kulkureitti järjestettävä.

Yli kaksikerroksisissa rakennuksissa Oulu–Koillismaan pelastuslaitoksen nostolava-auton vaatima kulkureitti merkittävä asemapiirrokseen. Asemapiirrokseen on merkittävä myös kääntösäde, ajouran leveys, maaperän vahvistus.

Puomin ulottuma max. 13...18 m tien reunasta. Pelastuslaitoksella on käytössään 2 eri kokoista nostolava-autoa. Ulottuma mitoitetaan pienemmän auton ulottuman mukaan joka on 8. kerrokseen 13 m ja 4. kerrokseen 18 m. Kuormitus suuremman auton mukaan.

Vapaa kulkuaukko: leveys 4 m, korkeus 4.5 m, huomioitava myös räystäät ja muut ulokkeet, vesirännit, myös piharakennuksissa.

Ajoreitille ei saa sijoittaa rakennelmia, valaisinpylväitä, kukkalaatikoita, tuuletustelineitä, pyörätelineitä yms.

Kestävyys, nostolava-auton kuormitus huomioitava, erityisesti autohallien katossa. Kuormitukselle käytetään normaaleja varmuuskertoimia, pintakuorma, pistekuormat (pistekuorma yleensä määräävä, 210 kN, jonka osavarmuuskertoimena saa käyttää mitoituksessa 1.2). Myös maaperän kantavuus koko pelastusreitillä on varmistettava. Autohallien katoissa vahvistettu alue ulotuttava vähintään 2 m ajouran molemmin puolin (tassujen aiheuttama pistekuorma). (Huomioitava, että ajoura itse on kokonaisuudessaan vahvistettava. Ajouran minimileveys on 4 m). Vahvistettu alue merkittävä, esim. rasterilla. Suositellaan koko autohallin katon vahvistamista nostolava-auton kuormitukselle.

Huomioitava tassujen levitys pysähtymiskohdalla, vapaata tilaa oltava 6 m. Pysähtymiskohdalla huomioitava talviaikainen kunnossapito myös tassujen levityspaikalla.

Jos pelastusreittinä käytetään vasta suunnitteilla tai rakenteilla olevaa tietä, kevyen liikenteen väylää tai muuta vastaavaa, on pääsuunnittelijan varmistettava, että rakennuskohteen käyttöönottotarkastuksen aikaan myös pelastusreitti on valmiina.

Pelastusreitin liittyminen katuun on hoidettava, liittymän kohdalla ei saa pysäköidä, tarvittaessa huolehdittava kadun varteen pysäköinnin kieltävä liikennemerkki (pääsuunnittelijan otettava yhteyttä kaupungin tiepuolelle).

Pelastusreitti on pidettävä kunnossa myös talvella. Lumet on puhdistettava, eikä pelastusreittiä saa käyttää lumen läjitykseen. Kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeeseen on liitettävä myös pelastusreitin ohjeet.

Taloyhtiö on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei pelastusreittiä käytetä edes tilapäiseen pysäköintiin.

/14.09.2016