Sähköinen asiointi- ja lupapalvelu Sähköinen asiointi- ja lupapalvelu

OULUN RAKENNUSVALVONNAN SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU

Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun avulla voidaan suorittaa tarvittavaa ennakko-ohjausta ja neuvontaa sähköisesti tai jättää lupahakemus liitteineen. Samanlainen palvelu on käytössä mm. Espoossa, Lahdessa ja Jyväskylässä. Sähköinen asiointipalvelu tulee parantamaan rakennusvalvonnan saavutettavuutta aukioloajoista ja välimatkoista riippumatta. Palvelu otettiin yleiseen käyttöön 2.2.2015.

Linkki palveluun : https://e-kartta.ouka.fi/ePermit

Ennakkokyselyt sähköisen asiointipalvelun avulla

Pääsuunnittelijat, rakennuttajat, isännöitsijät, kiinteistövälittäjät sekä yksittäiset rakennus- tai korjaushankkeeseen ryhtyvät voivat olla yhteydessä Oulun rakennusvalvontaan asiointipalvelun ennakkokyselyn avulla rakentamiseen liittyvissä asioissa. Ennakkokyselyt voidaan tehdä ilman vahvaa sähköistä tunnistautumista.

Asiakaspalvelu ohjaa hankkeen tarkastusarkkitehdille tai -insinöörille, joka hoitaa ko. aluetta tai rakennushanketta. Rakennusvalvonta pyrkii vastaamaan ennakkokyselyihin mahdollisimman pikaisesti.

Lupahakemuksen valmistelu ja jättäminen sähköisesti

Rakennus-, toimenpide-, maisematyö- tai purkulupahakemus voidaan valmistella ja jättää asiointipalvelussa sähköisesti rakennusvalvonnan käsiteltäväksi. Yleensä hakemuksen täyttää asiakkaan valtuuttama pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija on ensisijainen lupahakemuksen perustaja ja täydentäjä. Lupahakemuksen jättäminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Se tehdään käyttäen verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Rakennushankkeeseen ryhtyvillä ja erityissuunnittelijoilla on oikeus päästä seuraamaan hakemuksen käsittelyä ja täydentämään sitä.

Asiointipalvelu toimii asiakkaan ja rakennusvalvonnan välisenä kommunikointivälineenä. Enää ei ole tarvetta erilliseen sähköposti- tai puhelinkeskusteluun, koska ohjaus ja tarvittavat lisäselvitykset voidaan pyytää palvelun viestikentän kautta. Erityisesti uudisrakennushankkeissa tai suurissa peruskorjaushankkeissa voidaan kuitenkin edellyttää asiakkaalta henkilökohtaista tapaamista tarkastusarkkitehdin kanssa.

Lupahakemuksen käsittelijä antaa tarvittaessa palautetta heti hakemuksen saavuttua tai myöhemmin kun hakemus on siirretty rakennusvalvonnan tietojärjestelmään.

Suunnitelmat liitetään mukaan sähköisinä tiedostoina (pdf), samoin tarvittavat muut liitteet. Asiakas saa tilattua naapurien yhteystiedot palvelun kautta lähettämällä tilauspyynnön viestikentän kautta.

Ennen rakennusluvan myöntämistä toimitetaan rakennusvalvontaan kaksi paperista pääpiirustussarjaa leimaamista varten, koska Oulun rakennusvalvonnalla ei vielä ole Arkistolaitoksen lupaa sähköiseen pysyväisarkistointiin. Toinen sarja palautetaan asiakkaalle päätöksen mukana.

Rakentamisvaihe

Myös erityissuunnitelmat liitetään palveluun sähköisinä tiedostoina. Erityissuunnitelmat lisätään päätöksen jälkeen "Erityissuunnitelmat"-välilehdelle. Vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija ja KVV- työnjohtaja sekä IV-työnjohtaja merkitsevät oman tarkastuslistansa mukaisesti tehdyt tarkastukset palveluun. Rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörit merkitsevät tehdyt katselmukset huomautuksineen asiointipalveluun, jolloin ne ovat kaikkien asianosaisten nähtävissä reaaliaikaisesti.

 

Lisätietoja rakennusvalvonnan sähköisestä asiointipalvelusta epalvelut.rakennusvalvonta@ouka.fi

Asiakkaan ohje - Sähköinen lupa- ja asiointipalvelu

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Opastus rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiin (mp4)

Opastus lupahakemuksen tekemiseen (mp4)

Opastus ennakkoon kyselyä varten (mp4)

Karttakauppa

Rakentamiseen tarvittavat kartat voit hankkia kätevästi kaupungin Karttakaupasta. Mm. pienien hankkeiden pohjakartaksi soveltuvia pdf-karttoja voi  ladata palvelusta ilmaiseksi ja tarkemmat/laajemmat karttamateriaalit voi ostaa palvelusta dwg-muodossa.

karttakauppa.ouka.fi/