Tietoa rakennusvalvonnasta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen ja rakentamisen säädösten noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelystä sekä niihin ja niiden mukaiseen rakentamiseen liittyvästä ennakko-ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta.

Rakennusvalvontatoimen tulee lisäksi osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa kuin niistä on säädetty.

Rakennusvalvontatoimi kuuluu yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin. 
 
Rakennusvalvontatoimea johtaa ja sen toiminnasta vastaa rakennuslautakunta, johon kuuluu 11 kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. 
Rakennuslautakunnan  kokoonpano.
Rakennuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Visio

Ennakoivaa, ajantasaista ja lisäarvoa tuottavaa rakentamisen ohjausta kehittyvässä Oulussa.

Toiminnan lähtökohdat

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa. Sen tehtävänä on osaltaan varmistaa, että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kaupunkikuvallisesti laadukas. Ennakoivan ohjauksen tavoitteena synnyttää määräysten vähimmäistasoa parempaa, kestävä rakennettua ympäristöä. Kaupunkikuvan muutokset tulee vahvistaa Oulun omaleimaisuutta ja sovittua maankäytön strategiaa.

Rakennusvalvonnassa yhdistyvät koko rakentamisen elinkaaren, kaupunkikulttuurin ja rakentamista ohjaavan lainsäädännön ajantasainen tietotaito. Se on asiantuntijaorganisaatio, joka ohjaa ja opastaa sekä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa tuottaa käytäntöön soveltuvia toimintamalleja ja tulkintoja.

Rakennusvalvonnan asiakkaita ovat rakentamiseen ryhtyvät rakennuttajat, naapurit, suunnittelijat, rakentajat sekä käyttäjät. Rakennetun ympäristön jatkuva valvonta koskettaa kaikkia kuntalaisia.

Verkottuminen

Oulun rakennusvalvonta on  rakennusalan eri toimijoiden kanssa verkottunut ja alan ilmiöihin nopeasti reagoiva viranomaistaho. Oulun rakennusvalvonta tekee pitkäjännitteistä yhteistyötä verkottuen rakennusalan eri toimijoiden kanssa. Verkoston keskeisimmät toimijat ovat: muut viranomaiset, ammattirakennuttajat, pientalorakennuttajat ja peruskorjaajat, suunnittelijat, työmaaurakoitsijat, rakennusteollisuus, kauppa, ammatilliset järjestöt ja yleishyödylliset yhdistykset ja koulutus-/ tutkimuslaitokset.

Toimintaan liittyvät keskeisimmät riskit

  1. Strategiset (maine- ja imagoriski, päätöksentekokyky, luotettavuus/ riippumattomuus)                          
  2. Taloudelliset riskit (rakentamisen suhdannevaihtelut ja talouden hallinta)
  3. Operatiiviset riskit (hankkeiden hallinta, prosessien toimivuus)
  4. Vahinkoriskit 

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Asiointi rakennusvalvonnassa

Käyntiasiointi rakennusvalvonnassa tapahtuu asiakaspalvelupisteen kautta ja suosittelemme varaamaan ajan, jotta voimme varmistaa hyvän palvelun. Ilman ajanvarausta teitä palvelevat päivystävä lupavalmistelija ja insinööri.

Mikäli hankkeella on jo lupavalmistelija, ota ensisijaisesti yhteyttä sähköisen asiointipalvelun kautta valmistelijaan tai sovi hänen kanssaan aika henkilökohtaiseen tapaamiseen.

Käyntiosoite: Solistinkatu 2
Postiosoite: PL 38, 90015 Oulu

Aukioloajat ma–pe klo 8.00–16.00

Asiakaspalvelu 08 5584 3500

Päivystävä lupavalmistelija 040 702 2286
Päivystävä tarkastusinsinööri 044 703 2711
(ma klo12-16, ti-pe klo 8-11 ja 12-16)

Korjausneuvonta 044 703 2722

Sähköposti
rakennusvalvonta(at)ouka.fi

Lisää yhteystietoja

Anna palautetta