Suunnittelu ja valvonta

Lainsäädäntö ja määräykset 

Suunnittelu ja valvonta rakentamismääräyskokoelmassa

214/2015 Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä 

Valtioneuvoston asetus pääsuunnittelijan ja työnjohtajan tehtävistä

216/2015 Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä

Rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt - Topten

Oulun rakennusvalvonta on mukana Suomen suurimpien kuntien laatimissa rakennusvalvontojen yhtenäisissä käytännöissä. Käytäntöjen tavoitteena on yhtenäistää vaatimuksia koko maassa. 

Rakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje

Pohjarakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje

LVI -suunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje 

Ulkomailla suoritetun tutkinnon ja työkokemuksen soveltaminen vastuuhenkilön