Uloskäytävä

Huom. Tämä sivu on vanhan RakMk mukainen. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskeva vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia.  

 

Uloskäytävän portaiden vähimmäisleveys määräytyy RakMK osan E1 kohdan 10.4 mukaisesti. Lisäksi kohdan 10.1.1. mukaan jokaiselta poistumisalueelta on oltava mahdollista kuljettaa uloskäytävän kautta liikuntakyvytön henkilö paareilla.

RakMk E1:n määritelty poistumisalue on poistumisen järjestämisen kannalta yhtenäinen ja tarkoituksenmukainen rakennuksen osa, joka usein on samalla palo-osasto. Pääsääntöisesti jokainen kerrostaso, jossa oleskellaan tai työskennellään vakituisesti, muodostaa oman poistumisalueensa. Asunto muodostaa kuitenkin oman poistumisalueensa vaikka huoneisto olisi monikerroksinenkin. Poistumistien leveys asunnosta on vähintään 900 mm.

Huoneiston sisäiselle portaalle tätä vaatimusta ei määräyksissä ole, mutta on suositeltavaa tehdä portaat vähintään 900 mm levyisiksi mm. paarien kuljettamisen helpottamiseksi ja huonekalujen siirron mahdollistamiseksi. Paarien mitat ovat 550 mm x 2 300 mm kantajineen. On suositeltavaa ottaa nämä mitat huomioon portaan ja sen alku- ja loppupään mitoituksessa.

/2.1.2014