Märkätila

Huom. Tämä sivu on vanhan RakMk mukainen. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskeva vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia.  

 

Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä (esim. kylpyhuone, suihkuhuone, sauna). Märkätilan lattioihin ja seiniin tehdään aina vedeneristys ja saunassa seinän höyrynsulkukerros liitetään tiiviisti lattian vedeneristykseen.

Aina kun tilassa on lattiakaivo – oli tilan käyttötarkoitus mikä tahansa – on siellä oltava myös lattian vedeneristys.


Märkätilojen vedenpoisto ja rakenteet on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei vettä pääse valumaan tai siirtymään kapillaarivirtauksena ympäröiviin rakenteisiin ja huonetiloihin.
Märkätilan lattiapäällysteen ja seinäpinnoitteen on toimittava vedeneristyksenä tai lattiaan päällysteen alle ja seinään pinnoitteen taakse on tehtävä erillinen vedeneneristys.
Märkätilojen vedeneristyksenä toimiva lattianpäällyste tai lattiapäällysteen alla oleva vedeneristys on ulotettava riittävän korkealle seinälle sekä liitettävä vedenpitävästi seinän vedeneristykseen estämään veden pääsy seinä- ja lattiarakenteiden sisään. Lattian vedeneristyksen reuna on suositeltavaa nostaa seinälle ainakin 100 mm korkeuteen lattiapinnasta, suositeltavinta on käyttää 150 mm:n nostoa. Lattian vedeneristyksen saumoja tulee välttää märkätilan eniten kastuvalla alueella.

Seinän vedeneristys limitetään lattian seinälle nostetun vedeneristyksen päälle tai vedeneristysten tulee muodostaa
jatkuva saumaton rakenne niin, ettei seinää pitkin valuva vesi pääse lattian vedeneristyksen taakse.
Lattian kaltevuuden on oltava sellainen, että vesi valuu esteettä lattiakaivoon. Vedeneristyksen ja lattiakaivon liitoksen on oltava niin tiivis, että vesi ei pääse vedeneristyksen alapuolisiin rakenteisiin vaikka vedenpinta kaivossa nousisi liitoksen yläpuolelle.
Lattian kaltevuuden tulee olla vähintään 1:100, lattiakaivon vierellä (n. 0,5 m etäisyydellä) on suositeltava kallistus 1:50. Vesilaitteet ja lattiakaivot sijoitetaan siten, ettei vesi valu märkätilan lattialta muihin tiloihin.

Märkätilan lattian kallistus on tehtävä siten, että kynnyksen alue on korkeimmalla kohdalla. Siitä huolimatta vedeneristys on nostettava kynnykselle. Oven alaosaan on jätettävä riittävä rako ilmanvaihdon ja tilojen nopean kuivumisen takaamiseksi. Suihkutilassa ovirako on 15 mm, WC-tilassa 10 mm. Kynnyksen on oltava vedenkestävä. Kynnyksen minimikorkeus on 15 mm. Huomattavaa, että esteettömyysmääräykset sallivat korkeintaan 20 mm korkean kynnyksen, joten märkätilan kynnys on oltava kuivan tilan puolelta 0–20 mm korkea ja märkätilan puolelta 15–20 mm korkea. Lattiakaivollisen tilan ja muun asuintilan väliin tulisi myös tehdä em. määräyksen mukainen kynnys vaurioiden välttämiseksi.
Märkätilan lattiaan saa tehdä vain läpivientejä, jotka ovat tarpeen viemäröinnin järjestämiseksi.

Ulkoseinärakenteeseen ei saa tehdä kahta höyrynsulkua, eli jos ulkoseinässä on vedeneriste, on ulkoseinärakenteen höyrynsulku poistettava tai tämä välitila tehtävä tuulettuvaksi, esim. viereisiin tiloihin.

Suihkukaapin käyttö märkätilassa on erittäin suositeltavaa, mutta suihkutila ei korvaa vedeneristeitä. Eli jos märkätilaan asennetaan suihkukaappi, on aina asennettava myös vedeneriste – sekä lattiaan, että seiniin.

Kodinhoitohuoneessa voi olla useita vesijohtoverkostoon liitettyjä laitteita, joten vesivuotoriskit ovat kohtuullisen suuret. Kodinhoitohuoneen lattian vedeneristys onkin perusteltua rakentaa märkätilan vaatimusten mukaisesti. Kodinhoitohuoneessa tulisi olla lattiakaivo ja lattiassa pesutilaa vastaava vedeneristys, vaikka määräykset eivät tätä edellyttäisikään.