Oulun kaupungin rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 ja 15 §:ien mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia tarpeellisia määräyksiä. Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto.

Oulun kaupungin rakennusjärjestys (pdf) (muutos 23.3.2023)

Kuulutus rakennusjärjestyksen muutoksen voimaantulosta 23.3.2023

Kuulutus rakennusjärjestyksen voimaantulosta 1.9.2017

Liite Suunnittelutarvealueet

Lentomelukartta