Tietoa rakennusvalvonnasta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen ja rakentamisen säädösten noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelystä sekä niihin ja niiden mukaiseen rakentamiseen liittyvästä ennakko-ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta.

Rakennusvalvontatoimen tulee lisäksi osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa kuin niistä on säädetty.

Rakennusvalvontatoimi kuuluu yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin. 

Rakennusvalvontatoimea johtaa ja sen toiminnasta vastaa rakennuslautakunta, johon kuuluu 11 kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. 

Rakennuslautakunann kokoonpano, esityslistat ja pöytäkirjat

Toiminnan lähtökohdat

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa. Sen tehtävänä on osaltaan varmistaa, että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kaupunkikuvallisesti laadukas. Ennakoivan ohjauksen tavoitteena synnyttää määräysten vähimmäistasoa parempaa, kestävä rakennettua ympäristöä. Kaupunkikuvan muutokset tulee vahvistaa Oulun omaleimaisuutta ja sovittua maankäytön strategiaa.

Rakennusvalvonnassa yhdistyvät koko rakentamisen elinkaaren, kaupunkikulttuurin ja rakentamista ohjaavan lainsäädännön ajantasainen tietotaito. Se on asiantuntijaorganisaatio, joka ohjaa ja opastaa sekä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa tuottaa käytäntöön soveltuvia toimintamalleja ja tulkintoja.

Rakennusvalvonnan asiakkaita ovat rakentamiseen ryhtyvät rakennuttajat, naapurit, suunnittelijat, rakentajat sekä käyttäjät. Rakennetun ympäristön jatkuva valvonta koskettaa kaikkia kuntalaisia.

Verkottuminen

Oulun rakennusvalvonta on  rakennusalan eri toimijoiden kanssa verkottunut ja alan ilmiöihin nopeasti reagoiva viranomaistaho. Oulun rakennusvalvonta tekee pitkäjännitteistä yhteistyötä verkottuen rakennusalan eri toimijoiden kanssa. Verkoston keskeisimmät toimijat ovat: muut viranomaiset, ammattirakennuttajat, pientalorakennuttajat ja peruskorjaajat, suunnittelijat, työmaaurakoitsijat, rakennusteollisuus, kauppa, ammatilliset järjestöt ja yleishyödylliset yhdistykset ja koulutus-/ tutkimuslaitokset.

Päätöksenteko

Päätöksiä rakennusvalvonnassa tekevät rakennusvalvonnan johtaja, kaupunginarkkitehti, lupapäällikkö, tarkastuspäällikkö, tarkastusinsinöörit, tarkastusarkkitehdit, korjausrakentamisen asiantuntija ja johtava LVI-insinööri. 

Tarkempi työnjako päätöksien osalta on esitetty rakennusvalvonnan jatkodelegoinnissa. 

Rakennuslautakunta päättää rajauksin hankkeet, jotka eivät kuulu rakennusvalvonnan johtajan tai muun henkilökunnan päätettäväksi, merkittävät ja suuret hankkeet ja mm. suuren asuntorakentamisen isojen kokonaisuuksien ensimmäisen vaiheen luvat. 

Lisätietoa rakennuslautakunnasta ja kokousajat

Työryhmät

Rakennuslautakunta, (9 jäsentä)

 • puheenjohtaja
 • rakennusvalvonnan johtaja

Tekninen katselmustyöryhmä

 • rakennusvalvonnan johtaja (pj)
 • tarkastuspäällikkö (vpj)
 • tarkastusinsinöörit
 • palotarkastusinsinööri
 • johtava terveystarkastaja
 • rakenneinsinööri

Kaupunkikuvatyöryhmä

Jäsenet:

 • kaupunginarkkitehti (pj)
 • asemakaavapäällikkö (vpj)
 • kaupungininsinööri
 • arkkitehdit SAFA (1–2)

Esittelijät:

 • tarkastusarkkitehdit (4)
 • lisäksi: asiantuntijat (2)
 • rak.ltkn jäsenet (2)

Vaativien korjauskohteiden katselmustyöryhmä

 • rakennusvalvonnan johtaja / tarkastuspäällikkö
 • korjausrakentamisen asiantuntija 
 • johtava lvi-insinööri 
 • korjausrakentamisen tarkastusinsinööri
 • korjausrakentamisen tarkastusarkkitehti
 • rakenneinsinööri
 • tarpeen mukaan terveystarkastaja
 • rakennuslautakunnan jäsen 
 • ulkopuoliset asiantuntijat (3 kpl) 

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Opastus rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiin - video

Opastus lupahakemuksen tekemiseen - video

Asiointi rakennusvalvonnassa

Käyntiasiointi rakennusvalvonnassa tapahtuu asiakaspalvelupisteen kautta ja suosittelemme varaamaan ajan, jotta voimme varmistaa hyvän palvelun. Ilman ajanvarausta teitä palvelevat päivystävä lupavalmistelija ja insinööri.

Mikäli hankkeella on jo lupavalmistelija, ota ensisijaisesti yhteyttä sähköisen asiointipalvelun kautta valmistelijaan tai sovi hänen kanssaan aika henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Käyntiosoite: Solistinkatu 2
Postiosoite: PL 38, 90015 Oulu

Aukioloajat ma–pe klo 8.00–16.00

Päivystysnumerot vastaavat ma-ke klo 9-11 ja 13-15, to 13-15, pe 9-11 ja 13-15

 • Asiakaspalvelupiste 08 5584 3500 – yleiset kysymykset, asiointipalvelun käyttö
 • Päivystävä lupavalmistelija – kysymykset koskien lupahakemuksia, luvanvaraisuutta jne 

                   Ma 040 186 1064
                   Ti 040 702 2286
                   Ke 040 702 2286
                   To 040 702 2286
                   Pe 040 702 2286

 • Päivystävä tarkastusinsinööri – katselmukset ja tekniset kysymykset

        Ma 044 703 2712
        Ti 044 703 2718
        Ke 040 755 1547
        To 040 589 5419
        Pe 050 373 1164

 • Korjausneuvonta 044 703 2722

Huomioittehan, että vastausajat voivat venyä sillä päivystyspuhelimet ovat usein ruuhkaisia. 
Jos puhelin on varattu tai soitatte päivystysajan ulkopuolella, suosittelemme soittamaan uudestaan. Sähköpostia voi laittaa osoitteeseen rakennusvalvonta@ouka.fi

Sähköposti:
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Lisää yhteystietoja

Anna palautetta