Tietoa rakennusvalvonnasta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen ja rakentamisen säädösten noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelystä sekä niihin ja niiden mukaiseen rakentamiseen liittyvästä ennakko-ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta.

Rakennusvalvontatoimen tulee lisäksi osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa kuin niistä on säädetty.

Rakennusvalvontatoimi kuuluu yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin. 

Rakennusvalvontatoimea johtaa ja sen toiminnasta vastaa rakennuslautakunta, johon kuuluu 11 kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. 

Rakennuslautakunann kokoonpano, esityslistat ja pöytäkirjat

Toiminnan lähtökohdat

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa. Sen tehtävänä on osaltaan varmistaa, että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kaupunkikuvallisesti laadukas. Ennakoivan ohjauksen tavoitteena synnyttää määräysten vähimmäistasoa parempaa, kestävä rakennettua ympäristöä. Kaupunkikuvan muutokset tulee vahvistaa Oulun omaleimaisuutta ja sovittua maankäytön strategiaa.

Rakennusvalvonnassa yhdistyvät koko rakentamisen elinkaaren, kaupunkikulttuurin ja rakentamista ohjaavan lainsäädännön ajantasainen tietotaito. Se on asiantuntijaorganisaatio, joka ohjaa ja opastaa sekä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa tuottaa käytäntöön soveltuvia toimintamalleja ja tulkintoja.

Rakennusvalvonnan asiakkaita ovat rakentamiseen ryhtyvät rakennuttajat, naapurit, suunnittelijat, rakentajat sekä käyttäjät. Rakennetun ympäristön jatkuva valvonta koskettaa kaikkia kuntalaisia.

Verkottuminen

Oulun rakennusvalvonta on  rakennusalan eri toimijoiden kanssa verkottunut ja alan ilmiöihin nopeasti reagoiva viranomaistaho. Oulun rakennusvalvonta tekee pitkäjännitteistä yhteistyötä verkottuen rakennusalan eri toimijoiden kanssa. Verkoston keskeisimmät toimijat ovat: muut viranomaiset, ammattirakennuttajat, pientalorakennuttajat ja peruskorjaajat, suunnittelijat, työmaaurakoitsijat, rakennusteollisuus, kauppa, ammatilliset järjestöt ja yleishyödylliset yhdistykset ja koulutus-/ tutkimuslaitokset.

Päätöksenteko

Päätöksiä rakennusvalvonnassa tekevät rakennusvalvonnan johtaja, kaupunginarkkitehti, lupapäällikkö, tarkastuspäällikkö, tarkastusinsinöörit, tarkastusarkkitehdit, korjausrakentamisen asiantuntija ja johtava LVI-insinööri. 

Tarkempi työnjako päätöksien osalta on esitetty rakennusvalvonnan jatkodelegoinnissa. 

Rakennuslautakunta päättää rajauksin hankkeet, jotka eivät kuulu rakennusvalvonnan johtajan tai muun henkilökunnan päätettäväksi, merkittävät ja suuret hankkeet ja mm. suuren asuntorakentamisen isojen kokonaisuuksien ensimmäisen vaiheen luvat. 

Lisätietoa rakennuslautakunnasta ja kokousajat

Työryhmät

Rakennuslautakunta, (9 jäsentä)

 • puheenjohtaja
 • rakennusvalvonnan johtaja

Tekninen katselmustyöryhmä

 • rakennusvalvonnan johtaja (pj)
 • tarkastuspäällikkö (vpj)
 • tarkastusinsinöörit
 • palotarkastusinsinööri
 • johtava terveystarkastaja
 • rakenneinsinööri

Kaupunkikuvatyöryhmä

Jäsenet:

 • kaupunginarkkitehti (pj)
 • asemakaavapäällikkö (vpj)
 • kaupungininsinööri
 • arkkitehdit SAFA (1–2)

Esittelijät:

 • tarkastusarkkitehdit (4)
 • lisäksi: asiantuntijat (2)
 • rak.ltkn jäsenet (2)

Vaativien korjauskohteiden katselmustyöryhmä

 • rakennusvalvonnan johtaja / tarkastuspäällikkö
 • korjausrakentamisen asiantuntija 
 • johtava lvi-insinööri 
 • korjausrakentamisen tarkastusinsinööri
 • korjausrakentamisen tarkastusarkkitehti
 • rakenneinsinööri
 • tarpeen mukaan terveystarkastaja
 • rakennuslautakunnan jäsen 
 • ulkopuoliset asiantuntijat (3 kpl) 

Siirry asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje

Opastus rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiin - video

Opastus lupahakemuksen tekemiseen - video

Asiointi rakennusvalvonnassa

Päivystysnumerot vastaavat arkisin
ma-ke klo 9-11 ja 13-15,
to 12-15
Pe  (9-11 ja 13-15)

Asiakaspalvelupiste 08 5584 3500 – yleiset kysymykset, asiointipalvelun käyttö

Päivystävä lupavalmistelija – yleiset kysymykset koskien lupahakemuksia, luvanvaraisuutta
Ma  klo 9-11, 13-15 040 702 2286
Ti klo 9-11, 13-15 040 702 2286
Ke klo 9-11, 13-15 040 702 2286
To klo 12-15 040 779 1875
Pe klo 9-11, 13-15 040 702 2286

Päivystävä tarkastusinsinööri – katselmukset ja tekniset kysymykset

Ma  klo 9-11, 13-15 044 703 2718
Ti klo 9-11,  13-15 040 193 5787
Ke klo 9-11, 13-15 040 589 5419
To klo 12-15 044 703 2712
Pe klo 9-11, 13-15 040 755 1547

Tarkemmat yhteystiedot

Uudisrakentamisen ohjaajat Oulun kaupunginosissa rakentamiseen ryhtyville

Liitteen kartassa on esitetty ohjeelliset alueet, joita eri lupavalmistelijat ohjaavat uudisrakentamisen hankkeissa. Alueen ohjaaja antaa teille ohjausta ja neuvontaa, kun alatte suunnitella rakentamista alueelle. Huomioittehan, että aluejako ei ole täydellinen ja sitova ja esim. poissaolojen ja lomien aikana alueiden hankkeita ohjaavat myös muut lupavalmistelijat. Poikkeamia voi olla myös hankekohtaisesti. Muutokset ovat mahdollisia joten suosittelemme kartan katselemista tältä sivulta, kartta päivittyy aina samaan linkkiin.