Vanha rakentamismääräyskokoelma

Tälle sivulle on koottu skannattuja vanhoja rakentamismääräyskokoelman osia. Määräykset ja ohjeet ovat vanhentuneet mutta ne voivat olla tarpeellisia esimerkiksi korjaamisessa. 

Vanhat rakentamismääräykset löytyvät myös ympäristöministeriön sivulta. 

A1-2 1976 Yleiset määräykset, Rakennepiirustukset

A1 1990 Rakennustyön valvonta

A3 1984 KVV-tyonjohtaja

A3 1995 Rakennustuotteet

 

B1 1978 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset

B1 1983 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset

B1-3 B1 1976 Rakennusten vähimmäiskuormat, B2 Kantavat rakenteet, B3 Pohjarakennus

B1-3 B1 1983 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, B2 1980 Kantavat rakenteet, B3 1976 Pohjarakennus

B2-3 B2 1978 Kantavat rakenteet, B3 Pohjarakennus 1976

B4-5 1976 Rakennussementti, Taivutusrasituksen alaiset kevytsorabetonielementit

B4 1981 Betonirakenteet 

B4 1987 Betonirakenteet

B4 1987 Betonirakenteet, muutettu 1989 ja 1990

B4 1993 Betonirakenteet

B5 1981 Kevytsoraharkkorakenteet

B5 1987 Kevytbetoniharkkorakenteet

B6 1976 Teräsohutlevyrakenteet

B6 1989 Teräsohutlevyrakenteet

B7 1977 Betonirakenteiden rajatilamitoitus

B7 1988 Teräsrakenteet

B8 1989 Tiilirakenteet

B10 1978 Puurakenteet

B10 1983 Puurakenteet

B10 1983 Puurakenteet, muutettu 1990

 

C1-4 1976 Äänieristys, Veden- ja kosteudeneristys, Lämmöneristys, Lämmönläpäisykertoimen määritys ja eristystyön suoritus

C1 1985 Äänieristys

C2 1976 Veden- ja kosteudeneristys

C3 1985 Lämmöneristys

C4 1978 Lämmöneristys

C5 1978 Ääneneristys

C5 1985 Ääneneristys

C6 1984 Asuinrakennusten LVI-laitteiden äänitekniikka

 

D1 1976 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot

D2 1978 Rakennusten ilmanvaihto

D2 1987 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto

D3 1978 Rakennusten energiatalous

D4 1978 LVI-piirrosmerkit

D5 1985 Rakennusten lämmityksen tehon- ja energiantarpeen laskenta

D6 1990 KVV-työnjohtaja

 

E1 1976 Rakenteellinen paloturvallisuus

E1 1981 Rakenteellinen paloturvallisuus

E1 1981 Rakenteellinen paloturvallisuus 2

E1 1997 Rakennusten paloturvallisuus

E2 1985 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus

E2 1995 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus

E3 1976 Pienet savuhormit

E3 1988 Pienet savuhormit

E4 1977 Moottoriajoneuvosuojien paloturvallisuus

E4 1990 Autosuojien paloturvallisuus

E5 1977 Kantavien ja osastoivien rakenteiden palonkestävyys

E6 1978 Osastoivat ovet

E6 1991 Osastoivat ovet

E6 1991 Osastoivat ovet kumoaminen

E7 1980 Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus

E8 1985 Muuratut tulisijat

E9 1985 Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus

 

F1 1978 Yleisön käyttöön tarkoitettujen tilojen suunnittelu liikuntaesteisille soveltuviksi

F1 1985 Yleisön käyttöön tarkoitettujen tilojen suunnittelu liikuntaesteisille soveltuviki

F1 1997 Liikuntaesteetön rakentaminen

F1 1983 Rakennusten käyttö- ja huoltoturvallisuus

 

G2 1995 Valtion tukema asuntorakentaminen